Σκοτάδι

Memories with kids 😅  

TodayWeRide
Εγγραφή 383K
προβολές 46M
99% 1 000 000

Παιχνίδια

Δημοσιεύτηκε στις

 

31 Οκτ 2023

Κοινοποίηση:

Κοινοποίηση:

Κατεβάστε:

Φόρτωση.....

Προσθήκη σε...:

τη λίστα αναπαραγωγής μου
Παρακολούθηση αργότερα
Σχόλια : 2,9K   
@xxhxllsx
@xxhxllsx Πριν 29 ημέρες
THIS MAN SACRIFICES SO MUCH SO HE DOES NOT HURT OR HARM THESE CHILDREN
@RykerFerg819
@RykerFerg819 Πριν 23 ημέρες
i can see
@unmasked787
@unmasked787 Πριν 22 ημέρες
you dont say
@guzzlordguy5991
@guzzlordguy5991 Πριν 21 ημέρα
Hurt and harm mean the same thing…
@thecoolestmanever9068
@thecoolestmanever9068 Πριν 21 ημέρα
what sacrifice, momentum?
@sorryforcallingyouanelonga1766
@sorryforcallingyouanelonga1766 Πριν 20 ημέρες
Nah
@karmellowilliams3571
@karmellowilliams3571 Πριν 10 ημέρες
The kids are trying to get hit at this point😂💀
@vanochincharauli6691
@vanochincharauli6691 Πριν 5 ημέρες
Fr
@aceplace3357
@aceplace3357 Πριν 4 ημέρες
Part of the course😅
@glogthecrusader420
@glogthecrusader420 Πριν 4 ημέρες
“Mommy needs some money, go lay down at the skatepark”
@frostysimo1394
@frostysimo1394 Πριν 4 ημέρες
natural selection
@kelloginc1
@kelloginc1 Πριν 9 ημέρες
*Guy biking at a bike park* Parent: “What are you doing!?” 💀
@heathmatthews6538
@heathmatthews6538 Πριν 5 ημέρες
They were probably talking to the kid who go in the way.
@ittokabuto6086
@ittokabuto6086 Πριν 4 ημέρες
​​@@heathmatthews6538OR blaming the biker LOL, mostly gonna blame bikers
@Hijiro_Aira
@Hijiro_Aira Πριν 4 ημέρες
Яжматери даже в сша есть😢
@wichardveenstra8017
@wichardveenstra8017 Πριν 4 ημέρες
Which one?
@EliteOcto
@EliteOcto Πριν 29 ημέρες
You gave the guy lying down exactly what he wanted lol
@user-qt2ns2zt7l
@user-qt2ns2zt7l Πριν 21 ημέρα
И че
@KiruDoesVids
@KiruDoesVids Πριν 21 ημέρα
fr
@farahmaher7021
@farahmaher7021 Πριν 21 ημέρα
​ل
@Tristen_barrow
@Tristen_barrow Πριν 20 ημέρες
Ngl yeah😂
@RennyBoy_12
@RennyBoy_12 Πριν 9 ημέρες
The fact that he doesn’t scream at the kids is just crazy compared to skateboarders and scooter riders. That just shows the amount of respect he has
@stennsonn
@stennsonn Πριν 5 ημέρες
Nothing wrong with telling the kid the rules of a bike park so they don't get killed
@masterraccoon2883
@masterraccoon2883 Πριν 4 ημέρες
I would much prefer yelling over getting run over by a bike as a 5 year old.
@-geb-6531
@-geb-6531 Πριν 4 ημέρες
i don’t necessarily condone screaming at oblivious kids as part of the skating community, but unlike scooters and bikes we don’t have breaks.
