Σκοτάδι

My Life Is RUINED… 

Ben Azelart
Εγγραφή 23M
προβολές 85M
99% 3 600 000

#shorts

Διασκέδαση

Δημοσιεύτηκε στις

 

18 Ιαν 2023

Κοινοποίηση:

Κοινοποίηση:

Κατεβάστε:

Φόρτωση.....

Προσθήκη σε...:

τη λίστα αναπαραγωγής μου
Παρακολούθηση αργότερα
Σχόλια : 19K   
@BenAzelart
@BenAzelart Πριν 10 μήνες
Subscribe to get me to 20M!😍😭
@MintySolos4
@MintySolos4 Πριν 10 μήνες
Lol I’m subbed Edit: thx for 84 likes Thanks for 100 likes 👇
@radish5875
@radish5875 Πριν 10 μήνες
okay only if u sub XD
@SAVANNAH21
@SAVANNAH21 Πριν 10 μήνες
I sub to you we all love you ❤
@HurricaneAilla
@HurricaneAilla Πριν 10 μήνες
Lol just subbed!!
@ObviAbbii
@ObviAbbii Πριν 10 μήνες
8th 🤪
@DJNeonistPurple
@DJNeonistPurple Πριν 10 μήνες
He got that poor dude to run in a whole NFL field for entertainment, such a friendship.
@cadefaust7110
@cadefaust7110 Πριν 10 μήνες
Fr
@kashish2630
@kashish2630 Πριν 10 μήνες
Shame
@Frostedbagelfrankie24
@Frostedbagelfrankie24 Πριν 10 μήνες
That wasn’t him
@Forestersanders
@Forestersanders Πριν 10 μήνες
That was not him that was a different person doing a gender reveal
@Avocado_Gaming158
@Avocado_Gaming158 Πριν 3 μήνες
I think it was both Cam AND Ben that broke his play button. Because Ben was the one that cut him off throwing it. Ben pushed his arms away while it was in the air. If you agree 👇🏻
@kamalgat1
@kamalgat1 Πριν 2 μήνες
Bro diamond is the strongest ore in the world so it’s not diamond Who agrees 👇
@lyca321
@lyca321 Πριν 10 μήνες
As an Indian, I liked the flag on the wall. 👍
@shine_in_dark
@shine_in_dark Πριν 10 μήνες
Hey nihu
@yesimsarah4679
@yesimsarah4679 Πριν 10 μήνες
Shush
@aribamsharma6987
@aribamsharma6987 Πριν 10 μήνες
Me too
@PSFFMHX
@PSFFMHX Πριν 10 μήνες
Me tooo
@Randomboy-12
@Randomboy-12 Πριν 10 μήνες
Waitin for this comment thanks
@KarmaandTheDog
@KarmaandTheDog Πριν 3 μήνες
Not his flash on while he's "calling the ELvids Company💀"💀💀
@Sophiathebob
@Sophiathebob Πριν 5 μήνες
I’m surprised you got Brent to do that😂
@kat-saku2788
@kat-saku2788 Πριν 10 μήνες
Being friends with this dude would be pure torture
@ultimawolf538
@ultimawolf538 Πριν 10 μήνες
The lay button was destroyed, it was his fault in the first place
@Ricemuncher012
@Ricemuncher012 Πριν 10 μήνες
@@ultimawolf538 Yeah but he could just make entertainment to get hime subs instead of torturing friends to get them to sub to his channel. So yes, he is a torturous friend.
@Wuxhu
@Wuxhu Πριν 10 μήνες
@@ultimawolf538 it wasn’t the playbutton is diamond it wont break that easily
@AboveTimeDanganronpa
@AboveTimeDanganronpa Πριν 10 μήνες
@@ultimawolf538 plus it’s rocks. And Diamond is strong
@pickle_not_biased
@pickle_not_biased Πριν 10 μήνες
​@@ultimawolf538 it was staged
@CATDUDEMAN
@CATDUDEMAN Πριν 4 μήνες
Aint no way he broke a diamond play button💀
@user-ns9jf1yr5v
@user-ns9jf1yr5v Πριν 16 ώρες
You can brack a ♦️ play button 👎 If you agree with me 🙏
@user-lt3pz1rc8m
