Σκοτάδι

Did We just Find The Best Guitarist Ever? 🤯 

Go-Jo
Εγγραφή 403K
προβολές 43M
50% 1

'Mrs. Hollywood' out everywhere now!!
Listen here: ffm.to/mrs_hollywood
#shorts #guitar #publicsinging #music #reaction #streettalk #originalsong

Μουσική

Δημοσιεύτηκε στις

 

20 Μάρ 2023

Κοινοποίηση:

Κοινοποίηση:

Κατεβάστε:

Φόρτωση.....

Προσθήκη σε...:

τη λίστα αναπαραγωγής μου
Παρακολούθηση αργότερα
Σχόλια : 26K   
@heyimgojo
@heyimgojo Πριν 11 μήνες
This song is called 'Mrs Hollywood by Go-Jo' on all platforms! ⭐️ Also who thinks we just found the next Hendrix? 😮‍💨
@bazfamstudio9980
@bazfamstudio9980 Πριν 10 μήνες
You should put that adlib on your Mrs, Hollywood
@TheShmoodle
@TheShmoodle Πριν 10 μήνες
So she’s an official member now right?
@SomeRandoooo
@SomeRandoooo Πριν 10 μήνες
She ain't bad...but next Hendrix? Lmao
@underwatchgroup
@underwatchgroup Πριν 10 μήνες
don't you dare compare her to hendrix (no offense)
@Rurne
@Rurne Πριν 10 μήνες
You found TheDooo.
@namastemoon7442
@namastemoon7442 Πριν 8 μήνες
He needs to hire her asap because she made his song even better.
@nikolaijohns4698
@nikolaijohns4698 Πριν 8 μήνες
Preach. She matched the tone of the song perfectly, no unnecessary extra flare or fast notes. Absolutely an improved song with her solo in it.
@benfleck6081
@benfleck6081 Πριν 8 μήνες
Its literally part of the song go listen to it. This is a skit
@Bellabear_24
@Bellabear_24 Πριν 8 μήνες
You can’t be any more gullible can you? 😂 she’s not playing anything like that. As someone else said, go listen to the actual song cause that’s literally how it sounds exactly. His singing is not even real. He’s lip syncing to a recorded track.
@harvdangerous
@harvdangerous Πριν 8 μήνες
It's the solo from the song
@harvdangerous
@harvdangerous Πριν 8 μήνες
​@@benfleck6081 it is the solo but she played it.
@GoldenKingDS
@GoldenKingDS Πριν 2 μήνες
She is the type of girl that says -Nah im really bad 😭 **proceeds to do the best solo ever**
@nishthagupta1357
@nishthagupta1357 Πριν μήνα
Ikr😂
@OdiousOtiose
@OdiousOtiose Πριν μήνα
It's staged
@whyarewestillhere8562
@whyarewestillhere8562 Πριν μήνα
-Nah im really bad 😭 **proceeds to pee on the floor**
@fixthat3269
@fixthat3269 Πριν μήνα
​@@OdiousOtiose actually a lot of guitarist are like this, this could be real, even though you're probably right - it's more realistic than you'd think. I think I'm horrible and will get told I'm the best like this, and I never believe it.
@fixthat3269
@fixthat3269 Πριν μήνα
​@@whyarewestillhere8562 I hate I laughed so hard at this
@lewishore8642
@lewishore8642 Πριν μήνα
“What key is it in” “Okay I just know ur gonna be good”
@waynecarnley6949
@waynecarnley6949 Πριν 8 μήνες
First guy was OBVIOUSLY stoned, and the girl was OBVIOUSLY the "11!!" he spoke of. 🤣
@iqbalhakimi5866
@iqbalhakimi5866 Πριν 8 μήνες
i think the guy thought that 1 being the highest and 10 being the lowest, and yeah he most probably stoned.
@chocolatte522
@chocolatte522 Πριν 8 μήνες
The free broccoli threw him off
@babycartier1
@babycartier1 Πριν 8 μήνες
@@iqbalhakimi5866 nobody has ever thought that 10 was the lowest and 1 was the highest. nobody. and it’s not because he’s “stoned”. stoners don’t even get super high. it’s like a normality after a certain amount of time so stoners usually end up feeling more comfortable doing things while high than not. (me) & a lot of other people i’ve asked
@ariasworld9991
@ariasworld9991 Πριν 8 μήνες
🤣🤣👏👏
@stargourd3936
@stargourd3936 Πριν 8 μήνες
​​@@iqbalhakimi5866 nah no one who thinks ten is the lowest says 11 when referring to their level
@briansydnor4331
@briansydnor4331 Πριν 2 μήνες
New title: "Dunning-Kruger Effect Explained in 1 Minute"
@jagritibaruah
@jagritibaruah Πριν 19 ημέρες
Isn't that the effect where less capable PPL are more likely to rate themselves higher than PPL who are more capable, bcoz when u learn and are better something, u learn how much more there is to learn?