@eachypinky118
@eachypinky118 Πριν 4 ημέρες
​@@stennsonnalso nothing wrong with sharing the park at respectful manner
@MuyNee
@MuyNee Πριν 3 ημέρες
Уж лучше бы кричал. Ребенок испугается и не будет больше ходить по скейт площадкам и вело трекам. Бессмысленно пытаться что то объяснить ребенку, которому родители позволяют гулять в подобных местах. Это как на КАД его отправить, боед
@LoveSleepAndEat
@LoveSleepAndEat Πριν 8 ημέρες
Так бесят родители этих детей , которые за ними не следят. И так впечатляет как профессионал выходит из ситуации
@user-sd8ex8zm6n
@user-sd8ex8zm6n Πριν ημέρα
Согласна
@snusoed2077
@snusoed2077 Πριν ημέρα
Согласен
@user-ul5qy4qj9y
@user-ul5qy4qj9y Πριν ημέρα
Так это не для профессионалов
@user-kr3nc7bb8l
@user-kr3nc7bb8l Πριν 23 ώρες
Я бы давал по е баллу таким
@sokica6972
@sokica6972 Πριν 16 ημέρες
Kids have the ability to just exist and literally dont even move in the worst time and place (Edit) : HOLY COW I DIDNT EXPECT 8K LIKES TYY
@darkdragon_sao4028
@darkdragon_sao4028 Πριν 10 ημέρες
Yup. 😂
@jasminemiller4149
@jasminemiller4149 Πριν 9 ημέρες
I couldn’t have put it any better
@BreadStrike
@BreadStrike Πριν 9 ημέρες
Wrong, they move into danger instead*
@eiryukun6777
@eiryukun6777 Πριν 9 ημέρες
Kids are like fucking deer staring at the light coming closer like o_o
@valallinson1059
@valallinson1059 Πριν 9 ημέρες
the way he threw his bike to protect the little kid just shows he has a heart❤❤
@hydraulikdamian5676
@hydraulikdamian5676 Πριν 6 ημέρες
It rather shows that he has a common sense, but whatever.
@shortsforfun458
@shortsforfun458 Πριν 4 ημέρες
even if I have no heart I don't wanna spend THE REST OF MY life In jail SRRY
@anjel9988
@anjel9988 Πριν 3 ημέρες
Protecting himself from that assault charge.
@Joephielle
@Joephielle Πριν 7 ημέρες
This is so common with kids, I swim laps and they always without a doubt end up being in my way despite having 3/4 of the pool to themselves.
@fidelramos4609
@fidelramos4609 Πριν 20 ημέρες
The first one, the mom actually came out and yelled at him while he tried not to hit her and successfully didn’t
@zacbrudenell8378
@zacbrudenell8378 Πριν 12 ημέρες
yh cuz it's the kids stupid fault for going at the same time
@gcgreatcontent8698
@gcgreatcontent8698 Πριν 12 ημέρες
​@@zacbrudenell8378The kid is not stupid
@RTBFHex
@RTBFHex Πριν 12 ημέρες
@@gcgreatcontent8698yes she is
@Oofferlin
@Oofferlin Πριν 12 ημέρες
​@@gcgreatcontent8698Oh then, your dad didn't left you to get 1 gallon of milk, your mom didn't get pregnant by your neighbor, you're doing your homework, you're doing your chores, and you're not adopted.
@gcgreatcontent8698
@gcgreatcontent8698 Πριν 12 ημέρες
​@@Oofferlinstop bruh not funny
@maslosvin4udak882
@maslosvin4udak882 Πριν 7 ημέρες
Знаете, иногда я не понимаю, почему меня спрашивают "почему ты ненавидишь детей?"
@user-gs1zo3mi3s
@user-gs1zo3mi3s Πριν 3 ημέρες
❤❤❤❤❤❤
@lavlidaff
@lavlidaff Πριν 2 ημέρες
Тут проблема не в детях, а во взрослых, которые приводят детей туда, куда им нельзя
@maslosvin4udak882
@maslosvin4udak882 Πριν 2 ημέρες
@@lavlidaff неа, мне в целом не приятно от детей, даже если просто вижу как какой то ребёнок громко че то кричит на детской плащадке/прогулке
@diamondg976
@diamondg976 Πριν 6 ημέρες
In the foam put, the reflexes and skill required to kick the bike in such a way it goes the opposite direction as the kid is astounding! Good stuff man!
