Σκοτάδι

Genius psychology trick behind the gold PRIME 🤫  

Max Klymenko
Εγγραφή 1,9M
προβολές 1,7M
50% 1

#shorts #business home less

Δημοσιεύτηκε στις

 

12 Νοέ 2023

Κοινοποίηση:

Κοινοποίηση:

Κατεβάστε:

Φόρτωση.....

Προσθήκη σε...:

τη λίστα αναπαραγωγής μου
Παρακολούθηση αργότερα
Σχόλια : 289   
@akshatdev3596
@akshatdev3596 Πριν 3 μήνες
Damn this video was actually really interesting
@maxklymenko
@maxklymenko Πριν 3 μήνες
Thanks
@Mr-vengeance
@Mr-vengeance Πριν 3 μήνες
​@@kingboomberyou editor of channel?
@maxklymenko
@maxklymenko Πριν 3 μήνες
yep i confirm he is 1/2 editors@@Mr-vengeance
@salarardalani5180
@salarardalani5180 Πριν 3 μήνες
​@@maxklymenkoHii❤
@TYV1903
@TYV1903 Πριν 3 μήνες
@@maxklymenkoyou are good
@seneshsavindu2741
@seneshsavindu2741 Πριν 3 μήνες
Bro told me what i was feeling without me knowing wht it was😅 Edit: I am famous baby :)
@maxklymenko
@maxklymenko Πριν 3 μήνες
I got u
@HelperBot
@HelperBot Πριν μήνα
Thanks
@piyushmatta2363
@piyushmatta2363 Πριν 3 μήνες
water better
@Sam-qt9mf
@Sam-qt9mf Πριν 3 μήνες
Underrated comment
@ArchaiacEye1157
@ArchaiacEye1157 Πριν 3 μήνες
Bro woke up and chose to spit fax🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿😎😎😎🐐🐐🐐🐐
@doctordete1690
@doctordete1690 Πριν 3 μήνες
and that's the best fact I heard this year
@RonnieOlder
@RonnieOlder Πριν 3 μήνες
🗿🗿🗿🗿
@RonnieOlder
@RonnieOlder Πριν 3 μήνες
Best person in these comments
@oliverbrochu7616
@oliverbrochu7616 Πριν 3 μήνες
Bro wasted a 900$ bottle of prime😅
@TheBedroomSimRacer
@TheBedroomSimRacer Πριν 3 μήνες
So just a normal one? Lol
@Cawmastah
@Cawmastah Πριν 3 μήνες
It's not that bad if he drank it. It was still used
@JM221b
@JM221b Πριν 3 μήνες
He's a real one for that
@yug5747
@yug5747 Πριν 3 μήνες
I guess he just melted gold
@Rattlsnke
@Rattlsnke Πριν 3 μήνες
@@CawmastahYes it is. lol. That makes it even worse. I feel like it would either be something people would want to collect or it’s just a super stupid purchase when $900 could go to literally anything else.
@aguz9148
@aguz9148 Πριν 3 μήνες
They didn’t let trax in 😢
@Kevinaya
@Kevinaya Πριν 3 μήνες
Ye that was one dick move
@Fusion05
@Fusion05 Πριν 2 μήνες
Really!?
@vlentt
@vlentt Πριν 3 μήνες
Bro casually drank 900$ 💀
@Apillpie
@Apillpie Πριν 3 μήνες
Ingredients: - 1 lb ground beef (or your preferred protein) - 1 packet taco seasoning - 1 cup shredded lettuce - 1 cup diced tomatoes - 1/2 cup diced onions - 1/2 cup shredded cheese - 1/4 cup chopped cilantro - 1/4 cup sour cream - Salsa - Taco shells or tortillas Instructions: 1. In a skillet, brown the ground beef over medium heat. Drain excess fat. 2. Add the taco seasoning and water (follow packet instructions) to the beef. Simmer until the mixture thickens. 3. Warm the taco shells or tortillas in the oven or on a skillet. 4. Assemble your tacos by placing a spoonful of the seasoned beef onto each shell. 5. Top with lettuce, tomatoes, onions, cheese, cilantro, sour cream, and salsa. 6. Serve and enjoy your homemade tacos! Feel free to customize with your favorite ingredients!
@realshadized
@realshadized Πριν 3 μήνες
??
@jackthejoker6330
@jackthejoker6330 Πριν 3 μήνες
Thank you. I'm going shopping now
@giyutomioka8563
@giyutomioka8563 Πριν 3 μήνες
Thank you i didnt understand the video
@asdasd-ez8qy