@briansydnor4331
@briansydnor4331 Πριν 18 ημέρες
Yep! @@jagritibaruah
@billythesillyy
@billythesillyy Πριν 20 ημέρες
I wonder if someone just -goes up -plays smoke on the water -refuses to elaborate -leaves
@calebdelmarter979
@calebdelmarter979 Πριν 10 μήνες
The better you are at something, the more humble you are because you understand how much more there is to the skill.
@danielhoward8354
@danielhoward8354 Πριν 10 μήνες
NOT REALLY
@Ardeleus
@Ardeleus Πριν 10 μήνες
​@@danielhoward8354Yes really. There have been studies on the confidence of a person and their actual skill level. The results showed dumb people think they're really good, while the experts feel like they know almost nothing BECAUSE they are at a level where they're starting to reach the end of what we know.
@vdsp1
@vdsp1 Πριν 10 μήνες
Exactly
@_helfachrezi4230
@_helfachrezi4230 Πριν 10 μήνες
Oh that's somehow makes me feel good thanks lol
@MRGOOGLEXD
@MRGOOGLEXD Πριν 10 μήνες
Is this why the song sounds like crap
@ammiesdiary8497
@ammiesdiary8497 Πριν μήνα
I literally can listen to her solo all day
@peter298a
@peter298a Πριν 5 ημέρες
Using the word literally means 24 hours straight.
@gabeoh8410
@gabeoh8410 Πριν μήνα
“Maybe a 3”, then drops a perfectly harmonized solo lol. That was badass
@affif330
@affif330 Πριν 5 ημέρες
what part was harmonized
@gamingkitten2.061
@gamingkitten2.061 Πριν 8 μήνες
Its always the humble people that are actually good
@strineys.957
@strineys.957 Πριν 8 μήνες
@AurioDK
@AurioDK Πριν 8 μήνες
That old American movie "cliché" about believing you are a winner isn´t always really true. Maybe we Danes are just weird. We had a horrible highschool football (soccer) team and really believed we we were going to lose all matches, there was no confidence in the team but we still managed to win the first 13 matches of the season. It´s only when we got cocky that we started to lose ... still managed to win one trophee out of three that season though. But I do remember one thing, we had fun, I had some hilarious team mates and it was one of the best years of my life. Yes, being humble is the way to go.
@dinospumoni5611
@dinospumoni5611 Πριν 8 μήνες
it reveals that you know how much you don't know
@hexia6760
@hexia6760 Πριν 8 μήνες
Dunning kruger. Shes a 3 because she knows there are some beasts of guitar players out there, so 3 probably isn't too far off. Then we have the other 'noob' guy who say hes an "11".
@mikaell.chuaungo3637
@mikaell.chuaungo3637 Πριν 8 μήνες
its all scripted
@danieljohn9257
@danieljohn9257 Πριν μήνα
I wanna hear her play more, dammit! Hopefully she’s in a band.
@elizabethmathias5805
@elizabethmathias5805 Πριν 12 ημέρες
Who is this girl? Please someone give me a name or her band name! Definitely a fan🎉
@fpproductions4469
@fpproductions4469 Πριν 7 ημέρες
Chloe Dadd she has solo stuff and also plays guitar for MAY-A
@samprada9298
@samprada9298 Πριν 3 ημέρες
Bless you ​@@fpproductions4469
@coreyellis5591
@coreyellis5591 Πριν 10 ημέρες
He saved $50 by staging this.
@imustbeames3727
@imustbeames3727 Πριν 10 μήνες
Sometimes a Bowie shirt is just a Bowie shirt, and sometimes it's a signal
@blove9415
@blove9415 Πριν 10 μήνες
Signal of pedophilia depending on who's wearing it lmaooo
@SubToKingIzak
@SubToKingIzak Πριν 10 μήνες
100% agree with that statement
@Goku-mm2dx
@Goku-mm2dx Πριν 10 μήνες
3 years later: gets married with and conceives with heyimgojo
@iletyoucallmestevesy
@iletyoucallmestevesy Πριν 10 μήνες
if it's sometimes a signal and sometimes not a signal, doesn't that mean it's not a signal?
@leolapaglia1078
@leolapaglia1078 Πριν 10 μήνες
facts
@littenarmy9028
@littenarmy9028 Πριν 2 μήνες
This song wasn’t made for sweeping, tapping, that shit. She really knows what fits best. Good guitarist
@hozie007
@hozie007 Πριν 2 μήνες
I’d buy her music….if it sounds like what she played
@dewaynekerr8122
@dewaynekerr8122 Πριν 4 μήνες
Moral of the story. The humble ones are usually the best
@mercs5409
@mercs5409 Πριν 3 μήνες
Theres a difference between being humble, and not being confident.