@IsakiOnPaws
@IsakiOnPaws Πριν 14 ημέρες
The fact that he THREW HIS BIKE to make sure that kid was safe is awesome 👏 ❤
@elevatingaustin
@elevatingaustin Πριν 9 ημέρες
its really not that awsome. it was a pit of foam its not like he threw his bike off a mountin
@stevenroberts7508
@stevenroberts7508 Πριν 9 ημέρες
wait you mean you didnt see the chasm and all the magma hell i think i saw jhon wick. well ill be@@elevatingaustin
@rain_the_rager
@rain_the_rager Πριν 9 ημέρες
​@elevatingaustin and if he didn't throw it he could have hit the kid and the bike also could have went out of the foam pit and got real close to do doing so pay attention to the video
@Vandboeffel550
@Vandboeffel550 Πριν 8 ημέρες
@@elevatingaustinit’s more like the Quick thinking is good than that he sacrificed something
@asdfafasf
@asdfafasf Πριν 7 ημέρες
No he should have just kept going the child would be more aware from there surroundings after that lesson
@catsharkRL
@catsharkRL Πριν 7 ημέρες
"why are you angry all the time?" "kids exist."
@spongebob139
@spongebob139 Πριν 7 ημέρες
Funny how people bring their children to skate parks like it’s a playground 😂😂
@Whm08
@Whm08 Πριν 20 ημέρες
it's so smooth when he pushes his bike away in the foam pit.
@LucasSaimor
@LucasSaimor Πριν 16 ημέρες
I know right
@sharkymayor9382
@sharkymayor9382 Πριν 12 ημέρες
Gv
@Kkanon
@Kkanon Πριν 11 ημέρες
I wouldn’t have
@georgemuggleton6571
@georgemuggleton6571 Πριν 11 ημέρες
Almost like bicycles aren't meant for a child's foam pit and it's meant to be shared. He acts like the kids have no reason playing on the playgrounds adults pay for them to have.
@user-up5gh1pv4p
@user-up5gh1pv4p Πριν 11 ημέρες
Это паралоновая яма
@manfredschulz3335
@manfredschulz3335 Πριν 7 ημέρες
Toll wie er auf die kleinen achtet und zum Schluss sein bike weit wegdrückt 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
@jackharman2473
@jackharman2473 Πριν 3 ημέρες
As a truck driver, this is exactly what it feels like to drive through a large city
@SashOkVR
@SashOkVR Πριν 27 ημέρες
My dad loves this saying. It goes, “kids are stupid”
@TaylenWare
@TaylenWare Πριν 20 ημέρες
Literally
@DoctorWhot67
@DoctorWhot67 Πριν 20 ημέρες
Dawg the kids didn’t see him 💀
@CloudberryMuffin-fk9ib
@CloudberryMuffin-fk9ib Πριν 20 ημέρες
​@@DoctorWhot67 dawg the kids shouldn't be on a pump track 💀
@zxc_annanasss
@zxc_annanasss Πριν 7 ημέρες
такое миленькие дети, аж руки к арматуре тянутся ☺️
@snusoed2077
@snusoed2077 Πριν ημέρα
Согласен)
@Oubit2
@Oubit2 Πριν 8 ημέρες
Fast thinking and reaction time is the difference between professional and beginning. W
@maxbenson9982
@maxbenson9982 Πριν 20 ημέρες
The foam pit one was so smooth
@libaleipa
@libaleipa Πριν 10 ημέρες
Smooth way to grave
@kimgabrielcrisostomo8455
@kimgabrielcrisostomo8455 Πριν 7 ημέρες
I swear kids be popping out of nowhere 🤣
@vashti2389
@vashti2389 Πριν 3 ημέρες
Ok, throwing the bike to the left, to avoid the child was wonderful. 👏❤️
@Cutecore887
@Cutecore887 Πριν 18 ημέρες
That last boy laying down has a death wish fr 💀
@pelegkislasi8723
@pelegkislasi8723 Πριν 14 ημέρες
Bro what was the child that was laying down even doing😂
@new_simsons
@new_simsons Πριν 13 ημέρες
Hohoho 🎅🐡🥕