@asdasd-ez8qy Πριν 3 μήνες
whats is taco seasoning
@mrsquid_
@mrsquid_ Πριν 3 μήνες
Thought this was a recipe for prime lmfao
@rohail_ather
@rohail_ather Πριν 3 μήνες
Water drinkers 👇
@samuelharms-ul8pm
@samuelharms-ul8pm Πριν 3 μήνες
the golden bottle in new york didnt get wasted, they can just collect the gold out of the lava again since it only melts it.
@sneakysalamander3517
@sneakysalamander3517 Πριν 3 μήνες
I’m pretty sure it got destroyed because it was melted is copper, mark rober explained it
@helium69
@helium69 Πριν 3 μήνες
​@@sneakysalamander3517even if it is melted in copper,it still can be separated 100%
@maozedong115
@maozedong115 Πριν 3 μήνες
​@@sneakysalamander3517I suppose density differences allow the gold to be separated. The gold was only melted, not removed from our plane of existence.
@dennicam2428
@dennicam2428 Πριν 3 μήνες
@@maozedong115no, what makes gold removable is that its basically non-reactive, while other metals are. So you can remove the other metals with an acid
@-_.._--_-.-._---_---_-.-
@-_.._--_-.-._---_---_-.- Πριν 3 μήνες
@@dennicam2428if prime wasn’t scammy enough, it just got worse. Thanks for breaking this down for anyone to understand
@10freks09
@10freks09 Πριν 24 ημέρες
The gold prime will just become a gold brick, it just melted not dissapeared. 😂💀
@Dustbusterrr
@Dustbusterrr Πριν 3 μήνες
A better marketing trick for max is to start klymentoes!
@maxklymenko
@maxklymenko Πριν 3 μήνες
Facts
@FireBirdv12REACTIONS
@FireBirdv12REACTIONS Πριν 3 μήνες
Are people really paying 900$ for a bottle of a mediocre sport drink....
@chimno3512
@chimno3512 Πριν 3 μήνες
Fun fact: mark rober designed the destruction of the bottle
@sensitre2997
@sensitre2997 Πριν 3 μήνες
is it just me or literally every prime taste bad
@ZerfDoesEverything
@ZerfDoesEverything Πριν 3 μήνες
I like jj's liquid the raspberry and the lemonade other's kinda taste like sand if yk what I'm saying
@AnisaErmes
@AnisaErmes Πριν 3 μήνες
They don’t taste that bad some specific flavours taste good
@infamoushx9869
@infamoushx9869 Πριν 3 μήνες
@@ZerfDoesEverythingred and blue taste okay but it’s too sweet for me. Just trying it once was good enough.
@ZimbabweanBugbite
@ZimbabweanBugbite Πριν 3 μήνες
@@AnisaErmeslemonade is the only one that tastes good, and I mean it’s not possible to fuck up lemonade
@sarthakjain1824
@sarthakjain1824 Πριν 3 μήνες
Never tasted it, I'm not 9 year old
@bruhmoment3741
@bruhmoment3741 Πριν 3 μήνες
The golden bottle wasnt really destroyed, it was just melted down.
@ChillzForYou
@ChillzForYou Πριν 24 ημέρες
Gold doesnt get destroyed. . It just melts into a gold liquid 💀
@MrChilili
@MrChilili Πριν 3 μήνες
This is gambling 101
@user-wz8bo8uh9b
@user-wz8bo8uh9b Πριν 22 ημέρες
That bottle costs $684000 And MatPat proves it
@blaketm1226
@blaketm1226 Πριν 3 μήνες
You perfectly described me looking at a 150 dollar mouse on Amazon waiting for Black Friday sales to start. Why do I feel like I have to buy this mouse now!
@santoshdaniel1225
@santoshdaniel1225 Πριν 29 ημέρες
Mark rober 😎: Ha! Got him
@racecarrik
@racecarrik Πριν 2 μήνες
"Destruction" lol lets be honest they just melted it down, they aren't about to throw out the gold 😂
@2coolbuster
@2coolbuster Πριν 3 μήνες
