Σκοτάδι

Destroying a $500,000 Gold Prime Bottle 

Mark Rober
Εγγραφή 28M
προβολές 33M
99% 1 500 000

Επιστήμη και τεχνολογία

Δημοσιεύτηκε στις

 

5 Νοέ 2023

Κοινοποίηση:

Κοινοποίηση:

Κατεβάστε:

Φόρτωση.....

Προσθήκη σε...:

τη λίστα αναπαραγωγής μου
Παρακολούθηση αργότερα
Σχόλια : 8K   
@Best_grass
@Best_grass Πριν 16 ημέρες
Winner in new york: gets shot Winner in London: gets stabbed
@joshbarrera8554
@joshbarrera8554 Πριν 15 ημέρες
😂
@frenchiemike42
@frenchiemike42 Πριν 15 ημέρες
Winner in France : Gets taxed 61%
@spino-_-raptor9728
@spino-_-raptor9728 Πριν 15 ημέρες
​@@frenchiemike42thats still a win in my book, thats still about 200 grand worth
@holosko4242
@holosko4242 Πριν 15 ημέρες
Winner in Turkey: gets taxed %150
@StevyMira
@StevyMira Πριν 15 ημέρες
Winner in Spain: There never was a bottle
@bobbyrutz9402
@bobbyrutz9402 Πριν 16 ημέρες
1 billion plastic bottles.. but I can't have a plastic straw.
@Xiomaro01
@Xiomaro01 Πριν 9 ημέρες
Oh the irony
@deborahwhitehead5414
@deborahwhitehead5414 Πριν 5 ημέρες
We have tons of them where I live, would you like me to mail you a box? 😂
@w3ro187
@w3ro187 Πριν 3 ημέρες
@@deborahwhitehead5414 brother you got your Business now
@owenklein1917
@owenklein1917 Πριν 15 ημέρες
The gold is 100% retrievable. 24k gold is pure gold and the lower you go, the less gold there is and the more random metals there (copper for instance). Mark melted this gold into molten copper so he essentially just created a lower karat golden brick.
@nothanks9503
@nothanks9503 Πριν 13 ημέρες
What about 26k gold
@SICresinwrks
@SICresinwrks Πριν 13 ημέρες
Gee really, we all just assumed it was 500k tossed down the drain🤦‍♂️
@KetamineUser69
@KetamineUser69 Πριν 12 ημέρες
And now imagine gold and copper had the exact same melt, gas and plasma point
@AustinGAMINGMASTER
@AustinGAMINGMASTER Πριν 12 ημέρες
Pure gold don't exist 25k gold would be pure
@owenklein1917
@owenklein1917 Πριν 12 ημέρες
@@AustinGAMINGMASTER 25k gold doesn’t exist… 24k is the highest karat gold you can get and it’s 100% pure gold. No other metals, just gold
@Shteven
@Shteven Πριν 20 ημέρες
"Oh! I GOT IT! I GOT THE NUM-" *Immediately gets mugged*
@lavenderspice7992
@lavenderspice7992 Πριν 20 ημέρες
😂
@jonathanscores6478
@jonathanscores6478 Πριν 20 ημέρες
Literally lol
@dhebcenciebf8139
@dhebcenciebf8139 Πριν 20 ημέρες
In both places
@wvb8272notfound
@wvb8272notfound Πριν 20 ημέρες
-He got mugged by me :)-
@wakesurfingfordays
@wakesurfingfordays Πριν 20 ημέρες
Literally lol
@afkathisguy
@afkathisguy Πριν 11 ημέρες
1 week later... "This is the Lockpicking Lawyer, and what I have here today is a bulletproof box with a lava trap controlled by a digital combination..."
@estudiordl
@estudiordl Πριν 7 ημέρες
Please this...😅
@XDBjoernXD
@XDBjoernXD Πριν 6 ημέρες
...But with a major security flaw. *Proceed to open it*
@Official_Mister_Craigy
@Official_Mister_Craigy Πριν 4 ημέρες
“This is a bulletproof box with a lava trap controlled by a digital combination, and it can be opened with a bulletproof box with a lava trap controlled by a digital combination.”
@clarka011
@clarka011 Πριν 13 ημέρες
Has everyone lost their minds?
@bookworms77
@bookworms77 Πριν 10 ημέρες
Yes.