@EnglishDrifts69GTxRED
@EnglishDrifts69GTxRED Πριν 12 ημέρες
You never done that as a kid? Get a couple mini ramps, lay in-between then and see if the others can make it and take turns? 😂😂 Back in like late 2000 was something else 😂
@CanOfDuracell
@CanOfDuracell Πριν 9 ημέρες
​@@new_simsonsyou beat meeree😢😭😭😭
@seanmcentee7317
@seanmcentee7317 Πριν 9 ημέρες
My mate jumped over 6 people on a scooter
@zblubur
@zblubur Πριν 4 ημέρες
nah bro the kids got the survival instinct of a deer 💀
@Biggest_Mike24
@Biggest_Mike24 Πριν 5 ημέρες
Why is it a child’s instinct to run into danger and then plant themselves like a tree 😂😂😂
@danels7
@danels7 Πριν 17 ημέρες
it's crazy how much spacial awareness many children lack (and honestly some adults too)
@lunannied.hallows6320
@lunannied.hallows6320 Πριν 8 ημέρες
Honestly kids aren't really supposed to be hyper vigilant of their surroundings If they can find a place where they feel safe like this vid that's amazing Adults should have awareness almost always, especially when they have kids
@iplaygames.3899
@iplaygames.3899 Πριν 7 ημέρες
The kids half the time couldn't see or likely hear him coming in all the sound and him jumping over ramps and shi
@cc-corruptor4492
@cc-corruptor4492 Πριν 5 ημέρες
@@lunannied.hallows6320nobody should feel “safe” on a pump track lmao.
@SayItWithASM
@SayItWithASM Πριν ημέρα
@@iplaygames.3899 then they shouldn't be standing idly in the middle of the park
@iplaygames.3899
@iplaygames.3899 Πριν 20 ώρες
@@SayItWithASM They were crossing or in a state that they couldn't move in all of these clips. Except that one kid laying down
@ZiwanCeny
@ZiwanCeny Πριν 6 ημέρες
Whoa, that skateboarding child is more skilled than anyone else.
@KittyAlexa165
@KittyAlexa165 Πριν 9 ημέρες
The way he gets hurt just to not hurt the kids is so heart warming
@MrMoogGaming
@MrMoogGaming Πριν 29 ημέρες
First one was 🤏 close😂
@mistermean3655
@mistermean3655 Πριν 18 ημέρες
She literally moved towards him too… I’m sure she was trying to move away but ended up making it worse!
@peyton5449
@peyton5449 Πριν 14 ημέρες
@@mistermean3655i used to go i bike trails and when i say “on your left” they go left 😂
@stickergz
@stickergz Πριν 12 ημέρες
Girl inputted the wrong key bruh she would have gotten hurt because of herself
@Brandon-dy8us
@Brandon-dy8us Πριν 2 ημέρες
Man understands he doesnt own the park and tries his absolute best to keep everyone safe. Bravo.
@Elvergalargawtf
@Elvergalargawtf Πριν 7 ημέρες
Este chico tiene un buen corazón, sabe qué esta pasando niños se corre o se tira para no lastimarlos Sigue así.
@urbanmuhic2691
@urbanmuhic2691 Πριν 29 ημέρες
jumps over a child. bro one wrong move and thats a lawsuit💀
@coolthingzbruhh5252
@coolthingzbruhh5252 Πριν 23 ημέρες
On who?
@karrimiller5041
@karrimiller5041 Πριν 23 ημέρες
Biker
@godsongamergr
@godsongamergr Πριν 22 ημέρες
He obviously understood the risks and so a court would decide that he's not guilty
@Azot3571alt
@Azot3571alt Πριν 21 ημέρα
🤓
@Azot3571alt
@Azot3571alt Πριν 21 ημέρα
But no seriously, does he have to use the dark force to stop himself in time and jump the other direction? He didnt put that kid there bruh, if he landed on him it wouldve been the kids fault.
