Σκοτάδι

didn't see that coming!  

Freeform
Εγγραφή 1,4M
προβολές 17M
99% 1 000 000

watch 30 Days of Disney on Freeform

Διασκέδαση

Δημοσιεύτηκε στις

 

9 Νοέ 2023

Κοινοποίηση:

Κοινοποίηση:

Κατεβάστε:

Φόρτωση.....

Προσθήκη σε...:

τη λίστα αναπαραγωγής μου
Παρακολούθηση αργότερα
Σχόλια : 3,5K   
@plasmathenugget2257
@plasmathenugget2257 Πριν 19 ημέρες
Alternate title: Deadpool fights white hulk with captain americas shield
@jimmyguy7334
@jimmyguy7334 Πριν 19 ημέρες
Yuppers I couldn’t agree more
@jonasrivera5245
@jonasrivera5245 Πριν 17 ημέρες
Also hulk punched “white hulk”
@xikocrossing
@xikocrossing Πριν 16 ημέρες
💀
@jollyquinn430
@jollyquinn430 Πριν 15 ημέρες
@jonasrivera5245 I'd say 'Hull punched Red Hulk' (Yes, Red Hulk is an existing Marvel character)
@plasmathenugget2257
@plasmathenugget2257 Πριν 15 ημέρες
@@jollyquinn430 I have heard of Ross he’s a great character
@tycho042
@tycho042 Πριν 4 ημέρες
chris evans's response really sold the moment for me
@hawktriad
@hawktriad Πριν 3 ημέρες
I wonder if that was his original line or if it was supposed to be WTF with a bleep??? Ratings requirements...lol
@WilliamLeong
@WilliamLeong Πριν 2 ημέρες
Language!
@Pandamaniaaa
@Pandamaniaaa Πριν 2 ημέρες
the scene was created at the last moment because he happened to be in town. It wasn't in the script. Reynolds got ahold of him to head down to a cafe to get the shot. or maybe he was already at the cafe. idk you can find the more accurate story but that's the gist@@hawktriad
@ZoeSummers1701A
@ZoeSummers1701A Πριν 2 ημέρες
Best part of the whole movie.
@Security-B1
@Security-B1 Πριν 2 ημέρες
@@WilliamLeongis anyone gonna acknowledge that cap just said “Language”?
@percival371
@percival371 Πριν 5 ημέρες
The amount of cameos and collaboration in this movie was astounding
@michaelcarroll8039
@michaelcarroll8039 Πριν 3 ημέρες
would have been awsome with CoryxKenshin in it
@anti-furry-sergeant-major
@anti-furry-sergeant-major Πριν 3 ημέρες
still less than fortnite 💀
@anshmohan3470
@anshmohan3470 Πριν 3 ημέρες
movie name?
@hoanglinhvu106
@hoanglinhvu106 Πριν 3 ημέρες
you should see "ready player one" then
@aidanhawkins
@aidanhawkins Πριν 12 ημέρες
3 things Ryan Reynolds loves •acting •comedy •casually breaking the 4th wall
@user-kp2tb7hr4w
@user-kp2tb7hr4w Πριν 9 ημέρες
Another thing, being hot
@ibenlit
@ibenlit Πριν 8 ημέρες
Bruh you not lying bout that 4th wall🎯
@Tombobas
@Tombobas Πριν 8 ημέρες
•acting •comedy •3rd thing here
@Jaegerrants
@Jaegerrants Πριν 8 ημέρες
There is nothing casual about Ryans treatment of 4th wall. If anything 4th wall is a mistress that keeps coming back to an abusive relationship and Ryan being a gentleman gives her what she wants.
@gunshotgaming5929
@gunshotgaming5929 Πριν 8 ημέρες
The point of the movie is him breaking the 4th wall, technically we’re the fifth wall I guest???