@CWHolleman
@CWHolleman Πριν 4 ημέρες
Pretty much. Just shoveling coal into the Titanic at this point
@simonhailom2477
@simonhailom2477 Πριν 3 ημέρες
Insanity all around
@scottventure820
@scottventure820 Πριν 19 ημέρες
12 yo prime suckers going wild for this one rn
@jaydengaming7037
@jaydengaming7037 Πριν 18 ημέρες
Ikr
@shrekchrist2857
@shrekchrist2857 Πριν 17 ημέρες
8*
@shurovrafi6369
@shurovrafi6369 Πριν 17 ημέρες
I never went
@jaydengaming7037
@jaydengaming7037 Πριν 15 ημέρες
WHY DO I GoT 15 LIKeS On A COMMeT :D
@hristodonev
@hristodonev Πριν 10 ημέρες
Mark Rober used to be a scientist
@Stoner_boy
@Stoner_boy Πριν 15 ημέρες
You said new York and London? 💀 Someone’s getting shot and someone’s getting stabbed soon as that thing opens🤣
@annalisanatividad4585
@annalisanatividad4585 Πριν 10 ημέρες
?
@seand.3085
@seand.3085 Πριν 6 ημέρες
@@annalisanatividad4585What are you even confused by? 😂
@annalisanatividad4585
@annalisanatividad4585 Πριν 6 ημέρες
@@seand.3085 the London like ik 9 11 in NY but what happened in London
@Floedekage
@Floedekage Πριν 6 ημέρες
​@@annalisanatividad4585 what are you trying to say?
@annalisanatividad4585
@annalisanatividad4585 Πριν 6 ημέρες
@@Floedekage how is someone getting shot and stabbed
@The_Best_9009
@The_Best_9009 Πριν 20 ημέρες
Lock picking lawyer enters the chat
@alfiej6226
@alfiej6226 Πριν 20 ημέρες
brings a magnet and a plastic bottle with him
@sponduli
@sponduli Πριν 19 ημέρες
If we're sticking to canon lore this might actually be a job for McNally.
@longbow6416
@longbow6416 Πριν 19 ημέρες
​@@spondulitactical speed square!
@spidertyler
@spidertyler Πριν 19 ημέρες
​@@longbow6416it travels faster than a bullet
@timojixio6032
@timojixio6032 Πριν 19 ημέρες
Sooo, his first tactic would be to destroy the masterlock, with a masterlock. However, he'd have to get one of these cases to the other... 🤯
@CED99
@CED99 Πριν 7 ημέρες
That gold looks remarkably like plastic...
@georgehall7749
@georgehall7749 Πριν 3 ημέρες
They aren't going to use the half million dollar bottle for the example.
@wirebrushproductions1001
@wirebrushproductions1001 Πριν 13 ημέρες
It was worth a half a million at the beginning, and it's worth a half a million now.
@joshpointoh
@joshpointoh Πριν 9 ημέρες
Yeah but it doesnt look like a bottle any more
@Pseud0nymTXT
@Pseud0nymTXT Πριν 7 ημέρες
half a mil and whatever the copper is worth
@lolno6975
@lolno6975 Πριν 19 ημέρες
"This is a steel bulletproof lock. It can be opened using a steel bulletproof lock"
@arbiterr
@arbiterr Πριν 18 ημέρες
Unfunny
@Brawndo2008
@Brawndo2008 Πριν 18 ημέρες
This is why I make my bulletproof locks out of bulletproof bullets
@WackBoomin
@WackBoomin Πριν 18 ημέρες
OH I KNOW THE GUY ITS THE GUY WHO MADE FUN OF THE GUY WHO HAD A LOCK IN HIS NOSE
@200bx11
@200bx11 Πριν 18 ημέρες
W reference
@Luged809
@Luged809 Πριν 18 ημέρες
25
@B33FY2011
@B33FY2011 Πριν 16 ημέρες
People seriously need help with their mentle health for ever drinking this poison never mind even being bothered whatsoever about a so called 500k gold bottle😂😂😂😂😂
@table2.0
@table2.0 Πριν 12 ημέρες
I’m happy the gold can be melted down into something actually valuable tbh
@xaiverbres7335
@xaiverbres7335 Πριν 18 ημέρες
Mark rober is going to be a supervillain one day
@lena3659
@lena3659 Πριν 17 ημέρες
And he’ll do it just for fun. No tragic backstory needed.
@peguzi1
@peguzi1 Πριν 17 ημέρες
dr. chaos 😅
@SeanBurdian
@SeanBurdian Πριν 17 ημέρες
@@lena3659 “Welcome to Squirrel Obstacle Course Part 64, Yellowstone edition!”
