Σκοτάδι

Every Time I Swear My Girlfriend Shocks Me!  

HahOwen
Εγγραφή 3,3M
προβολές 18M
50% 1

Δημοσιεύτηκε στις

 

24 Νοέ 2023

Κοινοποίηση:

Κοινοποίηση:

Κατεβάστε:

Φόρτωση.....

Προσθήκη σε...:

τη λίστα αναπαραγωγής μου
Παρακολούθηση αργότερα
Σχόλια : 3,9K   
@Aidenbrawlstars-0
@Aidenbrawlstars-0 Πριν 2 μήνες
Team copying jack doherty 👇 and yes I liked my own comment 💀💀
@westonmaggard
@westonmaggard Πριν 2 μήνες
放入
@jozocorluka4920
@jozocorluka4920 Πριν 2 μήνες
True
@bbblueninja239
@bbblueninja239 Πριν 2 μήνες
1 thing Camilla was in the video
@ttreegaming6010
@ttreegaming6010 Πριν 2 μήνες
but I don’t think he has an of so it’s good
@brantoquinn1717
@brantoquinn1717 Πριν 2 μήνες
Bor I'm with you on this
@MrRamosSSSGaming
@MrRamosSSSGaming Πριν 2 μήνες
Bro dirty mind unlocked💀
@D0MIN0SL4Y3R
@D0MIN0SL4Y3R Πριν 2 μήνες
Same here I officially unlocked dirty mind
@tatatata3782
@tatatata3782 Πριν 2 μήνες
Same
@sarahfisher-hagan1718
@sarahfisher-hagan1718 Πριν μήνα
Q​@@D0MIN0SL4Y3R
@user-ui6vn6ek9g
@user-ui6vn6ek9g Πριν μήνα
Me too
@Fizz-on-VR
@Fizz-on-VR Πριν 2 μήνες
Bro is really copping Jack Doherty 😂
@khoulee6661
@khoulee6661 Πριν 2 μήνες
Aleast he not being weird like him
@4everMaeee
@4everMaeee Πριν 2 μήνες
Erm Her and jack are literally friends and it’s a trend 😵
@Abby42069
@Abby42069 Πριν 2 μήνες
Maybe learn how to spell
@Fizz-on-VR
@Fizz-on-VR Πριν μήνα
True😉
@cynthiagonzalez4364
@cynthiagonzalez4364 Πριν μήνα
Its called a trend
@user-un7sx1gi9x
@user-un7sx1gi9x Πριν 2 μήνες
Team copying Jack Doherty 😤 👇🏼
@ohenhenjessica3638
@ohenhenjessica3638 Πριν 2 μήνες
Frrr
@myth8719
@myth8719 Πριν 2 μήνες
Team u copied Ghost fc-8 comment
@Callme_Rose77
@Callme_Rose77 Πριν 2 μήνες
​@@myth8719Fr!
@Witheredbunbun
@Witheredbunbun Πριν 2 μήνες
Team. He just likes ghost face and I don’t know what’s wrong with that. He’s not copying it. Dummy
@MarjorieJoaquinFrancisco
@MarjorieJoaquinFrancisco Πριν 2 μήνες
Someone copied your comment and has a lot more likes then you😢 sad for you and sorry for you😅😢
@JonerCrack
@JonerCrack Πριν 2 μήνες
The last part killed me...
@user-po6cs4qk8l
@user-po6cs4qk8l Πριν μήνα
I know right
@dominiclara4397
@dominiclara4397 Πριν μήνα
Who hate copy videos 👇
@user-zq8jw3ji2l
@user-zq8jw3ji2l Πριν 2 μήνες
Copying other ELvidsrs shouldn't be allowed gang 👇 (100 likes lez goo 🥳
@AngelPerez-dm2gd
@AngelPerez-dm2gd Πριν 2 μήνες
It ture
@Mrt_master
@Mrt_master Πριν 2 μήνες
Nahh yuo no one to tell them to stop they will ignore yuo
@glitter_ava
@glitter_ava Πριν 2 μήνες
​@@Mrt_master*you
@viviennebell5153