@META_FROSTGAMIN
@META_FROSTGAMIN Πριν 3 ημέρες
Plot Twist: he only got up because Jack told him to
@cheese1627
@cheese1627 Πριν ημέρα
Cheese ㅤ
@Catter1
@Catter1 Πριν ημέρα
@@cheese1627no cheese
@MrBlueWasHere
@MrBlueWasHere Πριν 16 ώρες
​@@Catter1yes cheese
@Deeznuts_6969
@Deeznuts_6969 Πριν 4 ημέρες
Guy was just like "Avangers assemble"
@XinusGames
@XinusGames Πριν ημέρα
"avangers" bro what
@tonypeparoni1235
@tonypeparoni1235 Πριν 16 ημέρες
The Chris Evans “what the shit” is one of my favorite lines from the movie
@maamaanka3289
@maamaanka3289 Πριν 16 ημέρες
Language
@Legendary-Dino-King_2468
@Legendary-Dino-King_2468 Πριν 15 ημέρες
what movie is it
@OsakaLover
@OsakaLover Πριν 15 ημέρες
@@Legendary-Dino-King_2468 Free Guy
@pancakelord6495
@pancakelord6495 Πριν 15 ημέρες
Should had ruffalo say that ain’t fair or something like that
@shawnbahadur3584
@shawnbahadur3584 Πριν 15 ημέρες
​@@OsakaLoverFree Guy.
@darkslayer2569
@darkslayer2569 Πριν 3 ημέρες
Free Guy has a lot of messages and lessons, great movie
@Footnerds
@Footnerds Πριν 3 ημέρες
“What the shit” best Chris evens quote
@thunderblade9251
@thunderblade9251 Πριν 10 ημέρες
The Jacksepticeye and Chris evens cameos were absolutely the best
@Captaincookie_yt
@Captaincookie_yt Πριν 9 ημέρες
Get up guy
@leonardomemetovic-pt9cw
@leonardomemetovic-pt9cw Πριν 9 ημέρες
''Smack'' Hello everybody my name is Jacksepticeye and well come to Five nights at freddy's!
@thunderblade9251
@thunderblade9251 Πριν 9 ημέρες
@@leonardomemetovic-pt9cw bro y did you do the Markiplier intro😂 it’s really “top of the mornin to ya ladies and welcome back to HAPPPPY WHEEEEELS”
@n.b.onstott
@n.b.onstott Πριν 8 ημέρες
Cool seeing dantdm as well
@brandonthompson5008
@brandonthompson5008 Πριν 2 ημέρες
Director: ok Sean we just need you to say "get up guy."
@aether7252
@aether7252 Πριν 3 ημέρες
Love how jack suddenly appeared in this movie 😂
@Shadowstorm000
@Shadowstorm000 Πριν 7 ημέρες
Moral of this whole movie was: Everyone wants to be Ryan Reynolds.
@fabiozanotto2975
@fabiozanotto2975 Πριν 5 ημέρες
for his wife mainly I have to admit
@onedarkestday
@onedarkestday Πριν 3 ημέρες
Even Ryan Reynalds.
@IhavenoideaTheTwothed
@IhavenoideaTheTwothed Πριν 3 ημέρες
Everyone wants to be **WITH** Ryan Reynolds.
@xX1PenguXx
@xX1PenguXx Πριν 3 ημέρες
@@IhavenoideaTheTwothednot me
@benoostra
@benoostra Πριν 3 ημέρες
Daddy Reynolds
@dwill9909
@dwill9909 Πριν 4 ημέρες
There were so many cameos in that film and I loved it so much
@PhoenixKeebs
@PhoenixKeebs Πριν 2 ημέρες
Hiring Ryan Reynolds's was the best thing Disney's ever done.
@kylebreaux646
@kylebreaux646 Πριν ημέρα
😂 this movie was awful.
@Janedoeoftown
@Janedoeoftown Πριν ημέρα
​@@kylebreaux646I actually liked it ngl
@loddzee
@loddzee Πριν 13 ημέρες
"Kicking ass... TBD... Third Thing Here..." absolutely sent me
@samersy2845
@samersy2845 Πριν 12 ημέρες
tbd meaning pls ?
@loddzee
@loddzee Πριν 12 ημέρες
@@samersy2845 To Be Decided or To Be Determined. Basically something that'll be thought of later.
@Metzwerg74
@Metzwerg74 Πριν 12 ημέρες
i laughrd everytime that unfinished npc said his "catchphrase"
@musiclover9518
@musiclover9518 Πριν 11 ημέρες
Also he literally says "catchphrase" for his catchphrase😂😂 Only who have done programming would understand these references😂😂
@Metzwerg74
@Metzwerg74 Πριν 11 ημέρες
@@musiclover9518 that is what almost killed me, his textlines, that are still mostly placeholders, to remind the programmers what to later put there... hillarious...