@franciscolopez1787
@franciscolopez1787 Πριν 16 ημέρες
Mr. Beast is the our universe's variant of Nick Fury. He's just training people to get past Rober's traps.
@Blazeer_2.0
@Blazeer_2.0 Πριν 16 ημέρες
next john kramer
@reddr216
@reddr216 Πριν 12 ημέρες
Winner is mark because the video just replaying for views while we read the comments 😂😂
@thegirlwhoflies26
@thegirlwhoflies26 Πριν 5 ημέρες
me when the pause button exists:
@ceelegit7985
@ceelegit7985 Πριν 8 ημέρες
Tell me you have money to burn without telling me you have money to burn.
@jack2u
@jack2u Πριν 3 ημέρες
they will just separate it later
@ninjucca4585
@ninjucca4585 Πριν 18 ημέρες
I mean, it's not destroyed. It's now gold mixed with copper that can be chemically separated again with a little effort.
@pixxlated_
@pixxlated_ Πριν 16 ημέρες
​@@JR-ol9pcit's true though, it's not that hard to separate, especially when you have the Internet and Mark Rober money
@defectiveparts8604
@defectiveparts8604 Πριν 16 ημέρες
Homogeneous metals, practically perfectly separable, with minimal chemical efforts. Nearly 100% of that gold is retrievable.
@tacet3045
@tacet3045 Πριν 15 ημέρες
@@pixxlated_ Don't even need Mark Rober money. Just need a couple of litres of nitric acid which is about $50.
@lildmckay
@lildmckay Πριν 14 ημέρες
The bottle is being destroyed, not the matter itself.
@rddnzuddin4339
@rddnzuddin4339 Πριν 6 ημέρες
Me putting water in soap bottles and living of ramen: 👁👄👁
@Strashky
@Strashky Πριν 6 ημέρες
no matter if anyone wins or not, that golden bottle is gonna melt
@centaurable
@centaurable Πριν 18 ημέρες
Londoners be like “he didn’t say knife proof”
@SuperMonkeyAnimation
@SuperMonkeyAnimation Πριν 17 ημέρες
As a Londoner I can confirm (BLUD STOP GIVING AWAY MY PLAN)
@Joshua_Lawrence
@Joshua_Lawrence Πριν 16 ημέρες
" 'e dit int saye _noife_ proof!"
@LiamM_
@LiamM_ Πριν 16 ημέρες
@@Joshua_Lawrencebro has a Nintendo discussion podcast and watches anime. Stop it 😂😂😂😂
@gavinrichardson3918
@gavinrichardson3918 Πριν 16 ημέρες
Na in England we think outside the box! We just chain the whole cabinet to the back of a pickup and drag it around till the cabinet brakes apart
@centaurable
@centaurable Πριν 16 ημέρες
@@Joshua_Lawrence you forgot to say "init" at the end of your sentence, il give you a C in 'British language'
@InfinityTrooperSaru2
@InfinityTrooperSaru2 Πριν 16 ημέρες
"In new york" Oh no, you about to get mugged over there 💀
@user-wm4rr8ny6p
@user-wm4rr8ny6p Πριν 13 ημέρες
This a solid gold piece of sh
@mOOse_25
@mOOse_25 Πριν 18 ημέρες
6th graders be punching the air after this
@linussustips5561
@linussustips5561 Πριν 17 ημέρες
fr
@Gavatron0
@Gavatron0 Πριν 8 ημέρες
My ADHD when he put it in the box 😂
@apacifistmachinegunner669
@apacifistmachinegunner669 Πριν 4 ημέρες
You're so quirky 🙄
@Comrade_Blanc
@Comrade_Blanc Πριν ημέρα
No one cares
@Wilshaffner
@Wilshaffner Πριν 13 ημέρες
There’s no way he’s holding the SOLID GOLD bottle! If it was solid gold it would be too heavy for him to lift that easily
@donaldhubbard9546
@donaldhubbard9546 Πριν 9 ημέρες
Bruh, $500,000 in gold is only 17 pounds. He could easily lift it like that.
@Theundying_oof
@Theundying_oof Πριν 5 ημέρες
Also it may or may not be hollow probably not.