@viviennebell5153 Πριν 2 μήνες
True and you*
@Mrt_master
@Mrt_master Πριν 2 μήνες
@@glitter_ava ik i cant too but im telling the person to stop thinking that he is someone to changle thinks of other persons
@CUTE_LEMON4
@CUTE_LEMON4 Πριν μήνα
The knock scared me so bad 😂
@Itsme-A-K.
@Itsme-A-K. Πριν 2 μήνες
team copying Jack 👇🏼
@nayanplaystoregames2544
@nayanplaystoregames2544 Πριν 14 ημέρες
your begging for likes
@Fallgirly
@Fallgirly Πριν 2 μήνες
People who think they’re copying jack and her 👇
@yalenebuh8426
@yalenebuh8426 Πριν 2 μήνες
Yh ik
@williampro4177
@williampro4177 Πριν 2 μήνες
Facts
@KT__825
@KT__825 Πριν 2 μήνες
Fr
@zyxify7132
@zyxify7132 Πριν 2 μήνες
They didn’t 😂
@sambodhsuwal2659
@sambodhsuwal2659 Πριν 2 μήνες
They're copying b cause they want subscribers
@keinname8937
@keinname8937 Πριν μήνα
Bro i thought the knock was on my Window💀😭
@Pippa3
@Pippa3 Πριν 23 ημέρες
Same I got up and hid😂
@i_love_ironheart
@i_love_ironheart Πριν 2 μήνες
OMG THAT KNOCKING THAT SCARES ME AT FIRST BC I THOUGHT IT WAS REAL AND I THINKED IT WAS SOMEONE THAT ARE KNOCKING ON MY DOOR OR WINDOW
@ritushyamsukha4888
@ritushyamsukha4888 Πριν μήνα
Same
@thedeadeditor529
@thedeadeditor529 Πριν 3 μήνες
Shock therapy is illegal in the U.S
@Diegoosorioo
@Diegoosorioo Πριν 3 μήνες
They’re not in the us they’re in ✨Onlyfans land✨
@alieak01
@alieak01 Πριν 3 μήνες
@@Diegoosorioo So true
@thedeadeditor529
@thedeadeditor529 Πριν 3 μήνες
@diegoosorioo shi I forgot
@IssaSahardid
@IssaSahardid Πριν 3 μήνες
@@Diegoosorioooh yeah
@Madilynn_Torr2010
@Madilynn_Torr2010 Πριν 3 μήνες
Unless someone agrees to doing it, which he did
@daelherrera1149
@daelherrera1149 Πριν 2 μήνες
Evert time he swear put the shock collar in his banana
@oakleyw8332
@oakleyw8332 Πριν 2 μήνες
The knock was too real
@YoungAunt23
@YoungAunt23 Πριν 2 μήνες
Team there copying Jack ❤😊 👇
@dudijekrasniqi1775
@dudijekrasniqi1775 Πριν 2 μήνες
❤️❤️❤️❤️🖤🩶🩶🖤❤️
@dudijekrasniqi1775
@dudijekrasniqi1775 Πριν 2 μήνες
🩶🩶🩶🩶🩶🩶❤️🖤🖤🖤🖤❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
@dudijekrasniqi1775
@dudijekrasniqi1775 Πριν 2 μήνες
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😢😮😅😅😅😅😅😅😅😅😊😊😊
@dudijekrasniqi1775
@dudijekrasniqi1775 Πριν 2 μήνες
❤❤❤❤❤❤❤
@user-jb7eo4hf6j
@user-jb7eo4hf6j Πριν 2 μήνες
Bluds begging for likes
@HermanMartis
@HermanMartis Πριν μήνα
Copy cat Team jack doherty 👇
@jashanpreetpataria6497
@jashanpreetpataria6497 Πριν 12 ημέρες
You swear to damn much got me rolling
@adamleary866
@adamleary866 Πριν 2 μήνες
That £:);!/“ Red light was here for 10 years 😂😂😂😂😂😂😂
@MONKEY_OFFCIAL