@brianmclaughlin4419
@brianmclaughlin4419 Πριν 3 μήνες
" She didn't know How 2 Brag and Bulksh#t so well, but She could play a Guitar just like ringing a Bell"
@AirborneAnt
@AirborneAnt Πριν 3 μήνες
Moral of the story is he just edited his guitar solo over her playing the guitar :/ Watch his music video…that’s his guitar solo
@jorgee.ramirezm.7301
@jorgee.ramirezm.7301 Πριν 3 μήνες
Yep that's why Messi is the Goat. Is the so humble
@fanlbc
@fanlbc Πριν 3 μήνες
​@@blenderboy3652no you're not you idiot. People say they're humble are never humble. So you just added yourself as a complete narcissist?
@ShineOnBenevolentSun
@ShineOnBenevolentSun Πριν 2 μήνες
With a Bowie shirt on. She rocks in every sense of the word!
@Rainz_Storm
@Rainz_Storm Πριν 2 μήνες
40M view on this short, you know she is the best one, and I am the one came back to hear it again after more than half year.
@conceptdom2667
@conceptdom2667 Πριν 8 μήνες
She needa be protected at all costs she said a 3 and came out playing like an 11 and was humble about it
@effingwrecked1917
@effingwrecked1917 Πριν 8 μήνες
While the dude said he was a 11 and came out a 3 😂😂 lol
@DerNiko
@DerNiko Πριν 8 μήνες
@@effingwrecked1917 3's too generous for the first guy XD
@leeallred1337
@leeallred1337 Πριν 8 μήνες
Yeah! She rocked it!
@586bomin
@586bomin Πριν 8 μήνες
Absolutely 💯
@ocpropertypromotions
@ocpropertypromotions Πριν 8 μήνες
No.. she understands the monsters that are out there.
@blackfireoyt2210
@blackfireoyt2210 Πριν μήνα
the definition of humble
@DoctorTauri
@DoctorTauri Πριν 16 ημέρες
What a horrible side of town
@RedStone576
@RedStone576 Πριν 15 ημέρες
is it because of the sparkly rainbow lol
@sethrigdon17
@sethrigdon17 Πριν 10 μήνες
Her solo was very clean. She kept it simple but with just the right amount of flare.
@YaksenPushMongo
@YaksenPushMongo Πριν 9 μήνες
Well it’s staged
@shaazcoolman4950
@shaazcoolman4950 Πριν 9 μήνες
you could see him plying it lol its not her
@RoRo-vr6wx
@RoRo-vr6wx Πριν 9 μήνες
You think it would have that much of a good sound quality even tho playing in the streets in front of a noisey crowd?!!!
@emilydiamante955
@emilydiamante955 Πριν 9 μήνες
​@@shaazcoolman4950 you could see he was playing the same open string on repeat. It would sound nothing like what she was playing 💀
@pamela-bo8kv
@pamela-bo8kv Πριν 9 μήνες
@@RoRo-vr6wx you can record from input
@leezitto
@leezitto Πριν 2 ημέρες
Fit very well with the groove... that's when creativity goes beyond skill
@Hecker-cu7ng
@Hecker-cu7ng Πριν ημέρα
“You shred” bro played the starter park for 1.99
@omarsden7581
@omarsden7581 Πριν 2 μήνες
Humble people are often beasts!
@pixelzebra8440
@pixelzebra8440 Πριν 2 μήνες
Why did I read that as breasts 💀
@alecseysisk3799
@alecseysisk3799 Πριν 2 μήνες
I work construction and every time i supervise day laborers, the ones who talked up their skills and abilities, were always the worst ones.
@meself349
@meself349 Πριν μήνα
Yeah, almost always. Good observation.
@FFKonoko
@FFKonoko Πριν μήνα
They know enough to know how much room there is from perfection
@nishthagupta1357
@nishthagupta1357 Πριν μήνα
Ikr
@EleniValsamidou
@EleniValsamidou Πριν μήνα
No one is talking about the free broccoli😂
@ENJovan_2023
@ENJovan_2023 Πριν 24 ημέρες
😢 I want it
@dubbingsync
@dubbingsync Πριν 7 ημέρες
That fit so naturally it wouldn’t surprise me if the song went like that.
@FujiTCG
@FujiTCG Πριν 8 μήνες
A 3? Bruh you need her solo in this song. That was absolutely fire!
@VideoDuct
@VideoDuct Πριν 8 μήνες
She meant 33 out of 10.