@owenhelser9177
@owenhelser9177 Πριν 18 ημέρες
Concrete saw enters the chat:
@JancelTorres2011
@JancelTorres2011 Πριν 16 ημέρες
ONG
@_Hypez
@_Hypez Πριν 16 ημέρες
lol yeah
@nobitatabino5959
@nobitatabino5959 Πριν 16 ημέρες
Ironman coming and laser beams
@tonypeppermint5329
@tonypeppermint5329 Πριν 15 ημέρες
You never heard of guards?
@arihalvorsen7122
@arihalvorsen7122 Πριν 15 ημέρες
Dynamic enters chat
@arjunchickering1085
@arjunchickering1085 Πριν 8 ημέρες
It isn't destroyed into lava. It is just melted and mixed with other metals. They just need to put nitric acid and the other metals will dissolve, which will once again be 24 karat gold like it started out.
@zaSlimeGuy
@zaSlimeGuy Πριν 12 ημέρες
Imagine burning a $500,000 bottle… I can as long as it’s prime.
@Tommuli_Haudankaivaja
@Tommuli_Haudankaivaja Πριν 6 ημέρες
It's not burning, it's melting. Completely different phenomena.
@Ryuktheotaku
@Ryuktheotaku Πριν 19 ημέρες
McNally Bout Be A Million Dollars Richer 💀☠️ Edit : *The Bottle Got Self Destructed SMH*
@notsofunny3176
@notsofunny3176 Πριν 18 ημέρες
LMAO, THIS IS SO UNDERRATED 💀💀
@MtPunkin
@MtPunkin Πριν 18 ημέρες
It's a code lock, not a key lock
@crimsonking9648
@crimsonking9648 Πριν 18 ημέρες
​@@MtPunkinhe'll find a way
@DaveyRu
@DaveyRu Πριν 18 ημέρες
This is a CodeLock. It can be opened using a CodeLock.
@ClearlyJoking
@ClearlyJoking Πριν 18 ημέρες
Mark said it himself, he made two. McNally is gonna go to London and use that one to open the one in NY
@Sepragami
@Sepragami Πριν 13 ημέρες
it's definitely 696969 it gotta be💀
@flamerjames898
@flamerjames898 Πριν 16 ημέρες
If Mark destroys it, he'll be my hero.
@saimch9024
@saimch9024 Πριν 19 ημέρες
Glass cutter enters the chat
@DevonRuhlGITS-SAC
@DevonRuhlGITS-SAC Πριν 18 ημέρες
Have fun with even low level bullet proof glass. You’re gonna need a diamond saw and about an hour bare minimum. Even if it’s only pistol bullet proof, you’re still gonna have your work cut out for you. Not only is it hard, it’s also thick lol
@mellow63656
@mellow63656 Πριν 18 ημέρες
it’s payday fellas
@user-qd6jt9sd3h
@user-qd6jt9sd3h Πριν 18 ημέρες
​@@DevonRuhlGITS-SAC majority of rotating saws will get through it quickly
@augustboothe8565
@augustboothe8565 Πριν 18 ημέρες
Rocket launcher enters the chat.
@mindaugask_
@mindaugask_ Πριν 18 ημέρες
Angle grinder and drill say hello
@AndrewLyon23
@AndrewLyon23 Πριν 6 ημέρες
That is 1,000,000,000 plastic bottles added to our planet... Think about that.
@khebre6032
@khebre6032 Πριν 16 ημέρες
There's no way they sold 1 billionth bottles
@laideehart2070
@laideehart2070 Πριν 8 ημέρες
More like gave away nearly a billion and hyped it up to do a 1mil hail Mary in attempt to make it up in sales. 😂
@ando5563
@ando5563 Πριν 18 ημέρες
I refuse to believe prime has sold 1 billion bottles
@osric729
@osric729 Πριν 18 ημέρες
Same. No one I know drinks it and I've never seen it in stores. I also live in a major city so it's not like I'm in the boonies.
@Potato69696
@Potato69696 Πριν 15 ημέρες
"It's bullet proof not stone ptoof" ~Mithun da
@jinghengwang9646
@jinghengwang9646 Πριν 8 ημέρες
my guy already melted it💀😂
@stevenoerlemans9414
@stevenoerlemans9414 Πριν 22 ημέρες
I love how the entire comment section decides to hate prime and I'm all here for it.