@Wombovr
@Wombovr Πριν 6 ημέρες
Kid: hey don’t hit me Bike: well get the hell of the track
@noobik829
@noobik829 Πριν 6 ημέρες
That bike throw was incredible
@Researcher_Dr.M
@Researcher_Dr.M Πριν 16 ημέρες
I gotta remember that these are little kids…they just do not think, but there parents don’t seem to realize that
@Micheal31046
@Micheal31046 Πριν 7 ημέρες
Always blame the parents
@coldcoffee8215
@coldcoffee8215 Πριν 6 ημέρες
Это дети не понимают, а родителей видимо мозгов лишили
@Researcher_Dr.M
@Researcher_Dr.M Πριν 6 ημέρες
@@Micheal31046 I am blaming the parents cause there job is to make sure there child is safe especially in a place like that. Yes, I’m some location the parents cant do much but the parent should know if the kid ain’t going to be trampled
@jay2282
@jay2282 Πριν 6 ημέρες
@@Micheal31046if you bring a kid to a skate/bike park, maybe they shouldn’t sit where people are flying by, in a blind spot. It’s the parents job to make sure they’re not being dumb
@SayItWithASM
@SayItWithASM Πριν ημέρα
@@Micheal31046 literally yes, anything your child does and what happens to them is the parents fault inherently, was that even up for debate?
@sandytoesyt
@sandytoesyt Πριν 9 ημέρες
I'm glad he isn't mad at them and he knows that they are still learning
@MAJORAWE
@MAJORAWE Πριν 7 ημέρες
Damn that kid riding the skateboard got more skill than anyone😂
@grapemika3169
@grapemika3169 Πριν 18 ημέρες
i hope that last guy knows exactly what he was doing😭
@sillysausage-vv7oi
@sillysausage-vv7oi Πριν 9 ημέρες
this video helps me believe that children exist as living npc’s
@Navysclips
@Navysclips Πριν 8 ημέρες
Omg the foam pit one was so wholesome he threw his bike to save the kid ❤
@JackHodges17
@JackHodges17 Πριν 10 ημέρες
Bro was just chilled and layer down for a sleep💀😂
@michaelnorton1943
@michaelnorton1943 Πριν 3 ημέρες
He layer down for a sleep please explain?
@kasarina5880
@kasarina5880 Πριν 2 ημέρες
​@@michaelnorton1943grammar error it happens sometimes 🤷‍♀️
@CGC_14
@CGC_14 Πριν 2 ημέρες
The way he spun the bike around and cast it aside MID AIR to avoid hitting the little girl was incredible.
@capinurmom
@capinurmom Πριν 2 ημέρες
That last kid definitely asked you to jump over him 😂😂😂
@azpeckk
@azpeckk Πριν 21 ημέρα
Pump track for pros: Parents: _This belongs to my kid now_
@raziarumi4468
@raziarumi4468 Πριν ημέρα
Man literally threw his cool bike for the kids 😆
@legelf
@legelf Πριν 10 ημέρες
last kid is the type of kid to volunteer laying down on train tracks for that one question
@willbikes43
@willbikes43 Πριν 29 ημέρες
Those dang kids need to stick to stealing peoples candy
@AleksandarGoleminov
@AleksandarGoleminov Πριν 26 ημέρες
Fr
@Springtrapfan220
@Springtrapfan220 Πριν 18 ημέρες
No its people not peoples
@willbikes43
@willbikes43 Πριν 17 ημέρες
@@Springtrapfan220 alright grammar police
@Springtrapfan220
@Springtrapfan220 Πριν 17 ημέρες
I’m just correcting you
@Ashton940
@Ashton940 Πριν 6 ημέρες
Kid knew he was going to jump the ramp 😂😂😂😂😂
@yeyebussington6966
@yeyebussington6966 Πριν ημέρα
Ditching the bike for these kids is crazy, thanks for having good reaction speed.
@user-gu6nd9um3z
@user-gu6nd9um3z Πριν 15 ημέρες
Баба на заднем фоне первого видео сказал " Ты что творишь? " Я от этого в осадок упал.
@Liar3005
@Liar3005 Πριν 12 ημέρες
Значит я не один это у услышал, а про женщину, нех&р оставлять ребенка без присмотра
@Yellowsnow3131
@Yellowsnow3131 Πριν 9 ημέρες
​@@Liar3005ну как бы это не в россии
@smart_mushroom_
@smart_mushroom_ Πριν 6 ημέρες
Bro he must’ve been so annoyed when he threw his bike and missed😂
@MNNski
@MNNski Πριν 3 ημέρες
Kids have perfect danger sense. That's the only way I can explain how they go towards it every time.