@Daniel-ox1sb
@Daniel-ox1sb Πριν 8 μήνες
This is fake, she alreadu is
@gulpbozo
@gulpbozo Πριν 8 μήνες
Some people think 1 is the best rather than 10
@rotcheltan2651
@rotcheltan2651 Πριν 8 μήνες
Ohhhh wow nice try..... So amazing guitar
@beau09
@beau09 Πριν μήνα
she reached my g spot with that solo
@KweezyBiznitch
@KweezyBiznitch Πριν 11 ημέρες
She ate that shit up man! This needs to be the final production
@heyimgojo
@heyimgojo Πριν 11 ημέρες
It is man! The song with this solo in it is on Spotify/Apple :) Its called Mrs Hollywood by Go-Jo 💛
@seanc2550
@seanc2550 Πριν 10 μήνες
What’s the most amazing is that it wasn’t a flat out shred. It was a solo that matched the feel of the music. She served the song but didn’t try to show off. True musician.
@nodoubtbb
@nodoubtbb Πριν 10 μήνες
💯 correct
@ZZubZZero
@ZZubZZero Πριν 10 μήνες
She did try to show off a little though.
@skiddzie9291
@skiddzie9291 Πριν 10 μήνες
That's cause this was staged. They have a studio version playing in the video and you can clearly hear the solo was professionally recorded
@mrz_5445
@mrz_5445 Πριν 10 μήνες
@@skiddzie9291 I have no idea if this is true, but it wouldn't be too hard to improvise this kind of solo.
@ChazzyPhizzle1
@ChazzyPhizzle1 Πριν 10 μήνες
@@mrz_5445 it’s staged m dude. You can hear it’s a studio version like buddy said. Majority of stuff on the internet is fake
@TalaKnight
@TalaKnight Πριν 6 ημέρες
Of course leave it to the lady to undersell herself!! Wow! Can I see more of her please!! 🎉
@mugz90
@mugz90 Πριν 14 ημέρες
Bruhhh I keep coming back to watch this girl solo It's so 🎉🎉🎉🎉omg
@timsarai
@timsarai Πριν 5 μήνες
That’s a real solo, clean, classy, nothing over the top. Nice
@ceooflonelinessinc.267
@ceooflonelinessinc.267 Πριν 4 μήνες
Humble comment
@zmichqelv
@zmichqelv Πριν 4 μήνες
Pentatonic scale...
@ceooflonelinessinc.267
@ceooflonelinessinc.267 Πριν 4 μήνες
@@zmichqelv Hi
@zmichqelv
@zmichqelv Πριν 4 μήνες
@@ceooflonelinessinc.267 Hi
@ceooflonelinessinc.267
@ceooflonelinessinc.267 Πριν 4 μήνες
@@zmichqelv where u from?
@philaphans2536
@philaphans2536 Πριν 23 ημέρες
I wanna hear the whole song with her playing.
@tundeolabisi5224
@tundeolabisi5224 Πριν 2 μήνες
So humble, she only considers herself a 3. Great riff
@AK-vc3wh
@AK-vc3wh Πριν 8 μήνες
I can't wait to see what she sounds like when she reaches her defintion of 10. Cause that ain't no level 3 skill. You killed it! ❤
@gigachadTM
@gigachadTM Πριν 8 μήνες
As another musician I think there isn't a 10 in learning an instument you just improve and learn new things. Sometimes the learning process slows a lot tho 😅
@QUBIQUBED
@QUBIQUBED Πριν 8 μήνες
She used the ultimate tactic LYING!!
@JasonTrMc
@JasonTrMc Πριν 8 μήνες
If you know what key the song is, it’s pretty easy to go from there
@_ylgsb
@_ylgsb Πριν μήνα
Shes got that humbleness only a guitar player has
@Kayellt
@Kayellt Πριν μήνα
Good to see you getting recognition you deserve. Loved your songs since you released “Incredible”. Talked you in SoundCloud how to share your music for popular youtube channels. Cheers!
@molasses3850
@molasses3850 Πριν 8 μήνες
The less confident people are in their skills the better they are usually
@jacobbillups4715
@jacobbillups4715 Πριν 8 μήνες
If you’ve ever heard of the dunning Kruger effect what you’re pointing out is actually the less talked about half of it. Usually it’s referenced for people that are over confident and bad but on the flip side the more competent you are the more you know you don’t know
@stevenrandall8300
@stevenrandall8300 Πριν 8 μήνες
I'd say "more humble" vs "less confident"
@fredrickwheeler6852
@fredrickwheeler6852 Πριν 8 μήνες
@@stevenrandall8300 There's truth to both. People who are less confident are more motivated to improve, even if they're already great. People who are more confident are more likely to think they're good enough and don't need to improve.
@stevenrandall8300
@stevenrandall8300 Πριν 8 μήνες
@fredrickwheeler6852 idk abt all that lol
@jayalonzo3221
@jayalonzo3221 Πριν 8 μήνες
They realized there is so much more to learn
@bohoonigga
@bohoonigga Πριν μήνα
It's always the humble ppl who impresses us
@Firebreath2168
@Firebreath2168 Πριν 20 ημέρες
Someone get this guy a new song
@j800r_aswell
@j800r_aswell Πριν 9 μήνες
A skilled person knows their own flaws and would therefore rate themself differently. Basically, they're measuring themselves on a different scale.