@wesner1th
@wesner1th Πριν 21 ημέρα
I'm here for the love, the unity and peace
@SuperMonkeyAnimation
@SuperMonkeyAnimation Πριν 17 ημέρες
@@wesner1thwell you better start looking somewhere else mate
@wesner1th
@wesner1th Πριν 17 ημέρες
@@SuperMonkeyAnimation Na na, I'm here to spread the love around all these filled with hatred people lol
@ginamanionharder3079
@ginamanionharder3079 Πριν 10 ημέρες
imagine just lapping the glasses cheeks and then just running out with the bottle
@mowerman4530
@mowerman4530 Πριν ημέρα
“This is a bulletproof case. It can be unlocked using a bulletproof case.”
@xaviertwilight7855
@xaviertwilight7855 Πριν 16 ημέρες
He used to be a rocket scientist and now he does this
@iGaveLiaHIV
@iGaveLiaHIV Πριν 10 ημέρες
upgrades
@WafflePeep
@WafflePeep Πριν 10 ημέρες
He was an engineer and he’s still an engineer. He’s just having fun. I don’t see the problem
@yeetmeister6889
@yeetmeister6889 Πριν 10 ημέρες
He used to have a boss and is now his own boss
@markosmywords9202
@markosmywords9202 Πριν 10 ημέρες
Now he gets to melt things :)
@ecogreen123_4
@ecogreen123_4 Πριν 9 ημέρες
don't know if there's a negative or positive connotation there.
@youssefabdallahyouyou7740
@youssefabdallahyouyou7740 Πριν 10 ημέρες
Guys the gold just turns to liquid and can be 100percent reusable
@bethyd6134
@bethyd6134 Πριν 10 ημέρες
He's like that one cool science teacher 😭
@nickwheeler1652
@nickwheeler1652 Πριν 19 ημέρες
Nitric acid dissolves copper from gold to get it back. - Shout out to "sreetips"
@mattneville2864
@mattneville2864 Πριν 18 ημέρες
Physics wins again
@petegeralis7076
@petegeralis7076 Πριν 18 ημέρες
❤ then they keep there money anyone surprised
@CynicalChicken661
@CynicalChicken661 Πριν 18 ημέρες
Yup like oh nooo it gets destroyed
@thunderbunny4592
@thunderbunny4592 Πριν 7 ημέρες
Melts it. Recasts it, sells it no pofit loss.
@kidhubServer
@kidhubServer Πριν 5 ημέρες
You could win it if you act fast. Mark rober: puts bottle in lava immediately.
@nestie11
@nestie11 Πριν 21 ημέρα
I have lactose intolerance, and I would rather drink 18 gallons of milk than a sip of prime
@ewan.mck010
@ewan.mck010 Πριν 20 ημέρες
Why?
@sans-br8hg
@sans-br8hg Πριν 20 ημέρες
@@ewan.mck010 because he is smart
@B0mboby
@B0mboby Πριν 20 ημέρες
im not lactoase intolerant but if I was I would still agree
@shocktnc
@shocktnc Πριν 12 ημέρες
Same
@kiraPh1234k
@kiraPh1234k Πριν 10 ημέρες
​@@sans-br8hgNot smart at all. Hurting yourself to avoid a hydration beverage because of whatever feel feels you have about the creator/promoter is certifiably insane.
@zachjohnson5799
@zachjohnson5799 Πριν 11 ημέρες
A terminator thumb at the end telling you to hit the like button would have been the cherry on top of your cake.
@gertje-ms7ho
@gertje-ms7ho Πριν 10 ημέρες
Someone: do this and follow these exact steps Mark: Hold on what if i drown it in lava?
@scottgriz
@scottgriz Πριν 24 ημέρες
Mark, you have taught us enough science to know that the gold won't really be destroyed. So this is a bit of an empty threat.
@Mina265
@Mina265 Πριν 23 ημέρες
Yeah all you are wasting is time and energy to remold and separating the copper and gold.
@awsomein5ways
@awsomein5ways Πριν 21 ημέρα
But you won't be able to get the 500 000 dollar gold bottle.
@skipper472
@skipper472 Πριν 19 ημέρες
​@@Mina265Yeah, like $20 of energy and chemicals for $100k worth of promotion, so worth it.