Ways to get mugged in broad daylight: Step one: Win the $500,000 PRIME Bottle
@YvnggAyrab911
@YvnggAyrab911 Πριν 3 μήνες
here comes trax with the "here is what i think of your prime LOGAN !" video
@josefernandes5616
@josefernandes5616 Πριν 3 μήνες
Bro i dont like school and learning but his vids are just to good EVEN THE EDUCATIONAL ONES
@AustrialianCountryball
@AustrialianCountryball Πριν μήνα
Imagine being the 2 kids winning it 💀💀💀
@jonathanVN1864
@jonathanVN1864 Πριν 3 μήνες
Quite the insane sales trick!
@Lemons138
@Lemons138 Πριν 2 μήνες
basically “It should have been me!” mindset
@Pizzaguy-nf5vj
@Pizzaguy-nf5vj Πριν 3 μήνες
Didn't the guy that made the bottle complain because this guy was being disrespectful to him or something
@themagician2008
@themagician2008 Πριν 3 μήνες
It made me feel a personal victory
@jaxton8436
@jaxton8436 Πριν 3 μήνες
They said they destroyed the prime bottle but they just melted down the gold now they can just replace the bottle
@asillylildude
@asillylildude Πριν 3 μήνες
it didn’t even get destroyed, think what happens when u melt gold bruthas
@xenophobicsokkorean6055
@xenophobicsokkorean6055 Πριν μήνα
Pay respects to Matpat, this was one of his last theories ❤
@HopperYTRealChannel
@HopperYTRealChannel Πριν 3 μήνες
That’s why I spend thousands of dollars on fortnite
@humans-cb8xx
@humans-cb8xx Πριν μήνα
mark rober be laughin
@seriouslyreal3591
@seriouslyreal3591 Πριν 2 μήνες
If some people were smarter one of them could have actually got it
@thanksdad9514
@thanksdad9514 Πριν 2 μήνες
I blame tik tok for prime.
@daniyalwasfound
@daniyalwasfound Πριν 3 μήνες
bro it doesnt get destroyed its getting melted which will turn into gold again 💀
@egg_lord1
@egg_lord1 Πριν 3 μήνες
Its not destroyed, its melted🤓👆
@brentxiong9881
@brentxiong9881 Πριν 3 μήνες
This is why people kids want to get dig up things to get “rare” things because they put the rare thing on it as a big thing
@xdlilsquirt
@xdlilsquirt Πριν 3 μήνες
The gold in NY wasn't lost just melted then probably later separated and sold
@Iloveemojiz
@Iloveemojiz Πριν 2 μήνες
It’s not destroyed. It’s melted bro melted😂
@behzad3050
@behzad3050 Πριν 3 μήνες
the funny thing is that the gold bottle isn't even destroyed. the gold can be separated from the molten copper quite easily
@texasarknights5637
@texasarknights5637 Πριν 3 μήνες
He made Trax stray at the line like a rat really disrespectful
@RivalRival246
@RivalRival246 Πριν 3 μήνες
lol the 500k bottle was GOLD so putting it in the molten lava would just melt it, not destroy it
@jujub4553
@jujub4553 Πριν 3 μήνες
Hm. I feel unaffected lol
@morse2511
@morse2511 Πριν 3 μήνες
This.. is a nice information
@supreme.__.
@supreme.__. Πριν 3 μήνες
It's not a loss as you can easily collect melted gold later and gold is priced by weight and not shape
@ChickenDock
@ChickenDock Πριν 3 μήνες
It’s not gone, just melted into a gold bad
@williammaiere3003
@williammaiere3003 Πριν 3 μήνες
Does anyone realize that it’s gonna be re melted and made into a gold bar
@Zympl3
@Zympl3 Πριν 3 μήνες
So its the same as if you were to loose in an mr beast challenge?
@Prohos.
@Prohos. Πριν 3 μήνες
I cinda like prime but water is🗿🗿🗿
@KevinBrevin
@KevinBrevin Πριν 3 μήνες
Well they can still remelt the melted bottle and sell the gold again
@SkyeBerryJam
@SkyeBerryJam Πριν 3 μήνες