@Idk-82
@Idk-82 Πριν 4 ημέρες
“What the shit?!” Was hilarious
@ItsMe-zt8wj
@ItsMe-zt8wj Πριν 3 ημέρες
For anyone wondering the movie name is Free Guy
@W_Abany
@W_Abany Πριν ημέρα
Thanks
@ItsMe-zt8wj
@ItsMe-zt8wj Πριν ημέρα
@@W_Abany np
@seesidesummerhouse6112
@seesidesummerhouse6112 Πριν ημέρα
Thank you. I thought it was an advert for some shitty mobile game lol.
@philliptyndall4668
@philliptyndall4668 Πριν 12 ημέρες
Just hearing Chris Evans go "what the shit" was one of the funniest moments of the whole film just because of how random it was. 10/10 film
@MrCpfans4
@MrCpfans4 Πριν 9 ημέρες
watch Knives out
@chrisgreen7952
@chrisgreen7952 Πριν 8 ημέρες
Yes very 😂😂
@redwinedrunkrandymarsh3725
@redwinedrunkrandymarsh3725 Πριν 8 ημέρες
I can't belive he sat their and watched the whole movie on his phone like that.... with a brew.
@Woolint
@Woolint Πριν 8 ημέρες
​@@redwinedrunkrandymarsh3725"Language!"
@FoxOfChess
@FoxOfChess Πριν 23 ώρες
I was not expecting Jack in this clip
@user-eo4gq9pv2j
@user-eo4gq9pv2j Πριν 2 ημέρες
Ijust love how Chris Evans is so seemingly caught off guard in that scene by how Guy uses HIS shield. Easily one of the best parts.
@fbi538
@fbi538 Πριν 8 ημέρες
guy got a high enough level to unlock the perk that allows two powers at the same time
@AyushRaj-gu3fk
@AyushRaj-gu3fk Πριν 6 ημέρες
Oh, I'd rather not ruin the like count, so I commented ;)
@diolenlite8012
@diolenlite8012 Πριν 6 ημέρες
​@@AyushRaj-gu3fksame here 😅
@JustaT6
@JustaT6 Πριν 5 ημέρες
Well if leveling up went by “time played” and “completed daily tasks” he’s been doing NPC tasks and leveling up since the Dawn of his character creation. So it would make sense that he’s already a “high level player” by the time he gets involved with the story, not to mention this is at the end of the movie he’s already had to leveled up multiple times before this fight.
@danielfrost7261
@danielfrost7261 Πριν 4 ημέρες
FBI?
@samisavage891
@samisavage891 Πριν 4 ημέρες
​@AyushRaj-gu3fk it's not 666 likes xD
@The_imp0st0rrplays-qv1pi
@The_imp0st0rrplays-qv1pi Πριν 15 ώρες
This movie was so funny especially when he just said stuff like “catchphrase!!” 😂
@ImSharingaan
@ImSharingaan Πριν 5 ημέρες
This is probably the best Disney movie ive ever seen
@kuldeepsarmah7414
@kuldeepsarmah7414 Πριν 13 ημέρες
Chris Evans : What the SHIT ??!!? Robert Downey Jr : Language !