@user-sx1fg7lc3c
@user-sx1fg7lc3c Πριν 19 ημέρες
Yea but people who actually drink Prime, aren't smart enough to know that 😂
@NuhVaDuh
@NuhVaDuh Πριν 8 ημέρες
If you plan of winning that in New York, better bring bodyguards 💀
@drakeivy8
@drakeivy8 Πριν 21 ημέρα
Ive never met anyone over the age of 12 who actually likes prime
@infogreenYT
@infogreenYT Πριν 21 ημέρα
Bro, respectfully, you look 10
@YxB-xi2km
@YxB-xi2km Πριν 21 ημέρα
@@infogreenYTthat just makes him a more reliable source lmao
@bar-elch7809
@bar-elch7809 Πριν ημέρα
Someone call the lockpicking lawyer
@Potterheads5250
@Potterheads5250 Πριν 8 ημέρες
R Life lesson: never trust that Mark Rober will do something that normal people call simple, so don't trust him with something that is HALF A MILLION DOLLARS!!
@tobywilson4040
@tobywilson4040 Πριν 18 ημέρες
McNally entered the chat
@Timothy_Million
@Timothy_Million Πριν 15 ημέρες
Aaaah, a fellow gentleman
@ncleasure94
@ncleasure94 Πριν 15 ημέρες
And exited the building with a very refreshing bottle.
@firestorm_718
@firestorm_718 Πριν 15 ημέρες
XD
@Timothy_Million
@Timothy_Million Πριν 15 ημέρες
@@ncleasure94 the most refreshing things come in gold 🥂
@ianbrantley837
@ianbrantley837 Πριν 15 ημέρες
And he has a speed square. 😂
@Kevin-zz9du
@Kevin-zz9du Πριν 10 ημέρες
Lockpicking Lawyer here...
@danielzavelin
@danielzavelin Πριν 15 ημέρες
lpl and mcnally showing up to violate the lock:
@paulharsh78
@paulharsh78 Πριν 21 ημέρα
Mark should know $500k of gold melts down to $500k worth of gold.
@JohnnyBlesscph
@JohnnyBlesscph Πριν 20 ημέρες
🤣🤣 wrong, everytime u melt gold it loses 20% 😉 everyone with abit of gold knowledge knows that
@siddharthsirvaiya3544
@siddharthsirvaiya3544 Πριν 20 ημέρες
​@@JohnnyBlesscphplus the gold wouldn't even be pure anymore cause he is melting it with molten copper
@witachapinamk1507
@witachapinamk1507 Πριν 20 ημέρες
So?? What's your point?
@TestAccount-pi9ws
@TestAccount-pi9ws Πριν 8 ημέρες
Children goin crazy on this one💀💀💀
@user-ow8mq4jo8c
@user-ow8mq4jo8c Πριν 6 ημέρες
Watching gluttony consume itself is worth way more than 500k
@brightax7502
@brightax7502 Πριν 6 ημέρες
That’s like calling the lottery gluttony, plus that’s not gluttony it would’ve been greed
@tonaerio
@tonaerio Πριν 18 ημέρες
They’re gonna have to have security or measures in place for the winner. Nobody is going to be able to walk off with 500k, they’d get jumped immediately
@a-bright-future
@a-bright-future Πριν 16 ημέρες
Aint nobody winning that
@TheTruthWholeTruthNothingButTh
@TheTruthWholeTruthNothingButTh Πριν 16 ημέρες
some kid already won..@@a-bright-future
@NotAccountable
@NotAccountable Πριν 16 ημέρες
Depends who gets to em first.
@a-bright-future
@a-bright-future Πριν 16 ημέρες
And the security are gonna jump him themselves
@joonashannila8751
@joonashannila8751 Πριν 14 ημέρες
But... Please stop talking like the gold magically disappears after you melt it.
@alanlord876
@alanlord876 Πριν 3 ημέρες
What if it ends up consuming my life instead? 💀
@johnokean8216
@johnokean8216 Πριν 18 ημέρες
Ok, but once the lava cools you can just cut the gold out because it’ll form a layer due to density. The gold isn’t being destroyed, it’s just changing form temporarily.
@tacticallegos
@tacticallegos Πριν 17 ημέρες
That’s not how alloys work?
@johnokean8216
@johnokean8216 Πριν 17 ημέρες
@@tacticallegos in order to make specific alloys, you need particular temperatures and pressure. In this case I’m assuming they are using molten copper which can easily be washed away with acid.
@creepopsub2936
@creepopsub2936 Πριν 17 ημέρες
Actually it will be mixed in molten rocks and when igneous rock will be formed it will contain traces of gold and that rocks would be so hard to be separated from gold. Because rock is the solvent and it has a higher melting point.
@kingbleh
@kingbleh Πριν 17 ημέρες
​@@creepopsub2936he literally said it was molten copper, not rocks...