@W3rtygo
@W3rtygo Πριν 29 ημέρες
It once happened to me that I was on the pumptrack but at the end of a berm (180) there was a kid laid down there chilling so I nearly crashed into him (didnt see him until I was ending the berm) and then his mother started to yell at me like a Karen 😒
@Polina-eh2bv
@Polina-eh2bv Πριν 28 ημέρες
Bro some mom just let her like 2 year old explore the pump track and I almost ran into them and the baby started crying and the mom got pissed off😭 I didn’t even hit them
@user-pj9gg9wq7j
@user-pj9gg9wq7j Πριν 21 ημέρα
Once a mom git mad at me because her kid RAN INTO ME. I don’t mean on accident but on purpose she was like 6 and she got taught a lesson that day 😂
@Mini_Impostor
@Mini_Impostor Πριν 19 ημέρες
Bruh she should've been supervising her kid
@1sg.Airhead
@1sg.Airhead Πριν 2 ημέρες
Okay but props to the second kid for actually trying to move out of the way of the bikers
@nickwilson9512
@nickwilson9512 Πριν 3 ημέρες
Man you the goat with the foam pit thing. YOU FUCKING ROCK. Btw I hope the parents said thank you
@mangoz_99
@mangoz_99 Πριν 11 ημέρες
Children under ,13 should be banned from these parks
@Clearsky08
@Clearsky08 Πριν 6 ημέρες
Aren't they? It's like noone gives a shit about those restrictions
@TafferXCVII
@TafferXCVII Πριν 4 ημέρες
I think instead of banning a kid who might be interested and might want to start skating/scooting as a hobby we should demand parents teach their kids proper park etiquette so their kids don't accidentally kill themselves
@S3N11
@S3N11 Πριν 4 ημέρες
Yeah I get teens but literal elementary kids???? They def shouldn’t be there
@pdpuppers
@pdpuppers Πριν 3 ημέρες
@@TafferXCVII there’s always gonna be idiots who don’t tho, I think it would be better if there was a separate area for those under 13. Like how some jump parks have separate sections for little kids. It would be better for everyone
@strawberrycow4965
@strawberrycow4965 Πριν 3 ημέρες
​@@TafferXCVIIесли ребёнку 5 лет, ему навряд-ли возмодно объяснить правила поведения, он не настолько умён
@landonb2688
@landonb2688 Πριν 4 ημέρες
Mans a master at these quick time events
@wombatnation1709
@wombatnation1709 Πριν 7 ημέρες
That was insanely fast reaction time to be able to throw the bike out away from the kid in the foam pit
@KKTheGreatest
@KKTheGreatest Πριν 29 ημέρες
WTH WAS THE LAST ONE EVEN THINKING?!?
@ilikecheesecake986
@ilikecheesecake986 Πριν 25 ημέρες
exactly. like this kid really sacrificing his life to try and be cool 😬😬
@alicec.b.9906
@alicec.b.9906 Πριν 12 ημέρες
Honestly!! That was straight up criminal!!!
@vectusvalorian
@vectusvalorian Πριν 7 ημέρες
Those walking coom shots really do get in the way
@jjaidonends2855
@jjaidonends2855 Πριν ημέρα
Lil bro onna ground was tryna get paid 😂😂
@Cry2sleep.
@Cry2sleep. Πριν 29 ημέρες
I still don’t understand why kids think it’s a playground it’s not funny because the could get hurt really bad
@dorianblakeanton
@dorianblakeanton Πριν 22 ημέρες
Kids don’t know better it up to their parents to know it’s not a playground
@RedDeadFool
@RedDeadFool Πριν 21 ημέρα
Exactly. I was riding around a motocross track and kids were jumping out into the middle of the track right in front of me every time on purpose
@RedDeadFool
@RedDeadFool Πριν 21 ημέρα
@@dorianblakeantonkids know way damn better. Read my other reply
@Hethatapproaches
@Hethatapproaches Πριν 20 ημέρες
​@@RedDeadFoolbro. They are kids. Did you expect them to be the new albert einstein geniuses?