@MONKEY_OFFCIAL Πριν 10 ημέρες
The Kowala was just so funny at the start
@nolanparks8340
@nolanparks8340 Πριν 2 μήνες
Team copying jack doherty 👇
@natesalas2765
@natesalas2765 Πριν 3 μήνες
Girls actually like when we swear that's a fact that every time she shocked you she had a smile on her face 😂
@user-he2gm2wk3g
@user-he2gm2wk3g Πριν 2 μήνες
That was because she had funnnnn
@dorischen6385
@dorischen6385 Πριν 2 μήνες
@@user-he2gm2wk3gyea😂
@dorischen6385
@dorischen6385 Πριν 2 μήνες
@@user-he2gm2wk3gI would too😂😂😂
@TreyBaptists
@TreyBaptists Πριν 2 μήνες
Team copying jack Doherty 🤬👇
@shannon7520
@shannon7520 Πριν μήνα
The person that is knocking on your door it sounds like sound of the door knocking is coming from my wall because I have my headphones on😅
@emonijones5934
@emonijones5934 Πριν 2 μήνες
People who know what they’re doing in the room 👇🏾🥵
@GamingWithDachi
@GamingWithDachi Πριν 2 μήνες
Its not the sus thing 😑
@Xybsifi
@Xybsifi Πριν 2 μήνες
𝖲𝖺𝗒 𝗍𝗁𝖺𝖿 𝗂𝗍𝗌 𝗇𝗈𝗍 𝗍𝗁𝖾 𝗌𝗎𝗌 𝗍𝗁𝗂𝗇𝗀
@kharlacathrinefulgencio6931
@kharlacathrinefulgencio6931 Πριν 2 μήνες
I think its its S_v
@big_handle
@big_handle Πριν 2 μήνες
begging for likes
@sallybague973
@sallybague973 Πριν 2 μήνες
They weren't having sex
@smrachocolate2943
@smrachocolate2943 Πριν 2 μήνες
She is so pretty without makeup
@Mr.CR17
@Mr.CR17 Πριν 2 μήνες
💀💀💀💀
@gavinherring2143
@gavinherring2143 Πριν 2 μήνες
She's getting payed to be his girlfriend lol
@luhvstraus
@luhvstraus Πριν 2 μήνες
bro the end 💀
@p.k8839
@p.k8839 Πριν 2 μήνες
FRRRR💀💀
@romanlopez4665
@romanlopez4665 Πριν 2 μήνες
BRO FRRR _💀_
@gonulkucukgol9560
@gonulkucukgol9560 Πριν 2 μήνες
@@romanlopez4665❤❤😂🎉😢😮😅😊 BBC h ha ut ju l
@rabbit10ish
@rabbit10ish Πριν 2 μήνες
FR LIKE BRUH😮
@strait_studios
@strait_studios Πριν 2 μήνες
CEO of sex
@Turttllee
@Turttllee Πριν 2 μήνες
Ppl who know he copy 👇
@theanagaspard6692
@theanagaspard6692 Πριν 2 μήνες
Bro said girlfriend but she's his sister 😂
@kimberlykennedy940
@kimberlykennedy940 Πριν 3 μήνες
Every time she does onlyfans she gets shocked
@imforgottentv
@imforgottentv Πριν 3 μήνες
She would be dead on the ground after 30s
@kirstendowney8634
@kirstendowney8634 Πριν 3 μήνες
She’s dead
@user-my4no7bt4g
@user-my4no7bt4g Πριν 3 μήνες
That's a good reason
@user-tc8bh2bv2m
@user-tc8bh2bv2m Πριν 2 μήνες
For free
@Jimmy_Duh_Gamer
@Jimmy_Duh_Gamer Πριν 2 μήνες
@@imforgottentvFR 😂
@user-bv6pe1md8m
@user-bv6pe1md8m Πριν 2 μήνες
Bro the car wasn't even moving ☠️
@briannasacalxot7140
@briannasacalxot7140 Πριν 2 μήνες
Nah NAH THE KNOCK IN THE VID I THOUGH IT WAS REAL LIFE I WAS SCARED NAH💀