@KungFuLasse
@KungFuLasse Πριν 9 μήνες
To be fair what she played wasn't very advanced
@CedGaRo
@CedGaRo Πριν 9 μήνες
​@@KungFuLasse That's why she said her skill is like a 3
@peggyholdren3886
@peggyholdren3886 Πριν 9 μήνες
She awesome! And did a fantastic job!!
@Darkangelike
@Darkangelike Πριν 9 μήνες
Yes, the Dunning-Kruger effect is the opposite when someone who knows literally nothing thinks themselves as 10/10 compared to others. Like during Covid, so many people became experts in viruses and what not 😂
@silenti1518
@silenti1518 Πριν 8 μήνες
The kreuger effect or something like that.
@Ariel_530
@Ariel_530 Πριν μήνα
She wrote the perfect solo for that song 👌🏽❤️
@jhavajoe3792
@jhavajoe3792 Πριν 10 μήνες
That gal was so humble . She handled that solo just right.
@I-C-Y-U-N-V
@I-C-Y-U-N-V Πριν 10 μήνες
🤦 I don't want to live on this planet anymore.
@anaheath
@anaheath Πριν 10 μήνες
She is the definition of humble ❤
@skinnybuddha8988
@skinnybuddha8988 Πριν 10 μήνες
​@@anaheathdefinition of a liar since this is obviously staged
@Barefoot_Joe
@Barefoot_Joe Πριν 10 μήνες
That gal was so paid to do this* ...Just fixing your typo there xD
@rein5174
@rein5174 Πριν 10 μήνες
It's just a typical case of the dunning-kruger effect
@brettski2532
@brettski2532 Πριν 2 μήνες
She play “happy” as a bandmate used to call it.
@Wowed45
@Wowed45 Πριν 2 μήνες
It’s always the humble ones love it ❤❤❤
@chaislaw5014
@chaislaw5014 Πριν 8 μήνες
love seeing musicians appreciating each others skill
@richardwright1488
@richardwright1488 Πριν 8 μήνες
Aint that the truth
@rozytazainol7097
@rozytazainol7097 Πριν 8 μήνες
Yup 👍😮😊
@guitarmaniac209
@guitarmaniac209 Πριν μήνα
She’s humble she said level 3 and played at guitar hero level that solo was amazing, and fit the song perfectly!
@diegooliveirabenjamin
@diegooliveirabenjamin Πριν μήνα
Well played, had context and dynamics, and great influence, that’s a great guitar solo!
@sillynilly7513
@sillynilly7513 Πριν 8 μήνες
Her charisma and vibe were strong enough to conquer a whole continent.
@user-mm3wb3zr1i
@user-mm3wb3zr1i Πριν μήνα
Your comedic timing is spot on.
@arricgraham834
@arricgraham834 Πριν 14 ημέρες
She gave her rating knowing how deep guitar skills go. In her eyes she still has a lot to learn.
@carlosarevalo5258
@carlosarevalo5258 Πριν 9 μήνες
You don’t rate high yourself, you let your talent speak for you! Great job, girl
@hasansyrf
@hasansyrf Πριν 9 μήνες
Talent my ass, this is staged, she's not doing it spontaneously.
@aaayers661
@aaayers661 Πριν 9 μήνες
Its fake lol
@Night_YTistaken
@Night_YTistaken Πριν 9 μήνες
​@@aaayers661 ikr, its so obvious too
@CHEESE-et2pw
@CHEESE-et2pw Πριν 9 μήνες
Fake
@nourchihi2478
@nourchihi2478 Πριν 9 μήνες
@@aaayers661 her name is chloe dadd
@mizuki5993
@mizuki5993 Πριν μήνα
I literally watched this for like 30 times. Gosh she's so good
@rosegutz229
@rosegutz229 Πριν μήνα
Last 🎸 player sounds phenomenal!
@gregoryjohnson4319
@gregoryjohnson4319 Πριν 3 μήνες
Super Tasteful. She didn't overplay and sling notes All over the place. Played within the framework of the song. AWESOME!!!
@mouldygrub33
@mouldygrub33 Πριν 20 ημέρες
She just picked up a guitar for the first time here💀😭
@ChanelCoco-pk7mp
@ChanelCoco-pk7mp Πριν 2 μήνες
Wow she’s incredible, someone give her a recording booth and album I want to hear more
@Siege924
@Siege924 Πριν 6 μήνες
Humble people know that their actions speak for themselves.
@TheSlenderLynx857
@TheSlenderLynx857 Πριν 6 μήνες
She knows shes not a 3 Being too humble goes to arrogance at some point
@admkukuh
@admkukuh Πριν 6 μήνες
​@@TheSlenderLynx857she doesnt care abt the rating, so gave a 3 instead. shes just having fun
@TheSlenderLynx857
@TheSlenderLynx857 Πριν 6 μήνες
@admkukuh I figured that was probably what she was doing my comment is more directed at the insinuation that humility in that excess is always good
@Boognish_
@Boognish_ Πριν 6 μήνες
Best Comment.