@psycho4u_
@psycho4u_ Πριν 11 ημέρες
YEAHHH
@pure-_-sasuke5539
@pure-_-sasuke5539 Πριν 10 ημέρες
I was thinking the same thing when I first saw this😂
@lightsentiol6229
@lightsentiol6229 Πριν 10 ημέρες
Would have been perfect
@YoMamaSuksAss
@YoMamaSuksAss Πριν 9 ημέρες
If we got Tony saying that in the background this would’ve been the perfect and ultimate cameo 😂
@sajjyrics720
@sajjyrics720 Πριν 9 ημέρες
Oooooh myyyy 😂😂😂... Acurate af
@Eligio1234567
@Eligio1234567 Πριν ημέρα
The Chris Evans cameo was perfect. Short, sweet, and funny 😂
@cadenbesel319
@cadenbesel319 Πριν 2 ημέρες
still love that jack and ryan became friends😂
@CuckooCaretaker1921
@CuckooCaretaker1921 Πριν 14 ημέρες
“What the shit?” Is still the funniest line in this movie 😂😂😂 everyone in the theaters was crying at this when I was there
@stuntzpt
@stuntzpt Πριν 13 ημέρες
Imagine if someone in the coffeeshop said "language!" after :D
@sunnytery5721
@sunnytery5721 Πριν 12 ημέρες
the word "shit" sounds like the Russian word "щит", which translates as "shield" it makes me laugh even harder😂
@towerman442
@towerman442 Πριν 12 ημέρες
"Free guy" is the movie
@noiminoimi1179
@noiminoimi1179 Πριν 10 ημέρες
So funny I laughed so much my throat was bleeding and I just kept laughing till my spleen burst. The funny part was I was still laughing until I was put into cardiac arrest and put on a ventilator. I woke up laughing 😃 couldn't stop it was so funny such a blast I'm still laughing now as we speak I never stop laughing 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
@raymond-jf3ke
@raymond-jf3ke Πριν 4 ημέρες
I like how this is an actual movie 😂
@motivateddad
@motivateddad Πριν ημέρα
Kinda wish everytime a character gets knocked down, they play a ragdoll animation.
@alaakamel327
@alaakamel327 Πριν 15 ημέρες
Chris Evans carries on the best cameo after Hugh Jackman's Cameo in X-men First Class 😂
@attackpatterndelta8949
@attackpatterndelta8949 Πριν 13 ημέρες
"Excuse me, I'm Erik Lensherr." "Charles Xavier." "Go fuck yourselves.' If nothing else, its to the point.
@ianmcnab9534
@ianmcnab9534 Πριν 13 ημέρες
​​@@attackpatterndelta8949the best part is that line was completely improvised . 🤣🤣
@Bilski86
@Bilski86 Πριν 12 ημέρες
@@attackpatterndelta8949I loved how they didn’t even bother negotiating. Wolverine oozes I’m not to be effed with 😅
@SpaghettiBelly
@SpaghettiBelly Πριν 12 ημέρες
Brad Pitt in Deadpool 2 is a close 3rd
@jacobmyers5631
@jacobmyers5631 Πριν 4 ημέρες
I like how he went from short gray hair to 3 seconds later where he has long black hair
@MaryseMesa
@MaryseMesa Πριν 3 ημέρες
freeguy is literally the most meta movie i've ever seen, its too good
@OluwaferanmiJoseph-tl5wf
@OluwaferanmiJoseph-tl5wf Πριν 6 ημέρες
Even Chris Evans was shocked 😂😂😂😂
@mrityunjaybhardwaj5518
@mrityunjaybhardwaj5518 Πριν ημέρα
who is that I only see steve rogers
@TurbanCatMccoy
@TurbanCatMccoy Πριν ημέρα
No one gonna talk about how Mr Hacker Man typed all that and pressed enter, as if that's how anyone actually plays games on PC
@briwanderz
@briwanderz Πριν ημέρα
@@TurbanCatMccoy that is about how you would type a console command on pc.
@user-pq2fu8oc6c
@user-pq2fu8oc6c Πριν 3 ημέρες
I swear this movies was so hype and I still love it
@natereniger8773
@natereniger8773 Πριν ημέρα
Probably the best cameo in movie history
@jaspermaij3753
@jaspermaij3753 Πριν 9 ημέρες
Iconic line: "Mom, he's coming in with a Death Blow"
@jimhalpert0
@jimhalpert0 Πριν 7 ημέρες
Who is that guy irl btw?
@jaspermaij3753
@jaspermaij3753 Πριν 7 ημέρες
@@jimhalpert0 some 40yo bloke
@glennjanot8128
@glennjanot8128 Πριν 7 ημέρες
And how his voice is cracking ^^
@TheoTungsten
@TheoTungsten Πριν 7 ημέρες
What about his line about socks?
@dasamont8274
@dasamont8274 Πριν 7 ημέρες
​@@jimhalpert0I'm not sure, but I assume it's a reference to "Mom, get the camera!", so maybe they found the original guy
@AnimePeaks.
@AnimePeaks. Πριν 4 ημέρες
I like how they got the actor who played captain america to say “what the shit”
@Tyler_Elliot
@Tyler_Elliot Πριν 2 ημέρες
Jack's:"Get up guys." Was so funny
@alphadelta4210
@alphadelta4210 Πριν 17 ημέρες
"MOM HE'S COMING IN WITH A DEATH BLO⁰⁰⁰⁰w!!!"