@user-lt3pz1rc8m Πριν 3 μήνες
I kinda fell bad for Ben bc he worked so hard for it
@Meme_Boii101
@Meme_Boii101 Πριν 10 μήνες
As an Indian, I love how he had the Indian flag in the background 😀😀 Edit: OMG THANKS GUYS 4 THE LIKES(They are the most I’ve ever had)
@Sikha_Mahesh_
@Sikha_Mahesh_ Πριν 10 μήνες
Yes
@vyrixz7716
@vyrixz7716 Πριν 10 μήνες
Same
@oi3910
@oi3910 Πριν 10 μήνες
Lol you guys literally don't even know how it got there you are going to be mad mad him after you know how it got there. 😂
@fatehaujla2699
@fatehaujla2699 Πριν 10 μήνες
Same
@zaza_aza08
@zaza_aza08 Πριν 5 μήνες
"Ben AzelFart" 💀
@MieshasWorld209
@MieshasWorld209 Πριν 5 μήνες
Stop ✋ treating Ben like that and his actual name is Ben Azalart❤😊
@barunkaruso25
@barunkaruso25 Πριν 2 μήνες
​@@MieshasWorld209but it was in the video
@aisyasyahiraabdullahsabri995
People who saw the India flag.(the liking people)👇
@N.M.G.304
@N.M.G.304 Πριν 10 μήνες
Sometimes youtubers are just so ungrateful for the amount of subscribers they already have.
@Asr10101
@Asr10101 Πριν 10 μήνες
Yeah. Not to mention the fact that they don’t just give you another one for free it is 150 dollars
@romanwall2000
@romanwall2000 Πριν 10 μήνες
its such a fake video
@macao5754
@macao5754 Πριν 10 μήνες
​@@Asr10101 imagine someone broke your play button
@kayzoeditz4105
@kayzoeditz4105 Πριν 10 μήνες
ya'll dont get skits?
@TV-ManTitan.
@TV-ManTitan. Πριν 4 μήνες
Bro really named himself ''Azelfart'' 💀
@user-hj4km4fq9o
@user-hj4km4fq9o Πριν 3 μήνες
🎉🎉🎉
@UrBoiGamerKing
@UrBoiGamerKing Πριν μήνα
I was about to say did no one see Azelfart
@Curiositadalmondo-lj8mj
@Curiositadalmondo-lj8mj Πριν 14 ημέρες
Yeah
@meganadkins2474
@meganadkins2474 Πριν 5 ημέρες
“Then my head hit the wall,POW”😂 that pow was cams head on the ground 😂😂
@universal2057
@universal2057 Πριν 10 μήνες
“He broke my playbutton, so I broke his neck”
@voidmaster7927
@voidmaster7927 Πριν 10 μήνες
Y E S I L O V E P A I N
@alohaxtallie
@alohaxtallie Πριν 10 μήνες
34 likes and 1 comment? Lemme fix that xoxo Love from Blue Ivy
@impostor578
@impostor578 Πριν 10 μήνες
​@@voidmaster7927 Wanna Get Some Extreme pain?
@MayMay-to7ih
@MayMay-to7ih Πριν 10 μήνες
shhhhhhhhuutup!
@maybelleouyang7211
@maybelleouyang7211 Πριν 5 μήνες
To be honest, ben blocked cam from catching it back so it’s kind of Ben’s fault
@KendallFoster-kt9pz
@KendallFoster-kt9pz Πριν 4 μήνες
I was about to type that like it’s not his fault
@Merefresher
@Merefresher Πριν 4 μήνες
That’s true
@javierorozco8246
@javierorozco8246 Πριν 4 μήνες
I agree but I help him by subscribe 👍
@Ieattoes7
@Ieattoes7 Πριν 4 μήνες
FR
@abinichols
@abinichols Πριν 4 μήνες
Your roommate is Nick
@BrainsBare-sd9rf
@BrainsBare-sd9rf Πριν 4 μήνες
Ben's friend be just chilling and Ben azelart just block his hand so it will fall
@MarcoooMan
@MarcoooMan Πριν 10 μήνες
“His life is about to be ruined” * Casually throws the biggest punch ever at him *