@PlappyEmo
@PlappyEmo Πριν 5 μήνες
It’s fake and staged
@user-ll2yb9zd3f
@user-ll2yb9zd3f Πριν μήνα
This is so heartwarming.
@Perfection-ics
@Perfection-ics Πριν 2 μήνες
What a humble ladies.. the higher you go, the lower you go🥰
@cguzman4340
@cguzman4340 Πριν 10 μήνες
She was so modest with giving herself a 3 and she rocked it.
@reptar5124
@reptar5124 Πριν 10 μήνες
In the entire scheme of guitar skill shes probably on the money. Jazz fusion, blues and prog rock/ metal guitarists are the upper teir. Your Steve Vai's and John Petrucci's of the world.
@ratio567
@ratio567 Πριν 10 μήνες
It’s daked
@cguzman4340
@cguzman4340 Πριν 10 μήνες
@@reptar5124 True!
@luckytrece4985
@luckytrece4985 Πριν 10 μήνες
Dunning-Kruger rocks!!
@bluffkyle
@bluffkyle Πριν 10 μήνες
You’re so innocent. Nothing is real anymore
@Mr.Liam.
@Mr.Liam. Πριν μήνα
It was perfect! She didn't show off she just went with the feeling and cooked! 🔥
@NigelTheaYuen
@NigelTheaYuen Πριν 9 ημέρες
she killed it
@beatlejuice-me9me
@beatlejuice-me9me Πριν 8 μήνες
I WENT TO SCHOOL WITH THAT GIRL!!! She’s is genuinely so friggin talented and a beautiful soul!
@alexmoloney1859
@alexmoloney1859 Πριν 8 μήνες
Chloe ?
@beatlejuice-me9me
@beatlejuice-me9me Πριν 8 μήνες
@@alexmoloney1859 yes!
@Thessalin
@Thessalin Πριν 8 μήνες
Tell her to put out an album!
@xForbin99
@xForbin99 Πριν 8 μήνες
Where can i find her music?
@SnoopyXzY
@SnoopyXzY Πριν 8 μήνες
@@alexmoloney1859 omg yall
@theodoreknuyver7075
@theodoreknuyver7075 Πριν 2 μήνες
It’s ALWAYS the ones who understate their abilities that are players.
@carolinalmeida
@carolinalmeida Πριν μήνα
That was amazing! So refreshing
@McKiwi2
@McKiwi2 Πριν 10 μήνες
It's always the most humble people that can just flippin shred
@dianelle9499
@dianelle9499 Πριν 10 μήνες
Oh my god. So true.
@wethegamers870
@wethegamers870 Πριν 10 μήνες
Too bad it was entirely staged to promote the new song...
@harz632
@harz632 Πριν 10 μήνες
The better you are at something the more you are aware of what you still don't know and thus consider yourself worse than you actually are
@wethegamers870
@wethegamers870 Πριν 10 μήνες
@@harz632 what you're saying is true to an extent. Usually the pyramid goes being so bad at something that you don't know how terrible you are (casually doing it for fun, not seeing the competitive nature in it or how good you CAN be at it), then the being bad but knowing that you are bad at it because you are aware of the capabilities of being better. Then being aware that you are good at it while you are trying to be good. Then just being so good at it where it is like muscle memory and you aren't aware at how good you are anymore due to just having done it decently well for so long... Though as I did previously reply, it is staged so she is 100% aware of how good she is. Just acted like she wasn't good to get shock value.
@noo77777
@noo77777 Πριν 9 μήνες
​@@wethegamers870 nobody is reading all that
@TheAkshatsaxena
@TheAkshatsaxena Πριν 10 ημέρες
She naileddd it 🙌
@wm4486
@wm4486 Πριν 7 ημέρες
She killed it
@orangehatmusic225
@orangehatmusic225 Πριν 10 μήνες
She won $50 and our hearts.
@WM0302
@WM0302 Πριν 10 μήνες
He says 11 but sucks... oye she says she's a 3 but rocks!
@ChrisLeeRhodes
@ChrisLeeRhodes Πριν μήνα
She was honest about her skill level.