@Legomation-studios
@Legomation-studios Πριν 16 ημέρες
Noooooo
@mr.nthanneres4662
@mr.nthanneres4662 Πριν 16 ημέρες
That voice crack xd
@Thefancyanimator
@Thefancyanimator Πριν 14 ημέρες
Mom has joined the server
@druidspoe6885
@druidspoe6885 Πριν 14 ημέρες
Omg you commented his voice crack too 😂😂😂😂
@Nerusonjr
@Nerusonjr Πριν 13 ημέρες
Mom: Who’s in that room with you 🤨
@johnrawlins1636
@johnrawlins1636 Πριν 4 ημέρες
Look on Chris Even’s face when he pulled out the Captain America shield- Priceless.😅
@raiden_prime24
@raiden_prime24 Πριν 3 ημέρες
Jack was the inspiration guy needed
@tetrobro5182
@tetrobro5182 Πριν 10 ημέρες
“There are three things I *love* in life: kicking ass, TBD, third thing here!” My new favorite line.
@EEEEEEEE
@EEEEEEEE Πριν 7 ημέρες
E‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
@chrisedwards9156
@chrisedwards9156 Πριν 6 ημέρες
My favorite one is ...catch phrase
@mofadel
@mofadel Πριν 5 ημέρες
مضحك
@lmntsgames3848
@lmntsgames3848 Πριν 4 ημέρες
Catchphrase is still the best one for me..
@MyKevin99
@MyKevin99 Πριν 4 ημέρες
“Playtime’s over, catchphrase.”
@leanh.6196
@leanh.6196 Πριν 3 ημέρες
Jacksepticeye randomly appearing into frame looking worried had me rolling
@user-ni8rl9yv3x
@user-ni8rl9yv3x Πριν 3 ημέρες
Captain America's "Holy sh*t" had me dead!
@TaurusSystem
@TaurusSystem Πριν 16 ημέρες
Jacksepticeye!!! That was my favorite cameo in the entire movie! Great film, 10/10 for family viewing!
@Plainjane1398
@Plainjane1398 Πριν 15 ημέρες
Awe I had to rewatch to notice. 😂
@ThatCurlyFryGuy
@ThatCurlyFryGuy Πριν 14 ημέρες
Wasn’t DanTDM in this movie too?
@thebookwithmanycovers
@thebookwithmanycovers Πριν 14 ημέρες
I wish Markiplier was in this movie.
@alphadelta4210
@alphadelta4210 Πριν 14 ημέρες
True. It's one thing to have a movie actor cameo but still is somewhat expected. It is, however, really cool when you have a ELvidsr cameo.
@jamieclark3554
@jamieclark3554 Πριν 14 ημέρες
I was about to say, "Are we all gonna ignore that Jack was there" 😂
@KittyCatTRM
@KittyCatTRM Πριν 4 ημέρες
The 😯 expression was gold 🤣
@isaiahrogge
@isaiahrogge Πριν 21 ώρα
They should make a movie where Ryan Reynolds plays every single person just dressed up differently and in like makeup and stuff
@furionmax7824
@furionmax7824 Πριν 12 ημέρες
Two things: 1: i always love the detail that Buff Guy isnt finished. Bc theres a lot of physical details missing and his speech is also incomplete. When they said he wasnt ready for deployment they meant it🤣🤣🤣 2: theres a funny story behind the Chris Evans cameo. While ryan was film this movie, Evans was actually nearby working on another project, ryan met up with him during a break, asked him if he could do a cameo for his movie. Evans happily agreed on two conditions, he had to be back on his project in ten minutes and his payment would be a cup of coffee. They got the cameo done in time and this was the final product 🤣🤣🤣🥰
@dylankoch1757
@dylankoch1757 Πριν 9 ημέρες
Pretty similar to Brad Pitt's cameo in Deadpool 2 lmao
@chargemankent
@chargemankent Πριν 8 ημέρες
Third thing here*
@Men_Of_Culture33
@Men_Of_Culture33 Πριν 8 ημέρες
​@@chargemankentcame here to say this🗿🍷
@nikhils9262
@nikhils9262 Πριν 8 ημέρες
And he's sipping on his payment on that scene 😂😂
@elseby
@elseby Πριν 8 ημέρες
What was Buff Guy missing? His body looks complete here
@cleanmemesandblogs2601
@cleanmemesandblogs2601 Πριν 3 ημέρες
“Kicking ass, TBD” got me dying 💀💀💀
@elisebarger348
@elisebarger348 Πριν ημέρα
Chris Evans being like, "hey, why does he have my shield?" Was such a golden moment in this movie!