@lhsuhanproyt570
@lhsuhanproyt570 Πριν 5 μήνες
The Indian flag in the back tho has my heart ❤️
@ramaraju999
@ramaraju999 Πριν 5 μήνες
@bhumichaudhary9173
@bhumichaudhary9173 Πριν 5 μήνες
@Starry_Cosmic
@Starry_Cosmic Πριν 5 μήνες
Same
@proplay861
@proplay861 Πριν 3 μήνες
Same
@IDontKnowAnything-vk9wi
@IDontKnowAnything-vk9wi Πριν 24 ημέρες
If you saw indian flag 👇
@tarunachowdhary8976
@tarunachowdhary8976 Πριν 10 μήνες
Pov:Indian flag chilling to see him depressed☕
@sugunarajasekar9390
@sugunarajasekar9390 Πριν 10 μήνες
Ya yaa true true !!!
@NaveenKumar-bc4sy
@NaveenKumar-bc4sy Πριν 10 μήνες
Indiaaaaaaaa
@euphorrhea
@euphorrhea Πριν 10 μήνες
Yeah
@baconsareaclown
@baconsareaclown Πριν 9 μήνες
​@@NaveenKumar-bc4sy Usa
@shereensultana6302
@shereensultana6302 Πριν 9 μήνες
Yaaaàa true
@MaleTheBestOfficiall
@MaleTheBestOfficiall Πριν 4 μήνες
Bro got embarsed by the name on the billboard ben azelfart💀
@aronofsky227
@aronofsky227 Πριν 3 μήνες
Police department 💀💀💀💀💀
@drawingwitht5870
@drawingwitht5870 Πριν 10 μήνες
Awh its so sweet he has an india flag in the background! 🇮🇳 ❤️
@mayankbhadauria5975
@mayankbhadauria5975 Πριν 10 μήνες
Yup 🇮🇳♥️
@lram8690
@lram8690 Πριν 4 μήνες
No hate on Ben I love him, but to be fair he kind of pushed cam’s arms out of the way. That’s why he didn’t catch it.😅
@sumukhmr142
@sumukhmr142 Πριν 4 μήνες
As an Indian I love the flag on the wall
@SleeplessLamp
@SleeplessLamp Πριν 10 μήνες
Ben literally distracted him to drop the play button-
@traceylbarker
@traceylbarker Πριν 10 μήνες
Ong
@yodpatt
@yodpatt Πριν 10 μήνες
No he was trying to stop him from throwing it in the air
@markiereid
@markiereid Πριν 10 μήνες
@@yodpatt no it was definitely staged plus he cab bye a new one sooo
@amanrahaman8944
@amanrahaman8944 Πριν 10 μήνες
It's fake diamond play button Coz real one is made out of metal 🤣
@SleeplessLamp
@SleeplessLamp Πριν 10 μήνες
Lol it looks real
@nikosmosxos5856
@nikosmosxos5856 Πριν 4 μήνες
If this isn't the 10th time this video was recommended
@shreyashsarkar4363
@shreyashsarkar4363 Πριν 28 ημέρες
People who saw the india flag 👇
@nachiketatech
@nachiketatech Πριν 10 μήνες
"Humans complain about the problems they themselves make."
@sonicthehedgedog7024
@sonicthehedgedog7024 Πριν 10 μήνες
True fr
@loseranimates
@loseranimates Πριν 10 μήνες
He didn’t even make the problem though lol
@nachiketatech
@nachiketatech Πριν 10 μήνες
@@loseranimates He GAVE IT to his problematic friend so that is one problem he made. 2nd is the problematic friend breaking the play button DOES IT EVEN MAKE SENSE Llalalallalalalalalal🤣😂😂
@Peter-ew2gq
@Peter-ew2gq Πριν 4 μήνες
Dat laatste 😢😂
@dd-fan
@dd-fan Πριν 10 μήνες
what a good friend plus wTF the play button just shattered aint no way trippin
@Jake-xn1ii
@Jake-xn1ii Πριν 10 μήνες
It's fake 😭
@aussie903
@aussie903 Πριν 10 μήνες
@@Jake-xn1ii true
@shawkatbadrplayz
@shawkatbadrplayz Πριν 4 μήνες