Crazy they can afford to spend half a mil on a prime promotion but not pay back cryptozoo victims
@BecauseIllNeverBeHim
@BecauseIllNeverBeHim Πριν 3 μήνες
It wasnt destroyed it was melted back down to molten gold bruh
@ABOALENEZI
@ABOALENEZI Πριν 3 μήνες
It’s actually not destroyed it’s actually just being melted into new gold scraps
@Telmuun1
@Telmuun1 Πριν 22 ημέρες
There was this dog that we wanted to get and my parents even agreed. Than we came to go and get her but it was first come first served and so I watched her getting taken. My sister 5 min after started liking a dog that she hadn’t liked before though. We ended up not getting anything
@me_is_here760
@me_is_here760 Πριν 3 μήνες
its melted gold its still worth the same amount
@Rigel0
@Rigel0 Πριν 3 μήνες
I mean, they will just get the gold back out and turnit into a solid?
@PGYT_OFFICIAL
@PGYT_OFFICIAL Πριν 3 μήνες
Bro just met ksi casually
@maksym2727
@maksym2727 Πριν 13 ημέρες
It was melted, not destroyed
@noahbrumfield295
@noahbrumfield295 Πριν 3 μήνες
It didn’t even get destroyed it’s just getting melted to down to probably just be a gold bar
@kabelsko
@kabelsko Πριν 3 μήνες
Bro the bottle just melted that's it yes the bottle got destroyed but the gold didn't so it's kept its worth
@Lukenstein_
@Lukenstein_ Πριν 3 μήνες
Prime was banned almost in an instant when it came to Slovenia and Croatia. Cool marketing and everything but for love of god drink it in small amounts
@wstawajzwozkakonfidencie
@wstawajzwozkakonfidencie Πριν μήνα
its not destroyed bruh, the gold wasn't lost
@abrahamsidibe804
@abrahamsidibe804 Πριν 3 μήνες
It just melted the bottle its still worth the same it's just in a nother form
@LiamJohansen-ho3lr
@LiamJohansen-ho3lr Πριν 24 ημέρες
The bottle can be turned in to a gold bar so dont fell bad😊
@My.only_unbanned-account
@My.only_unbanned-account Πριν 24 ημέρες
Wow must be like those rigged claw machines
@user-kb9cc8ut6u
@user-kb9cc8ut6u Πριν 22 ημέρες
Bro anyways they will get the molten gold and they won’t waste it
@thephoenixgaming666
@thephoenixgaming666 Πριν 3 μήνες
Bro it's 900$ bro you get a regular flavor for like 2.5k₹ in India bro pray fro us
@user-oo5zz3gg6y
@user-oo5zz3gg6y Πριν 3 μήνες
The prime bottle isn’t actually destroyed. It’s just melted so he can make again a bar of gold
@USureAbtThat
@USureAbtThat Πριν 3 μήνες
Yo but why is everyone saying it was destroyed? They just melted it they can always take the gold back out of the chemicals and do something else with it
@Not_Wysp
@Not_Wysp Πριν 3 μήνες
Melted gold is still worth the same as solid gold,so it’s not really being destroyed
@devilish2565
@devilish2565 Πριν 3 μήνες
Ah Yes Prime Garbage on my tastebuds
@Fishy.0
@Fishy.0 Πριν 2 μήνες
it wasnt destroyed it was just melted
@Cocomelonohio844
@Cocomelonohio844 Πριν 3 μήνες
I was at the hotel across the prime event the line was too long😢😢😢
@user-jr7ct7dr3x
@user-jr7ct7dr3x Πριν 3 μήνες
Water better
@biozgamer5445
@biozgamer5445 Πριν 3 μήνες
Mark Rober made it destroy the prime bottles after a certain amount of time
@Plikkk
@Plikkk Πριν 3 μήνες
It wasn't actually destroyed it was just melted. There's still gold. It's just not in the Prime bottle shape
@city_of_goat
@city_of_goat Πριν 3 μήνες