@ericdoesthings1
@ericdoesthings1 Πριν 9 ημέρες
'How many collabs fo you wanna do?' Director: Well, yes
@TheMrRedSlime-ep7vl
@TheMrRedSlime-ep7vl Πριν 4 ημέρες
First
@Yoshikiraa
@Yoshikiraa Πριν 4 ημέρες
@@TheMrRedSlime-ep7vloh my god bros first what should we do?
@You-gq4uy
@You-gq4uy Πριν 3 ημέρες
​@@TheMrRedSlime-ep7vlblud thought the comment section would blow up
@joshuagoodman5267
@joshuagoodman5267 Πριν 3 ημέρες
Well, there were hidden cameos of Dwayne Johnson (bank robber) and Hugh Jackman (shady secrets salesman)
@johnjr9997
@johnjr9997 Πριν 3 ημέρες
When he lowered the shield i lost my shit 😂🤣☠💀
@kingseth6418
@kingseth6418 Πριν 4 ημέρες
That guy just pulled a uno reverse card in his pocket.
@usagifang
@usagifang Πριν 17 ημέρες
This is an amazing movie by Ryan Reynolds. I highly recommend anyone watch this movie. Its called Free Guy.
@shome3073
@shome3073 Πριν 16 ημέρες
It says it in the hashtags ^_^’ not to be that guy
@usagifang
@usagifang Πριν 16 ημέρες
@@shome3073 ah. I'm blind. XD
@duaneliptrot4833
@duaneliptrot4833 Πριν 14 ημέρες
Wow really I didn't know the title was only in the description
@rjk537
@rjk537 Πριν 14 ημέρες
Than you for letting us know
@no_bandicoot9482
@no_bandicoot9482 Πριν 3 ημέρες
The whole movie was just how many hilarious cameos can they put in
@allen2reckless676
@allen2reckless676 Πριν 4 ημέρες
This fight was better than the fight in secret invasion
@Spoofff
@Spoofff Πριν 13 ημέρες
Chris Evans being genuinely upset by the Captain America shield is 10/10 comedy
@jamlunday7656
@jamlunday7656 Πριν 5 ημέρες
Tony's Eye glass, Cap Shield, Hulk arm 😂
@criticalhit7072
@criticalhit7072 Πριν ημέρα
"What the shit" got me lol 😂
@Real_Tio_Benny
@Real_Tio_Benny Πριν 13 ημέρες
“Get up, Guy.” That’s all I needed to hear.
@vikashdevanraj781
@vikashdevanraj781 Πριν 10 ημέρες
❤😂
@half_chub
@half_chub Πριν ημέρα
free guy was legitimately a great movie. it had some moments where the plot could have been better written but they were few
@carrot.c
@carrot.c Πριν 5 ημέρες
This is one of the greatest movies in my opinion
@xxACIDVIRUSxx
@xxACIDVIRUSxx Πριν 16 ημέρες
Definitely one of the best scenes in the movie!
@ToBeZucc
@ToBeZucc Πριν 13 ημέρες
It’s a cringy scene in an okay to bad movie
@enderverse_tales
@enderverse_tales Πριν 13 ημέρες
Screw you pal, Free Guy is a amazing movie
@xxACIDVIRUSxx
@xxACIDVIRUSxx Πριν 13 ημέρες
@@enderverse_tales I tried but I couldn’t reach my myself, but thanks for your concern.
@Slade-2556
@Slade-2556 Πριν 13 ημέρες
​@@xxACIDVIRUSxxi think he was talking to zucc
@Saint_nobody
@Saint_nobody Πριν 12 ημέρες
​@Slade-2556 don't matter😂that come back gets a golden up.