@mcvizarra4110
@mcvizarra4110 Πριν 2 μήνες
Jack doherty punching rn💀
@AvramAlin_FG
@AvramAlin_FG Πριν 2 μήνες
​@@user-zv9ge4vd8pu are not him
@TopShelfLife-edu
@TopShelfLife-edu Πριν μήνα
The last part killed me to
@adeshali5927
@adeshali5927 Πριν 2 μήνες
JIT REALLY A COPIER DAWG HE COPIED JACK🤣🤣🤣
@PotatoPro-iu7hr
@PotatoPro-iu7hr Πριν 3 μήνες
Bruh jack dorthey did that first copycat
@lamardyer4273
@lamardyer4273 Πριν 2 μήνες
yeah
@bretsummerlin2069
@bretsummerlin2069 Πριν 2 μήνες
Put it on her
@Bringsushibroth
@Bringsushibroth Πριν 2 μήνες
who says copycat 💀
@isabelaavalos9374
@isabelaavalos9374 Πριν 2 μήνες
Fr
@southerndiamondsboutique229
@southerndiamondsboutique229 Πριν 2 μήνες
You’re copying Jack Doherty how dare you?
@GHOSTqx
@GHOSTqx Πριν 2 μήνες
Bro didn’t know that her girlfriend is using fan only 💀
@mxkael-_-6869
@mxkael-_-6869 Πριν μήνα
the end💀💀
@user-ck6zv3ds4x
@user-ck6zv3ds4x Πριν 2 μήνες
THE END GOT ME DIRTY MINDED 💀💀💀
@zahidhayat9587
@zahidhayat9587 Πριν 2 μήνες
For real
@King_Jay12076
@King_Jay12076 Πριν 2 μήνες
I agree
@WildChild2.0
@WildChild2.0 Πριν 2 μήνες
Same
@WildChild2.0
@WildChild2.0 Πριν 2 μήνες
Same
@Aashtyn28R
@Aashtyn28R Πριν 2 μήνες
Fr
@Funtimecomix
@Funtimecomix Πριν 2 μήνες
At this point Camilla has 500 boyfriends
@NightBlade9999
@NightBlade9999 Πριν μήνα
The ending💀💀💀💀💀💀
@M1CHA3L23
@M1CHA3L23 Πριν 2 μήνες
U swear to god damm much got me 😂😂
@mariabenites4293
@mariabenites4293 Πριν 2 μήνες
Jack did the same
@prettybrownfranks8651
@prettybrownfranks8651 Πριν 2 μήνες
Not her copying jack 💀💀💀
@Frost-oj5dg
@Frost-oj5dg Πριν 3 μήνες
The way they’re copying Jack Doherty
@fatimacharles967
@fatimacharles967 Πριν 3 μήνες
Ikkk👀
@BaseballBoys22
@BaseballBoys22 Πριν 3 μήνες
Fr Fr fr
@AvaQuenby
@AvaQuenby Πριν 3 μήνες
Fr tho 😅
@user-yr6vg6sw7e
@user-yr6vg6sw7e Πριν 3 μήνες
EXACTLY
@user-km3qk3qf9d
@user-km3qk3qf9d Πριν 3 μήνες
there friends
@joseserrano9755
@joseserrano9755 Πριν 2 μήνες
The f*ck the end got me like the f*ck
@cemoloyt5390
@cemoloyt5390 Πριν 2 μήνες
She aint shocking him its sound effects 💀
@SabrinaNicoleCatalan-dz2zo
@SabrinaNicoleCatalan-dz2zo Πριν 3 μήνες
Who just watched on top of this video jack Doherty getting shocked by grace👇
@Aspect9906
@Aspect9906 Πριν 2 μήνες
Me
@nataliewilson2160
@nataliewilson2160 Πριν 2 μήνες
Me
@davidsimte2077
@davidsimte2077 Πριν 2 μήνες
Me
@jhundelynsaldo5775
@jhundelynsaldo5775 Πριν 2 μήνες
Me
@walidadali6170
@walidadali6170 Πριν 2 μήνες
Me
@agustinabarca9386
@agustinabarca9386 Πριν 2 μήνες
ARE WE NOT TALKING ABOUT SHOCKING WHILE DRIVING
@michelleploeg5130