Bro! Ben almost killed Cam at the beginning of the video!
@Ma.Lhiezette
@Ma.Lhiezette Πριν 3 μήνες
"ben azelfart" 💀😭
@RickehXD
@RickehXD Πριν 10 μήνες
feels like a one sided friendship
@daijahcowart8807
@daijahcowart8807 Πριν 4 μήνες
With the build board he was not thinking about the diamond play button breaking
@chr1stophermat4r7
@chr1stophermat4r7 Πριν 5 μήνες
actually, ben shattered it, he pushed cams arms
@cottenxclouds1586
@cottenxclouds1586 Πριν 10 μήνες
Legend says he’s still being tortured to this day
@user-ju1kb2jt1j
@user-ju1kb2jt1j Πριν 7 μήνες
Hahahah😂😂😂
@user-ju1kb2jt1j
@user-ju1kb2jt1j Πριν 7 μήνες
The Legend is true 😂😂😂😂😂
@BALLER34500
@BALLER34500 Πριν 5 μήνες
Bro broke real life crimes just for a friend??
@jaypowell7144
@jaypowell7144 Πριν 15 ημέρες
👇team cap
@funwithbrooke7279
@funwithbrooke7279 Πριν 10 μήνες
At least cam has been taught a lesson Edit 1: I’m already at 300 likes omg Edit 2: no one’s gonna talk about the billboard saying Ben azelfart
@SwishingProdz1
@SwishingProdz1 Πριν 10 μήνες
Bro flash was on we know it’s fake
@catherineware9371
@catherineware9371 Πριν 10 μήνες
​@@SwishingProdz1 pp
@Tay-zo3qv
@Tay-zo3qv Πριν 10 μήνες
Ok shut up tho bc we know
@Tay-zo3qv
@Tay-zo3qv Πριν 10 μήνες
Like so
@susantakumarbehera1335
@susantakumarbehera1335 Πριν 4 μήνες
Ben is so kind bc when he was talking to someone I look at the back and there are India 🇮🇳 flag
@Dia-di
@Dia-di Πριν 4 μήνες
Apple bug that played Bonnie again I want
@_yourxberries_
@_yourxberries_ Πριν 10 μήνες
To be an indian i love that he has that indias flag at the bag ❤️🇮🇳🇮🇳🇮🇳
@Meat10
@Meat10 Πριν 10 μήνες
Here is a fact: ✨Nobody cares✨
@laykonhall8697
@laykonhall8697 Πριν μήνα
You cannot get, you cannot break a diamond play button 😂😂😂
@jasesports
@jasesports Πριν 5 μήνες
Like a tattoo of Ben’s name is gonna do anything
@KobraGhost
@KobraGhost Πριν 10 μήνες
yeah,the ELvids play button wasn't fake at all,we trust you bro
@TheEgyptianKingMo
@TheEgyptianKingMo Πριν 10 μήνες
I was
@dwayne_plays20
@dwayne_plays20 Πριν 10 μήνες
Bro if something happens with a playbutton you can buy it from youtube i think
@zello6174
@zello6174 Πριν 10 μήνες
That’s so fake
@icimonke
@icimonke Πριν 10 μήνες
@@dwayne_plays20yeah it’s 200 dollars
@Renderthegreat
@Renderthegreat Πριν 10 μήνες
It was fake the way it shattered is not like how a play button would
@mehdibousellama4463
@mehdibousellama4463 Πριν 4 μήνες
Poor cam❤😂😂
@ASHLEYKOZIEL
@ASHLEYKOZIEL Πριν 3 μήνες
😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗
@robyngiuliani7745
@robyngiuliani7745 Πριν μήνα
Congratulations Ben 🎉
@UsefulWalnut525
@UsefulWalnut525 Πριν 10 μήνες
The dude that ran on the field should just be happy Bobby Wagner didn’t hit him and before anyone asks I know the video is fake
@ghostzelix510
@ghostzelix510 Πριν 10 μήνες
Bobby Wagner did hit him
@UsefulWalnut525
@UsefulWalnut525 Πριν 10 μήνες
@@ghostzelix510 nah that was a different game