@NaSygnale
@NaSygnale Πριν μήνα
-what key is it in? -wow your good 😂😂😂😂😂😂😂😂
@brendagomez8311
@brendagomez8311 Πριν 9 μήνες
She's a humble one therefore she rates herself differently 👏👏
@pukinggore
@pukinggore Πριν 8 μήνες
but her skill IS a 3. She doesn't know how to play guitar
@liajas
@liajas Πριν 8 μήνες
@@pukinggore oh c’mon, jealousy is not a good look
@microwavedmetal
@microwavedmetal Πριν 8 μήνες
I mean I would rate myself the same my improve skils are shit lol
@pukinggore
@pukinggore Πριν 8 μήνες
@@liajas Look at her left hand on the guitar. It is sitting there 😂
@liajas
@liajas Πριν 8 μήνες
⁠​⁠@@pukinggore I think the sound a guitar makes outweighs what hands look like when playing. 💀 So you don’t like her hand movements, it still *sounds* good regardless
@ZaiOnyx02
@ZaiOnyx02 Πριν 4 ημέρες
I swear if I hear another mrs hollywood im gonna go insane
@aryasarkar3793
@aryasarkar3793 Πριν μήνα
such a humble actor!
@zilhad3584
@zilhad3584 Πριν 10 μήνες
Once she answered 3, you just knew she was gonna kill it. Girl's got soul.
@JoHn-if6wy
@JoHn-if6wy Πριν 10 μήνες
Its fake
@yaaaaaa3525
@yaaaaaa3525 Πριν 10 μήνες
​@@JoHn-if6wy no one care
@thelanister96
@thelanister96 Πριν 10 μήνες
@@yaaaaaa3525 cause its scripted and yes people do care like why would i watch fake shit like this?
@finnsunflower606
@finnsunflower606 Πριν 10 μήνες
​@@JoHn-if6wy it's not fake, you're not just a musician
@ShastaMcNasty0226
@ShastaMcNasty0226 Πριν 10 μήνες
Was gonna say, it's almost always the humble guitarist that are gonna just kill it.
@ministryforlostchildren
@ministryforlostchildren Πριν 16 ημέρες
I love your music!
@flop-00
@flop-00 Πριν 12 ημέρες
is no one gonna talk about how the original creator’s so good as guitar that HIS LEFT HAND ISNT MOVING AND HES NOT EVEN PLAYING
@striderman-
@striderman- Πριν 10 μήνες
And this my friends is how to stage a video promo for your next song. Holy cow 82k likes I wish my videos would get that man views lmao
@nickpurdy69
@nickpurdy69 Πριν 10 μήνες
Thank you idk why there are no fake comments. Everyone calling her humble....lol she's a liar!
@metaphysical6926
@metaphysical6926 Πριν 10 μήνες
Nothing ever happens
@cybrhckr
@cybrhckr Πριν 10 μήνες
@@nickpurdy69 She is most probably totally not involved in this at all. This guy carefully edited his own solo to the video. If you check it out you can totally see that.
@aaronf2467
@aaronf2467 Πριν 10 μήνες
Obviously
@syned149
@syned149 Πριν 10 μήνες
@@cybrhckr What's she's playing with her fingers matches the notes we hear.
@waltersalas1791
@waltersalas1791 Πριν 20 ώρες
She crushed it!
@marianadamelio
@marianadamelio Πριν 23 ημέρες
It's always the humble ones ❤
@cindy5213
@cindy5213 Πριν 10 μήνες
He called it right. The first clue was that she asked what key😂. She slayed it.
@ratio567
@ratio567 Πριν 10 μήνες
It’s fake
@theaeisshow1165
@theaeisshow1165 Πριν 10 μήνες
@@ratio567 how do you know its fake?
@Comic3665
@Comic3665 Πριν 10 μήνες
@@theaeisshow1165 because its all to promote their songs lol, not a bad thing just a pretty obvious thing
@stevesmith8399
@stevesmith8399 Πριν 10 μήνες
@@theaeisshow1165 because I’ve played guitar for 15 years and her fingers don’t match what’s being played. Why do you think they cut away so much? Fake garbage
@SecordJJ
@SecordJJ Πριν 10 μήνες
​@@stevesmith8399 staged or not, she's playing what you're hearing. Look again bro lol looks right to me
@moviemaniac8815
@moviemaniac8815 Πριν μήνα
She took that song to another level.. u/we Need her!!
@craigmoran893
@craigmoran893 Πριν ημέρα
If only non musicians knew how easy that is.
@anons7408
@anons7408 Πριν 8 μήνες
she played so well she even added drums in the backround
@Leftovercrack1987
@Leftovercrack1987 Πριν 8 μήνες
Hahahaha🎉
@animefreak3010
@animefreak3010 Πριν 8 μήνες
Obviously he adds in his instruments from the official song and possibly even his official vocals so the videos do better. The people playing instruments I'm pretty sure are the legit sound though. I'd do the same thing if I were him to increase my youtube traction
@FanOfNaf
@FanOfNaf Πριν 8 μήνες
I... Bro it's called playing to a soundtrack??? They have the instrumental sans guitar playing on a speaker and then have her play the missing part. They add the same soundtrack in post (keeping the guitar) to make the audio clear. It does _not_ take a genius to know how live performances work.
@Epiphanyhorror
@Epiphanyhorror Πριν 8 μήνες
​@@FanOfNafstaged.