@michelleploeg5130 Πριν 2 μήνες
I hate ppl who swear
@gabyzendejas
@gabyzendejas Πριν 2 μήνες
Camila is dating half of the population
@sandievesegismundo5253
@sandievesegismundo5253 Πριν μήνα
Team copying Jack doherty 👇100 like pls
@michellemslingo
@michellemslingo Πριν 2 μήνες
Bro how cammila dating like 5 people at a time bro💀
@IssaSahardid
@IssaSahardid Πριν 3 μήνες
I think I saw the same video on jack Doherty’s channel ( but with and his girlfriend)
@amirasalamkhan1739
@amirasalamkhan1739 Πριν 2 μήνες
Same
@Dorothy367
@Dorothy367 Πριν 2 μήνες
Isn’t Camilla Jack Doherty girlfriend
@user-ns1pj1kf8m
@user-ns1pj1kf8m Πριν 2 μήνες
he loves to get shocked
@rydermorris5776
@rydermorris5776 Πριν μήνα
Blud literally copped Jack Dorty to get views I could never
@Kaydo_Osama
@Kaydo_Osama Πριν 3 μήνες
Cringe💀 👇
@Khwaja-wk7nl
@Khwaja-wk7nl Πριν 3 μήνες
Yes
@Khwaja-wk7nl
@Khwaja-wk7nl Πριν 3 μήνες
You
@user-ff2cd1no8s
@user-ff2cd1no8s Πριν 3 μήνες
.
@mahnoorishtiaq5805
@mahnoorishtiaq5805 Πριν 3 μήνες
That is not cringe it's à leçon
@Joshiskingoffashon
@Joshiskingoffashon Πριν 2 μήνες
You're cringe
@val120379
@val120379 Πριν 2 μήνες
It’s the same thing every time 💀
@stitch3134
@stitch3134 Πριν μήνα
Team Stop copying jack doherty V I liked my own comment :)
@stanleygirlie
@stanleygirlie Πριν 2 μήνες
team copying jack doherty 👇🏻
@user-be9ln6co6y
@user-be9ln6co6y Πριν μήνα
You should keep that.😂
@hassamhddinahmadi1869
@hassamhddinahmadi1869 Πριν 2 μήνες
She's cheating on Jack 😨😱
@IvanPerez-tl5qu
@IvanPerez-tl5qu Πριν 2 μήνες
Dawg the last is personal 😂🎉😢
@mariomiskos1733
@mariomiskos1733 Πριν 2 μήνες
S** ?
@sherrikacollins928
@sherrikacollins928 Πριν 2 μήνες
​@@mariomiskos1733❤
@dwhyz9780
@dwhyz9780 Πριν 2 μήνες
Blud thinks he’s jack Doherty Edit: never post again buddy
@ArielAndreassen
@ArielAndreassen Πριν μήνα
Nah the end☠️
@simranmudahar6301
@simranmudahar6301 Πριν 2 μήνες
The last bit was personal💀
@gabrielph7993
@gabrielph7993 Πριν 2 μήνες
Team copying jack Doherty 👇
@moniquevantonder7324
@moniquevantonder7324 Πριν 2 μήνες
Veterans, it's 24 hours. I would feel embarrassed for 24 hours. We won't first
@user-do6oc3jn8z
@user-do6oc3jn8z Πριν 2 μήνες
Bro them having a good time at night 😂😂😂
@maryamahmed6293
@maryamahmed6293 Πριν μήνα
Fr 😂😂😂😂😂
@isabellah4947
@isabellah4947 Πριν 13 ημέρες
The SuScRiBeEeEe got me rolling on the floor
@Oflinegamingo75
@Oflinegamingo75 Πριν 2 μήνες
Bro Is just jack dohtery 2.0
@kathysmyth4115
@kathysmyth4115 Πριν 2 μήνες
He’s gone for it 😂
@user-sq9ww1fg6r
@user-sq9ww1fg6r Πριν 2 μήνες
Who is going to get a really good