@cynic.
@cynic. Πριν 10 μήνες
@@UsefulWalnut525 no they only had one game and it was when bobby Wagner hit him
@UsefulWalnut525
@UsefulWalnut525 Πριν 10 μήνες
@@cynic. He hit him during the 9ers game and that was the Bills game
@messybielec5294
@messybielec5294 Πριν 10 μήνες
Let’s go Buffalo bills even though they lost :(
@Bacon_King659
@Bacon_King659 Πριν 4 μήνες
Mans flashlight was on at 0:08
@geovillynawing6897
@geovillynawing6897 Πριν 2 μήνες
I guess breaking playbuttons will be the key to success
@alexerickson6420
@alexerickson6420 Πριν 10 μήνες
I love how a huge piece of metal drops and breaks into a million piece but a phone gets a few scratches
@Adrian-hp3um
@Adrian-hp3um Πριν 10 μήνες
It’s a mineral and it’s heavier so it hits the ground harder
@youraveragebedwarssweat5922
@youraveragebedwarssweat5922 Πριν 10 μήνες
​@@Adrian-hp3um it wouldnt break (its not made of diamonds) and even if it did you can buy a play button (you do need to have reached the goal though, you cant buy a 10 million play button if you have only 1 million subs and plus theyre pretty expensive)
@Solors
@Solors Πριν 10 μήνες
@@youraveragebedwarssweat5922 diamonds wouldn’t break neither
@Solors
@Solors Πριν 10 μήνες
@@youraveragebedwarssweat5922 you can buy 10 million playbutton for cheap
@youraveragebedwarssweat5922
@youraveragebedwarssweat5922 Πριν 10 μήνες
@@Solors I mean theyre like 500$ for something worth like 100$
@NBA_EDITZS
@NBA_EDITZS Πριν 4 μήνες
Bro got the wrong billboard “Ben azefart”
@KarenLabiano
@KarenLabiano Πριν 4 ημέρες
don’t never give him your play button again
@yashmaheshwari3527
@yashmaheshwari3527 Πριν 10 μήνες
Everyone talking about the play button and me randomly focused on the Indian flag on the wall 😂😂😂
@classicalbarbie3001
@classicalbarbie3001 Πριν 10 μήνες
Yes
@classicalbarbie3001
@classicalbarbie3001 Πριν 10 μήνες
I also noticed that
@ndadlani
@ndadlani Πριν 10 μήνες
Same
@gazagaming9196
@gazagaming9196 Πριν 10 μήνες
Lol same
@siddhikhandalkar7976
@siddhikhandalkar7976 Πριν 10 μήνες
​@@classicalbarbie3001mee to
@user-ez2bi3lv5b
@user-ez2bi3lv5b Πριν 2 μήνες
André reconoce las cuartillas en Word
@Fortnitekid-wx2is
@Fortnitekid-wx2is Πριν 3 μήνες
When you were talking to ELvids, your flashlight was on
@Nick01325
@Nick01325 Πριν 10 μήνες
“He broke my diamond playbutton, so I forced him to do my biding and sent him to jail”
@zmanszoo5454
@zmanszoo5454 Πριν 10 μήνες
They probably thoght he was a protester because quite a few of them do this
@JoannaGolaska-vh2td
@JoannaGolaska-vh2td Πριν μήνα
Dude he could not put his arms in his arms you just nocked it 😂😂😂
@GeoClark008
@GeoClark008 Πριν 5 μήνες
The build bird said azfart
@purnateja9445
@purnateja9445 Πριν 10 μήνες
Who noticed the india flag🇮🇳🇮🇳💖 in the wall Awww you are so sweet 💗💗 ( Omgg thank u for the likes 💖😱)
@elitegamingzone4840
@elitegamingzone4840 Πριν 10 μήνες
I saw and Jay shree Ram