It did not get destroyed it just got melted down and is probably going to be make into a gold bar
@mariyamaali9197
@mariyamaali9197 Πριν 3 μήνες
The gold was just melting to be a gold bar😂
@Gumbis818
@Gumbis818 Πριν 3 μήνες
Don’t know if anyone else said this,but that contraption was made by mark rober
@mrbfros454
@mrbfros454 Πριν 3 μήνες
I was looking for this comment. I knew I had seen that happen but I couldn’t remember which content creator had done that. Thank you!
@shiion6711
@shiion6711 Πριν 3 μήνες
Logan scamming again😂😂😂
@CR1MS0N.
@CR1MS0N. Πριν 3 μήνες
Prime 😎
@dynamiteboss5434
@dynamiteboss5434 Πριν 2 μήνες
As if I would care about some molten gold
@11ayoodyFL
@11ayoodyFL Πριν 22 ημέρες
It didn’t get destroyed it got melted bruh😅
@dubstep_gurke999dubstep_gu8
@dubstep_gurke999dubstep_gu8 Πριν 3 μήνες
Step 1 buy normal prime bottle, step to measure it’s size, step 3 calculate its mass 💀
@user-zp1jj9kg5v
@user-zp1jj9kg5v Πριν 3 μήνες
Lava dosnt destroy solid gold it melts it. The gold is still in there as a liquid and can be turned into a bar and sold for the same price
@ConnorLodge1
@ConnorLodge1 Πριν 3 μήνες
Quality content as always 🤝
@kingboomber
@kingboomber Πριν 3 μήνες
@maxklymenko
@maxklymenko Πριν 3 μήνες
🙌
@Noahsclips27
@Noahsclips27 Πριν 3 μήνες
But the thing that confuses me is that they just melted the gold so they can re-use it for something else. Why does everyone think it’s just gone????
@BrothersInMinecraft2
@BrothersInMinecraft2 Πριν 3 μήνες
Thankfully it’s not destroying the gold it self. They just get it out of the crucible in the machine.
@berboy550
@berboy550 Πριν 3 μήνες
Gold just melt not disepere so they just reuse it sorry if im bad at english im from a diffrent contry
@_The_Fallen_One_
@_The_Fallen_One_ Πριν 3 μήνες
They all just didn't listen their physics class bottle didn't get Distroyed but melted there are still the same value in it
@btg12
@btg12 Πριν 3 μήνες
only two words......... Mark Rober
@zinglady
@zinglady Πριν 3 μήνες
Yes
@lukeysnookey2877
@lukeysnookey2877 Πριν 3 μήνες
Bro I may be wrong but wouldn’t the bottle just turn into a thing of gold
@Merin6908
@Merin6908 Πριν 3 μήνες
what even is prime (they don't sell it here)
@irtisamulislam6269
@irtisamulislam6269 Πριν 3 μήνες
Wouldn't melting the bottle just make it be able to be molded into a bar of gold?
@randomsmhvideos
@randomsmhvideos Πριν 3 μήνες
Instantly when I hear him speaking about "The Imagined Ownership bias", flashback to thousand possibly more to gacha spin on anime gacha genre game
@maxklymenko
@maxklymenko Πριν 3 μήνες
… what?
@user-pv1wb2it5c
@user-pv1wb2it5c Πριν 3 μήνες
​@@maxklymenkogacha is bassically like a spin for something. Like casino but in games
@maxklymenko
@maxklymenko Πριν 3 μήνες
ah i got it @@user-pv1wb2it5c
@Novisionfish
@Novisionfish Πριν 3 μήνες
Bro the gold just melted and you can just reform it so intact no money was lost and it was all just stuff to sell prime 😂
@noivern8595
@noivern8595 Πριν 3 μήνες
The gold still exists don't worry
@icy_dark_viper2457
@icy_dark_viper2457 Πριν 3 μήνες
Bro you remind me sooo much like ottr
Επόμενο
I bought the CHEAPEST Tech in India!
37:49
Tenge is the best 😂! I miss him
00:16
Ρε Τι Κάνετε Επ33 #shorts
00:59
Making purple gold
53:20
προβολές 13M
I Ran a Marathon in Banned Shoes
10:53