@ronaldfarr3798
@ronaldfarr3798 Πριν 16 ημέρες
You just need citric acid no need to cut
@billalkhaddimi4262
@billalkhaddimi4262 Πριν 15 ημέρες
g fuel be like : i don't know the location
@mrspicolli
@mrspicolli Πριν 5 ημέρες
You should design lairs for super villains. I’d be shocked if you hadn’t gotten that call already.
@kareemio_playz
@kareemio_playz Πριν 21 ημέρα
Mark is supposed to be the only guy you can watch and enjoy a nice science video of idk what this is bro 💀
@sycops1
@sycops1 Πριν 9 ημέρες
And thus the first real life bond villain was born.
@Bibble_isBae
@Bibble_isBae Πριν 12 ημέρες
Bros lost his mind at this point
@tntxcash547
@tntxcash547 Πριν 19 ημέρες
They should dump every prime bottle into molten lava😂
@boubacarquanon4295
@boubacarquanon4295 Πριν 17 ημέρες
Ikr
@worldslargestnerd
@worldslargestnerd Πριν 17 ημέρες
Fire and primestone
@linussustips5561
@linussustips5561 Πριν 17 ημέρες
Fr
@MonkeManVR7
@MonkeManVR7 Πριν 17 ημέρες
Fr
@TempusVulpi
@TempusVulpi Πριν 17 ημέρες
True
@kikitokN15
@kikitokN15 Πριν 10 ημέρες
"quick! Grab the emp gun!"
@klaudianiko5321
@klaudianiko5321 Πριν 8 ημέρες
Mark rober next be like: In this video I made 1 to 1 replicate a nuclear warheads
@squigglyblue7377
@squigglyblue7377 Πριν 24 ημέρες
People who drink Prime: when did you first start hating your body?
@PMTcommenter
@PMTcommenter Πριν 22 ημέρες
I’m here waiting for the answer cause I’m curious too
@yobama7849
@yobama7849 Πριν 22 ημέρες
What’s wrong with drinking Prime?
@TScott-fb1oc
@TScott-fb1oc Πριν 22 ημέρες
​@@yobama7849😅😅😅
@josephmcwilliams9533
@josephmcwilliams9533 Πριν 20 ημέρες
​​@@yobama7849It's considerably less healthy than similar products on the market. Energy drinks aren't particularly healthy in the first place, but I suppose the issue is that Prime is popular with, and marketed towards children.
@peachyypaige256
@peachyypaige256 Πριν 18 ημέρες
I feel weird agreeing with this when I drink Monsters like every day 😅
@Paperstations
@Paperstations Πριν 2 ημέρες
no way that bottle was solid gold looking at how he managed to place it gently down with just one hand
@ITZ_Average
@ITZ_Average Πριν 5 ημέρες
That bottle couldve changed my life forever..
@shrekchrist2857
@shrekchrist2857 Πριν 19 ημέρες
McNally is about to have a field day with this one
@user-jq5ur7nc2t
@user-jq5ur7nc2t Πριν 19 ημέρες
Fr
@scmiclesdoodle8167
@scmiclesdoodle8167 Πριν 19 ημέρες
You are using a prime bullet proof case to open it we will be using a prime bullet proof case
@hi-_-there_im_cool
@hi-_-there_im_cool Πριν 11 ημέρες
I'm sorry Mr. Rober, but you just burned one of them.
@electricpaisy6045
@electricpaisy6045 Πριν 6 ημέρες
Looks more like a golden painted plastic bottle to me.
@Theundying_oof
@Theundying_oof Πριν 5 ημέρες
its literally not though. there are videos of the box in london and new york. he would already be canceled if it was plastic
@alexsito150
@alexsito150 Πριν 17 ημέρες
there would’ve been 3 but bro destroyed the 3rd one💀
@feifei717
@feifei717 Πριν 8 ημέρες
That was copper
@curious9904
@curious9904 Πριν 14 ημέρες
i... that looks, sounds, and tastes like a safety hazard
@ZachariahShihab
@ZachariahShihab Πριν 6 ημέρες
And then they just retrieve the molten gold after
@pnwsamsquantch
@pnwsamsquantch Πριν 21 ημέρα
'This is a solid gold prime' *watches the liquid inside move around*
@unknownlifeform5376
@unknownlifeform5376 Πριν 21 ημέρα
Well they obviously arnt going to use the real one for the test
@RareSolstice
@RareSolstice Πριν 21 ημέρα
He said “solid gold BOTTLE of prime”
@Marcel_Connelly
@Marcel_Connelly Πριν 21 ημέρα
@@RareSolsticesolid gold ain’t see through genius
@RareSolstice
@RareSolstice Πριν 21 ημέρα
@@Marcel_Connelly y’all are taking what he said way too literal.