@harsehejvlogs1578
@harsehejvlogs1578 Πριν 10 μήνες
I saw too
@sivadayalsadasivuni6328
@sivadayalsadasivuni6328 Πριν 10 μήνες
I also saw it
@rapyesx
@rapyesx Πριν 10 μήνες
Knew it! Indians will get tricked into this
@Foreverrrr....
@Foreverrrr.... Πριν 10 μήνες
​@@rapyesx Yea But I didn't tbh
@Unknown12591
@Unknown12591 Πριν 4 μήνες
People waiting for ryth 👇
@daisyenrique7154
@daisyenrique7154 Πριν μήνα
Peoples that saw india flag👇
@vareiro
@vareiro Πριν 12 ημέρες
Bro went to the NFL field
@fat_bunny9958
@fat_bunny9958 Πριν 10 μήνες
We all need to be confident like this man
@lanceianmacaspac223
@lanceianmacaspac223 Πριν 4 μήνες
Bro the billboard said benazelfart😂😂😂😂
@HALASGAMING543
@HALASGAMING543 Πριν 4 μήνες
this is why u should never trust ur friends with ur yt play buttons😂😂😂😂😂
@joedealer9112
@joedealer9112 Πριν 10 μήνες
Ben is such a good friend HE forced his friend to run in a stadium. And get a Tattoo of his name.💀💀💀
@Wembem
@Wembem Πριν 10 μήνες
Nah stadium is greenscreen
@burnox3474
@burnox3474 Πριν 10 μήνες
the whole video is fake
@SimplyXBella.
@SimplyXBella. Πριν 10 μήνες
It’s fake lol
@briannajimenez2996
@briannajimenez2996 Πριν 2 μήνες
The way he hit his head so hard on the field
@angeleyez00870
@angeleyez00870 Πριν 4 μήνες
No you pushed his hands away from catching it Cringe 👇🏼
@ak-47aadhi97
@ak-47aadhi97 Πριν 13 ημέρες
Exactly, it is mostly his fault 💀
@Aviationgamer123
@Aviationgamer123 Πριν 10 μήνες
Bro the way the security tackles him down 😂
@Aussie_edits
@Aussie_edits Πριν 10 μήνες
But he was the one who put his hand in front when he was throwing it
@netballvibzonly872
@netballvibzonly872 Πριν 5 μήνες
That’s actually just SAD 😢
@user-nl8je4ci6h
@user-nl8je4ci6h Πριν 28 ημέρες
Ben azelfart💀💀
@nemarzgaming7900
@nemarzgaming7900 Πριν 10 μήνες
It’s either his friend is stupidly willing to do that or it’s pure torture
@nemarzgaming7900
@nemarzgaming7900 Πριν 10 μήνες
He’s also lying about yt not giving him another button
@Bigmanjesus.real.
@Bigmanjesus.real. Πριν 10 μήνες
no shit
@Wembem
@Wembem Πριν 10 μήνες
U forgot greenscreen
@AidaAquino-jp7ny
@AidaAquino-jp7ny Πριν μήνα
Cannot bring a Dimond😂
@thecrazycats6335
@thecrazycats6335 Πριν 5 μήνες
You literally pushed his hand away from the 10 million subscriber play button😂😂
@ranjithmalve
@ranjithmalve Πριν 10 μήνες
As an Indian I really appreciate the flag on the wall
@user-ov2dz6ii5o
@user-ov2dz6ii5o Πριν μήνα
Bro the only resson he dropped it is because Ben pushed him 🗿🗿💀💀
@sheenusworld4523
@sheenusworld4523 Πριν 10 μήνες
So sweet of Ben that he kept a Indian flag 🇮🇳
@abhinandh.m8452
@abhinandh.m8452 Πριν 10 μήνες
It's just a trick to get more Indian audience 😂
@vardhangaming589
@vardhangaming589 Πριν 10 μήνες
🇮🇳 🇮🇳 indian
@sheenusworld4523
@sheenusworld4523 Πριν 10 μήνες
@@silversurfer3723 so any problems
@no_one_editzzz4772
@no_one_editzzz4772 Πριν 10 μήνες
​@@abhinandh.m8452 tru
@divyajayakumar1786