@RedDeadFool
@RedDeadFool Πριν 20 ημέρες
@@Hethatapproaches I live with a 3 year old that isn’t that stupid. It’s no excuse for 10 year olds to be jumping in the middle of moving 500 pound vehicles
@freakinkevin17
@freakinkevin17 Πριν ημέρα
That last kid got a good experience😂
@carlitosac1054
@carlitosac1054 Πριν 8 ημέρες
Bro is a professional at dodging little kids
@LimbConsumer
@LimbConsumer Πριν 10 ημέρες
Dam the kids must’ve felt like they were in a movie where the slow mow part plays, and they are just sitting on a bench/ the floor and a vehicle just drives over them and they aren’t injured. Anyways, I love how he didn’t yell at them, he knew they were little, they didn’t know, and the last kid.. he’s a real chill one Fr lol
@samiraflor5472
@samiraflor5472 Πριν 18 ώρες
La mayoría de los niños q aparece en el vídeo tienen la edad suficiente para entender que no se deben meter ahí... Yo con 6 años entendía y acompañaba a mi hermano a andar a practicar, si hizo bien en no gritar pero esos niños ya tienen la edad suficiente para entender
@Programmo123
@Programmo123 Πριν 2 ημέρες
That bike spin and throw was sick ngl
@4doorbuoyant
@4doorbuoyant Πριν ημέρα
Those saves are killa 💯💯💪🏼
@christopherspivey5426
@christopherspivey5426 Πριν 20 ημέρες
Mom:you killed my son!! Me:your son was laying in my landing spot ☠️
@ShardZ1440
@ShardZ1440 Πριν 10 ημέρες
Bro has ultra instinct with these reflexes
@jeremiah4548
@jeremiah4548 Πριν 4 ημέρες
Nah the last kid knew what he was doing 😂
@ksmokes9440
@ksmokes9440 Πριν 17 ημέρες
Kids always in the way of everything 😂
@ramonayamanaka-kb5gn
@ramonayamanaka-kb5gn Πριν 9 ημέρες
once a literal adult was running laps at our soccer field with his team, i was separated from the goal line by the wagon. i was wrapped in a blanket, and he went behind the wagon, jumped over me, rejoined his team yelling, “ OH SHIT THAT WAS A KID “ 😂
@MaryseMesa
@MaryseMesa Πριν 3 ημέρες
As someone with a short temper, I have so much respect for anybody who can somehow not get angry when kids get in the way on skate parks
@Killingpeople344
@Killingpeople344 Πριν 18 ημέρες
Good job dude for making sure that the children don’t get hurt
@DirtyDwarfFTW
@DirtyDwarfFTW Πριν ημέρα
Natural Selection: You won this round. I'll get them next time.
@atomgame8619
@atomgame8619 Πριν 4 ημέρες
They should honestly make a separate track for those kids.
@CookingwithEzzy14
@CookingwithEzzy14 Πριν 17 ημέρες
When it comes to skateparks it doesn’t really matter how old you are it just matters if they known the rules and have good etiquette.
@youseftiger1240
@youseftiger1240 Πριν 8 ημέρες
Every bike's driver reaction: Yup, that's me
@lucy-rr9ch
@lucy-rr9ch Πριν 3 ημέρες
huge respect to this guy for trying so hard to to hit the kids and just passing by unlike most skateboarders who scream at little kids who get in their way (not saying you can’t tell kids to move or let them know how the skatepark works in a better way)
@stephaniev2647
@stephaniev2647 Πριν 17 ημέρες
The 3rd one he was like bro wtf 💀
@Clockwork_time
@Clockwork_time Πριν 2 ημέρες
Props to the guy for not hitting them and not yelling at them
@leahbland5831
@leahbland5831 Πριν 3 ημέρες
That is amazing👍 I liked it keep up the great work!