@805devildog7
@805devildog7 Πριν 21 ημέρα
And on top of that gold doesn't turn to nothing it just turns to luqid gold aka its still 500k worth of gold
@biggmikeswildlife7047
@biggmikeswildlife7047 Πριν 16 ημέρες
NOTHING MY XXL SLEDGEHAMMER CANT SMASH 💥
@LKEditz-dq1bn
@LKEditz-dq1bn Πριν 14 ημέρες
don't worry i'll take it if nobody gets it mark!!!
@mithicash1444
@mithicash1444 Πριν 19 ημέρες
The fact that people buy prime at all, yet alone a billion bottles, blows my mind. It is by far one of the most "mid" drinks available.
@user-cb8sn5pl4t
@user-cb8sn5pl4t Πριν 18 ημέρες
facts
@BrotherHood-xh9sg
@BrotherHood-xh9sg Πριν 18 ημέρες
Not to mention incredibly unhealthy.
@definitelynotthecia4998
@definitelynotthecia4998 Πριν 18 ημέρες
Unpopular opinion maybe but Powerade is the best.
@viepenromero5100
@viepenromero5100 Πριν 17 ημέρες
No one drinks that, oh maybe few some idiots.
@phyllyweezy1
@phyllyweezy1 Πριν 14 ημέρες
Remind of that one guy that did the same thing with the million dollar
@HauntsMyMemories
@HauntsMyMemories Πριν 3 ημέρες
Now I want to see a golden-copper bar
@meneerlapin808
@meneerlapin808 Πριν 17 ημέρες
"Please escort your Companion Cube to the Aperture Science Emergency Intelligence Incinerator."
@TalonBytes
@TalonBytes Πριν 15 ημέρες
YES. xD
@fomoran
@fomoran Πριν 13 ημέρες
Don't make me remember you can't force me to remember
@titan2554
@titan2554 Πριν 11 ημέρες
Now I have to go back to therapy
@theadmbmb
@theadmbmb Πριν 15 ημέρες
It’s great how only a handful of the population get a chance.
@acm-gs6bl
@acm-gs6bl Πριν 14 ημέρες
well they can’t put one in every city on earth can they?
@falloutfan-qq6zd
@falloutfan-qq6zd Πριν 9 ημέρες
Bulletproof wont stop an even semi determined individual
@jeremiahwollander7364
@jeremiahwollander7364 Πριν 20 ημέρες
And people wonder why the aliens haven't tried to make contact.
@landonbrown3400
@landonbrown3400 Πριν 10 ημέρες
He must have a very impressive workout routine if he can lift up a bottle of solid gold
@mrjonpes8221
@mrjonpes8221 Πριν 9 ημέρες
Why isn't there a bottle in Canada. Wait let me guess... The winner gets frozen to death😂😂😂
@wavyseahorse
@wavyseahorse Πριν 24 ημέρες
Just burn it prime is the worst
@Flare-Bolt
@Flare-Bolt Πριν 15 ημέρες
Guy who's gonna win will be instantly robbed
@tweakinclipz-_-367
@tweakinclipz-_-367 Πριν 15 ημέρες
*blue collar workers laughing in experience*
@goodtoxic2513
@goodtoxic2513 Πριν 21 ημέρα
What is going on with the world? I never thought we could continue to de-evolve from where we already are
@Knightyme
@Knightyme Πριν 21 ημέρα
Have you seen a movie with a dystopian theme, where humans have lost the ability to technology? Looks like they were not movies, they were prophesies.
@kylepadilla7022
@kylepadilla7022 Πριν 15 ημέρες
"This is the lock picking lawyer and today......."
Επόμενο
YOUR ЯOЯЯIM IMAGE
1:01
προβολές 5M
I lost MILLIONS of subscribers!
0:43
BUTRINT IMERI x ERA ISTREFI - LONELY
02:58
FOOTBOT vs DUCT TAPE 😱
0:29
προβολές 59M
The 10.3 Billion Year Gear
1:01
προβολές 13M
Invention of personal hygiene...
1:00
Apple please watch this.
19:59
προβολές 1,6M
HEY SIRI, RED PILL OR BLUE PILL
0:53
Which Feature Is Better?
0:54
προβολές 3,2M