@jacksonlsu
@jacksonlsu Πριν 3 ημέρες
Obviously. That's why later he said I knew it when he lifted it
@user-mo5uf6dp5q
@user-mo5uf6dp5q Πριν 4 ημέρες
I like when RR pulls that light Saber out.
@TimmahST
@TimmahST Πριν 7 ημέρες
Watching this scene in the theater was amazing. The entire audience screamed then laughed at Chris, then screamed more.
@rahulsinghalwal1
@rahulsinghalwal1 Πριν 3 ημέρες
Same😂😂😂
@gouravpratapsingh5213
@gouravpratapsingh5213 Πριν 3 ημέρες
Which movie is it?
@SakshamGupta1993
@SakshamGupta1993 Πριν 3 ημέρες
​@@gouravpratapsingh5213Free Guy
@jaytovk7798
@jaytovk7798 Πριν ημέρα
"what the shit" got me dyin and his face too😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
@nathandavis6213
@nathandavis6213 Πριν 3 ημέρες
"What that sh*t" from Chris Evans is my fav part of the movie
@BigRa20091
@BigRa20091 Πριν 16 ημέρες
Love how Chris goes what the shit
@9392388886
@9392388886 Πριν 13 ημέρες
It would've been even more awesome if someone shouted "Chris, LANGUAGE"😂😂
@stickanimates-do6wd
@stickanimates-do6wd Πριν 12 ημέρες
WITH HIS COFEE
@spider-rick
@spider-rick Πριν 12 ημέρες
Thanks we all saw it too
@manulapamuditha1737
@manulapamuditha1737 Πριν 12 ημέρες
Language
@calvinfeliciano7150
@calvinfeliciano7150 Πριν 3 ημέρες
Jack!! You’re in a movie with Ryan Reynolds! You did it buddy!
@shironeko5183
@shironeko5183 Πριν 2 ημέρες
It's funny that I get a Freeguy short, because my little brother was watching that movie yesterday. Also, I love that dude who's talking to his mom.
@kangaroot_
@kangaroot_ Πριν 9 ημέρες
Jack really just motivated his motivation
@-Mocha_Shade-
@-Mocha_Shade- Πριν 3 ημέρες
The fact that Captain America casually didnt watch his language XD
@jessiqarabid6870
@jessiqarabid6870 Πριν 9 ημέρες
Mark Ruffalo somewhere like "I guess I just don't exsist huh."🤣
@brianknapp6215
@brianknapp6215 Πριν 4 ημέρες
Ruffalo was in _The Adam Project_ with Reynolds a couple years after this...
@mannchhabra
@mannchhabra Πριν 3 ημέρες
@@brianknapp6215 actually enjoyed that movie a lot too! Perfect amount of sci-fi and a good story line. Ryan was bonus haha
@gayMath
@gayMath Πριν 2 ημέρες
wish i could get the time spent watching this movie back
@JohnDoe-no9oq
@JohnDoe-no9oq Πριν 2 ημέρες
Guy should of said RDM and called an admin, making sure to clip the moment.
@kratosGOW
@kratosGOW Πριν 10 ημέρες
The shield, the music and the cameo! I was covered in chills!
@CrystalLakeLegacy
@CrystalLakeLegacy Πριν 7 ημέρες
Same lol
@garrygamer4371
@garrygamer4371 Πριν 4 ημέρες
Mfer whipped out the captain America shield like the guardian shield in god of war
@ao895
@ao895 Πριν 3 ημέρες
Chris evans entry was hilarious
@kaydenjones8698
@kaydenjones8698 Πριν 2 ημέρες
They really got every single movie character game and ELvidsr on earth in this movie
@charleswiley9562
@charleswiley9562 Πριν 17 ημέρες
Ryan Reynolds made a skrull fight better than secret wars did with npc's
@spidercrook
@spidercrook Πριν 14 ημέρες
There's no secret wars movie/series💀
@patrickoconnell8719
@patrickoconnell8719 Πριν 14 ημέρες
​@spidercrook you know what he meant
@pumpactioncrusader6035
@pumpactioncrusader6035 Πριν 14 ημέρες
​@@spidercrookNo, but there's a _Secret Invasion_ series, which is what he was referring to, _genius._
@spidercrook
@spidercrook Πριν 14 ημέρες
@@pumpactioncrusader6035 take a joke bro
@meathandsmans
@meathandsmans Πριν 13 ημέρες
​@@spidercrookyou weren't making a joke bro
@carterpritchard5063
@carterpritchard5063 Πριν 3 ημέρες
I forgot how much of a fever dream this movie was hahaha
@LordTakahashi
@LordTakahashi Πριν 2 ημέρες
They saved all the high budget cameos for the final fight.