@sienakkamdjdj933
@sienakkamdjdj933 Πριν 29 ημέρες
Kids are so annoying
@emraldmetals7411
@emraldmetals7411 Πριν 22 ημέρες
Like you
@Lyliarc
@Lyliarc Πριν 22 ημέρες
Yeah. Little kids got no common sense. You shouldn't be in a pump track if you haven't got the gear nor the height to not be punted. 💀 Seems like the commenter above is a little kid too, who tf gave the lil guy a tablet
@sienakkamdjdj933
@sienakkamdjdj933 Πριν 21 ημέρα
@@emraldmetals7411 xD
@sienakkamdjdj933
@sienakkamdjdj933 Πριν 21 ημέρα
bro really tells the height and age by 1 comment XDD Seems like some kid got hurt
@rawrc0rezx3
@rawrc0rezx3 Πριν 21 ημέρα
fr😊
@nova_viper4985
@nova_viper4985 Πριν 6 ημέρες
Last 2 kids are a vibe
@TeenVaccine
@TeenVaccine Πριν 2 ημέρες
I’m just glad he doesn’t get frustrated with the kids, coz kids are just oblivious to danger sometimes lol
@Solitario9475
@Solitario9475 Πριν 18 ημέρες
Some parks should have an age requirement.
@randomdamian
@randomdamian Πριν 7 ημέρες
He is a hero watching out for the kids, love it to see
@SaveThemBeforeItsToLate
@SaveThemBeforeItsToLate Πριν 5 ημέρες
The kid sitting on his skateboard going weewooweewoo was so funny and the fact he just stopped to look at him They're just begging too get hit
@yourmomlol17772
@yourmomlol17772 Πριν 10 ημέρες
What is a really respectable guy for caring about these kids safety and care it's truly amazing considering most people would scream at some random other person's kid
@ughdude7685
@ughdude7685 Πριν 9 ημέρες
He doesn't care. It is drama for views. And he endangers kids repeatedly. Best example is jump8ng onto of the girl in the foampit. Very disrespectful and dangerous. He didn't allow time and space as anyone with morals and a brain should. He repeatedly endangers kids for no reason other than drama.
@LowEffortContent-
@LowEffortContent- Πριν 5 ημέρες
@@ughdude7685 do you need someone to talk to?
@yourmomlol17772
@yourmomlol17772 Πριν 4 ημέρες
@@ughdude7685 are you mad about something don't talk to a therapist if you're this mad about a video online
@katerina_vera
@katerina_vera Πριν 6 ημέρες
I run into the same thing at my local skating rink, and on top of never moving out of the way, did of those kids have the audacity to try and insult people
@Donald.J.Trumpy
@Donald.J.Trumpy Πριν 8 ημέρες
It's like one of those kids that people save in some crazy movies
@Vasulusa_TOP
@Vasulusa_TOP Πριν 11 ημέρες
Самое обидное, что у детей нету инстинкта самосохранения. Некоторые даже отойти не пытаются
@user-bv6em6xk8g
@user-bv6em6xk8g Πριν 2 ημέρες
Нефиг пускать этих блох на трамплины
@user-ye4ij1gr9x
@user-ye4ij1gr9x Πριν ημέρα
Там последний пацан специально вообще лег
@LiveLively300
@LiveLively300 Πριν 5 ημέρες
That foam pit throw was awesome
@Milena_Korean
@Milena_Korean Πριν 5 ημέρες
Bro, last two kids really try to get to hospital really fast 💀👺
@ibrahimusta6545
@ibrahimusta6545 Πριν μήνα
Well played 😂😂
@connorgil7242
@connorgil7242 Πριν ημέρα
The fetus at the beginning had unlocked core memory
@MfsxhbVsjImcg
@MfsxhbVsjImcg Πριν 6 ημέρες
The way you cycling this was the last memories of kids 😂
@CatMaster793
@CatMaster793 Πριν 19 ημέρες
Give that kid sitting driving kid an oscar
Επόμενο
Запросы в 1С за 3 часа
3:48:21
Kidd - NA PAS (Official Music Video)
02:32
THE AMAZING DIGITAL CIRCUS: PILOT
25:45
Kidsgrove Pumptrack
0:54
προβολές 8K
P1: Ugly mother | ROBLOX
0:59
προβολές 17M
Bruh
0:16
προβολές 4M