@lamarsmith3268
@lamarsmith3268 Πριν 8 μήνες
And crowd reaction
@JohnSlyOfficial
@JohnSlyOfficial Πριν 17 ημέρες
That first man has confidence 💗
@eglue1114
@eglue1114 Πριν 5 μήνες
You know a good musician will never rate him/herself higher than 4,they are too humble for this world
@thepierre396
@thepierre396 Πριν 4 μήνες
Yeah, no
@Kevin12321
@Kevin12321 Πριν 4 μήνες
Uhh well I’d rate myself a 3 and I’m def a 3.
@digineet8421
@digineet8421 Πριν 4 μήνες
Nah. I’ve played for like 16 years and I can shred. I’d say out of ten- like ten being Allan holdsworth and Julian lage- I’m a 7 maybe. But I’ll still talk shot and say I’m the greatest because it gives me confidence and the passion to keep improving. I like the competition. I don’t want to go to a solo and be worried “am I good enough?” I want to know I can do it and melt faces.
@sandearcubus9299
@sandearcubus9299 Πριν 4 μήνες
Right! I'm not bad, I'm just humble!!
@cactu5jack
@cactu5jack Πριν 3 μήνες
It's fake, Einstein
@sponge9883
@sponge9883 Πριν μήνα
Perfect solo for those chords and that groove. Nice.
@pokemonfan155
@pokemonfan155 Πριν 25 ημέρες
First guys solo was a 10/10 insane
@igwtaowm
@igwtaowm Πριν 9 μήνες
That first dude was just making as many random memories as possible.
@lucaz59
@lucaz59 Πριν 9 μήνες
I’d say either ecstasy or shrooms
@staris__
@staris__ Πριν 9 μήνες
​@@lucaz59 BRO
@farkrits
@farkrits Πριν 9 μήνες
No, he was just the class clown that never grew up past that phase.
@HORNGEN4
@HORNGEN4 Πριν 9 μήνες
​@@farkrits or just living his best life? Why so judgmental?
@patrikdanylko
@patrikdanylko Πριν 9 μήνες
i know right
@Browser_games-jt2ej
@Browser_games-jt2ej Πριν μήνα
bro thats the exact same guitar solo in the actual song, mabye thats his actual guitarist
@DarA-vh5zo
@DarA-vh5zo Πριν μήνα
telecasters have such an unmatched beautiful tone
@mikeku825
@mikeku825 Πριν 3 μήνες
She had probably the most perfect solo for that song. Eased in.. grabbed attention.. built the emotion.. shined just the right amount.. and let it ease out. Perfect.
@nanes9914
@nanes9914 Πριν 2 μήνες
They played the real song over it. Whatever she played is not what you’re hearing in this video
@JEDART
@JEDART Πριν 2 μήνες
@@nanes9914 I think your right cause at first glance it looks like she is but after seeing it again the solo isn’t matching up to what she’s doing.
@thewhat1045
@thewhat1045 Πριν μήνα
​@@nanes9914 proof?
@orangutansarecool
@orangutansarecool Πριν μήνα
@@thewhat1045 its a skit she is in a band and the solo is from the song
@jamalcalliente8844
@jamalcalliente8844 Πριν μήνα
if that was the most perfect solo you’ve ever heard then you need to listen to more music 💀
@Kalaish_Stanley
@Kalaish_Stanley Πριν 5 ημέρες
Damn that's killin! Just around the corner in Glebe
@ZachMcCordProg
@ZachMcCordProg Πριν μήνα
I never heard you play something heavy like this man. This is dope bro and catchy! TRUCKS.
@Nobody19759
@Nobody19759 Πριν 10 μήνες
If that's her at a three.. sign her up before she reaches 4. She's a badass!!
@Jinuku
@Jinuku Πριν 9 μήνες
True skill is usually very humble. You don't get good without keeping your eyes on how to get better
@nanacabana3500
@nanacabana3500 Πριν 9 μήνες
My son plays, but it's very shy
@arsreereeworld6189
@arsreereeworld6189 Πριν 9 μήνες
Brooo she's crazy
@spice_krispies
@spice_krispies Πριν 9 μήνες
Lol. That was nothing to brag about. VERY basic blues licks folks.....
@jamesirwin7677
@jamesirwin7677 Πριν 9 μήνες
She understands that she knows nothing, that guy didn't know enough to understand that he knew nothing. Dunning-Kruger effect irl.
@ashleyvanerp5910
@ashleyvanerp5910 Πριν 29 ημέρες
When she said "maybe a 3" I knew she'd be good
Επόμενο
20 BEST Solo Musicians in the World!
1:08:52
plastic balloon tutorial
00:32
προβολές 74M
Ouch.. 🤕⚽️
00:34
προβολές 15M
Elgit Doda - Do Vij
3:00
προβολές 3,3M