@Springtrap000
@Springtrap000 Πριν 14 ημέρες
Ryan takes caps shield, Chris takes Deadpool’s line from when asked what negasonic’s name was.
@SniperKris-ex4me
@SniperKris-ex4me Πριν 14 ημέρες
i thought i was the only one to notice
@Springtrap000
@Springtrap000 Πριν 14 ημέρες
@@SniperKris-ex4me nope.
@Xboxgamer-fi1gg
@Xboxgamer-fi1gg Πριν 4 ημέρες
Bro was like “💪🤭🛡️” 😂😂😂😂😂
@eduardomantilla2143
@eduardomantilla2143 Πριν 2 ημέρες
I saw this and I recall multiple people yelling "Captain! Language!" At the screen 👌🤣
@SteezyKyung
@SteezyKyung Πριν 12 ημέρες
Getting Chris Evans for 3 words was brilliant
@nerdyboo
@nerdyboo Πριν 4 ημέρες
I did not expect Jackscepticeye and Ryan Reynolds to be in the same video
@elvice9449
@elvice9449 Πριν ημέρα
Imagine Tony Stark passing by and saying “ Language”
@MuggyHead
@MuggyHead Πριν 16 ημέρες
I remember the Chris Evans cameo catching me COMPLETELY off guard and I laughed for like 20 minutes after that. The theater was so fucking done with me, I was too! 😭
@ll_kvs_durkio3
@ll_kvs_durkio3 Πριν 14 ημέρες
Bro calm down it's not even funny at all😂
@basketballgirl6762
@basketballgirl6762 Πριν 14 ημέρες
He was the last person I expected to see in this movie I was flabbergasted 😂
@danielkephart7319
@danielkephart7319 Πριν ημέρα
Deadpool can't quit breaking the fourth wall in any plant form
@samadhanpatil-jk8fs
@samadhanpatil-jk8fs Πριν 3 ημέρες
The Steve's what the shit got me😂😂😂
@kaiisnthere6091
@kaiisnthere6091 Πριν 13 ημέρες
nobody: Jacksepticeye: "Get up guy."
@ghostbust6422
@ghostbust6422 Πριν 12 ημέρες
I'm glad I'm not the only one who liked that
@isaiahboamah3084
@isaiahboamah3084 Πριν 3 ημέρες
Great, now I want to rewatch Free Guy. Nice going Ryan
@basc_official
@basc_official Πριν 11 ώρες
It's jaut so cool that they have youtubers and famous actors in the movie
@jackandbt7338
@jackandbt7338 Πριν 9 ημέρες
Bro Chris evens (captain americas actor if you don’t know) saying “what the shit” is perfect
@thierryvlaeminck3826
@thierryvlaeminck3826 Πριν 7 ημέρες
only thing missing is someone replying "LANGUAGE!"
@meowinglexi
@meowinglexi Πριν 5 ημέρες
You know Cap doesn't like that kind of language.
@user-nn1sj3ug8b
@user-nn1sj3ug8b Πριν 4 ημέρες
The jackseptic eye and Chris evans caught me off guard
@lucagale8212
@lucagale8212 Πριν 2 ημέρες
This movie just felt like a trailer
@pinjamspace2519
@pinjamspace2519 Πριν 18 ημέρες
Language, steve 😂
@loganator3565
@loganator3565 Πριν 16 ημέρες
Fury: "Whoo! You kiss your mother with that mouth?"
@averagewalterwheight
@averagewalterwheight Πριν 10 ώρες
"How are you not dead?" "Thanks, you too"
Επόμενο
I Spent 7 Days Buried Alive
18:40
προβολές 97M
Marseaux 'Ksexnas' Official MV
03:32
προβολές 124K
Eline Powell - had her baby girl
0:58
Seahawks vs. Cowboys CRAZY ENDING!
16:54
Ο ΑΛΙΜΠΑΚΗΣ ΕΒΑΛΕ 5
0:43