@blazemantion
@blazemantion Πριν μήνα
Could have sworn I just seen a video exactly like this just with different people
@aashashindeshinde159
@aashashindeshinde159 Πριν 2 μήνες
Your kola is so cute 🥰
@Typicallilly
@Typicallilly Πριν 2 μήνες
O.o my that's so funny I did it to my sister once she was really mad😂😂
@ObebEliceo
@ObebEliceo Πριν 2 μήνες
I thought she said daddy but i had to watch this twice just to make sure
@tanvirahmed305
@tanvirahmed305 Πριν 3 μήνες
Yo the last part was too parsonal 😂❤
@salvatoredimartino7574
@salvatoredimartino7574 Πριν 2 μήνες
Fr
@Squid558
@Squid558 Πριν 2 μήνες
personal*
@bobbyang8403
@bobbyang8403 Πριν 2 μήνες
Wear the shock collar for the next 48 hours
@MRKINGTAYDENLoyd
@MRKINGTAYDENLoyd Πριν 2 μήνες
jack has a brother on something
@ssythlord
@ssythlord Πριν 2 μήνες
This is the second time I have seen a copier. Team copying Jack Doherty.
@gojovssukuna2486
@gojovssukuna2486 Πριν 2 μήνες
10000000- Left therapist seats💀💀💀 👇 👇
@matthewdemuth6360
@matthewdemuth6360 Πριν 2 μήνες
If you saw the original 👇
@user-kt5wz8ed8m
@user-kt5wz8ed8m Πριν 2 μήνες
That girl is a bully 😤
@tatatata3782
@tatatata3782 Πριν 2 μήνες
Bro you do the dirty unlocked the door 💀
@user-vw6pj9zg4f
@user-vw6pj9zg4f Πριν 2 μήνες
He’s acting needs an Oscar
@stopmotionvideos24
@stopmotionvideos24 Πριν 2 μήνες
No he doesnt he needs some special lessons tho not copy others
@jaharihendersonblue7576
@jaharihendersonblue7576 Πριν μήνα
👇 Bro is doing it on purpose.
@stevielea2013
@stevielea2013 Πριν 3 μήνες
Wasnt camilaa with jack doherty aswell before mcinley
@Scarlet_Commander
@Scarlet_Commander Πριν μήνα
“What the hell” is not even a swear 💀
@Zaynthecat
@Zaynthecat Πριν μήνα
People who miss old Owen 😢
@DavidNicholess
@DavidNicholess Πριν 2 μήνες
Imagine coughing jack Doherty couldn’t be me
@kishafoster2935
@kishafoster2935 Πριν μήνα
U sure the last part was a shock buddy
@user-ri3pw3ki1p
@user-ri3pw3ki1p Πριν 2 μήνες
Team copying jack 😊 👇😂😂
@braylansullivan6127
@braylansullivan6127 Πριν 3 μήνες
Didn’t jack dorty do this first
@socorrofernandez3054
@socorrofernandez3054 Πριν 2 μήνες
Team copying jack 👇
@Titusshields
@Titusshields Πριν μήνα
thanks hawowen's gf no 1 should swear
@user-rr7je6gu8u
@user-rr7je6gu8u Πριν 2 μήνες
Copying jack 👇
@alicerblxlove
@alicerblxlove Πριν μήνα
Wen your girlfriend in the car shocked you she smiled
@halloweenpumpkin453
@halloweenpumpkin453 Πριν 2 μήνες
Bro, he used to be so innocent I don’t know what he’s doing
@user-wz7yk8xj9f
@user-wz7yk8xj9f Πριν 3 μήνες
Jack dorty fid the same thing