@divyajayakumar1786 Πριν 4 ημέρες
Ban azelfart on a billboard 😅😂😂
@ZXjaden
@ZXjaden Πριν 4 μήνες
Wait a minute it's diamond, diamond takes forever to break isn't diamond almost indestructible
@Raiyanhehe
@Raiyanhehe Πριν 10 μήνες
Bro cam was really broke the rules 💀
@slapbattle903
@slapbattle903 Πριν 10 μήνες
Are you the baller memes
@chinmaker4080
@chinmaker4080 Πριν 10 μήνες
He shouldn't off grab it cuz the guy throwing it can handle it
@dalalalsubaie190
@dalalalsubaie190 Πριν 10 μήνες
Btw u can replace youtube plates for 150 dollars,his just asking for more subs
@kathygaither7228
@kathygaither7228 Πριν 6 μήνες
😊😢❤❤
@dylanwhitmer6884
@dylanwhitmer6884 Πριν 5 μήνες
He basically pushed his arms
@layy.0x
@layy.0x Πριν 3 μήνες
Well, diamonds don’t break😂
@wilnaserio2761
@wilnaserio2761 Πριν 8 μήνες
he ran the whole NFL field
@sumaiyasumaiya2866
@sumaiyasumaiya2866 Πριν 8 μήνες
Mysumayya
@Karyns16
@Karyns16 Πριν 4 μήνες
Nooooooooo not the 10 mill play button
@MadelineRobinson-xm2ph
@MadelineRobinson-xm2ph Πριν 3 μήνες
you can't break a diamond, you can't break a diamond
@lionlion1926
@lionlion1926 Πριν 10 μήνες
Bro knows the power of putting a indian flag on the wall. 😅🤣
@saanvikorampalli8056
@saanvikorampalli8056 Πριν 10 μήνες
Ikr lol 😂😂😂
@vaishaligiradkar1567
@vaishaligiradkar1567 Πριν 10 μήνες
sahi hai
@rjgaming8492
@rjgaming8492 Πριν 10 μήνες
Correct broo
@Lakhvir687
@Lakhvir687 Πριν 10 μήνες
But why
@hey.its_kakarot3931
@hey.its_kakarot3931 Πριν 10 μήνες
lol 😂
@user-jt7gx7dj5r
@user-jt7gx7dj5r Πριν 3 μήνες
People that think the name of Ben azelart should be Ben azelfart 😂
@ShivanshGupta-yb1hs
@ShivanshGupta-yb1hs Πριν μήνα
Respect to Ben for Indian flag
@Sir_Lettuce
@Sir_Lettuce Πριν 10 μήνες
no ones gonna talk about the fact he literally made his friend drop it💀💀
@sledgedeletessimps
@sledgedeletessimps Πριν 10 μήνες
bro fr he broke it just for views💀
@jasreneleong
@jasreneleong Πριν 10 μήνες
I legit commented (Its bens fault for putting his hand there
@ius528
@ius528 Πριν 10 μήνες
How about the fact he destroyed the strongest materiel ever on earth by dropping it?
@ius528
@ius528 Πριν 10 μήνες
@@alternatecesarT idk what i misspelled And yeah i am homophobic be mad if you hate it Yeah no shit ofc its diamond What you expect it to be? Gold? And no i am not connected to twitter
@KarenLabiano
@KarenLabiano Πριν 4 ημέρες
he might broke it again if u give him your play button again
@omarImranBagwan
@omarImranBagwan Πριν 5 μήνες
How dare you made cam spend all his life savings give all your life savings to him and give your warehouse to Cam
@KatakuriKadz
@KatakuriKadz Πριν 9 μήνες
That Indian flag just chilling on the wall like a god
@jennyculver1489
@jennyculver1489 Πριν 9 μήνες
Ben is not a god but the flag is so facts
@robloxgaming9007
@robloxgaming9007 Πριν 9 μήνες
​@@jennyculver1489 who is ben
@umairkausar6813
@umairkausar6813 Πριν 9 μήνες
Views
@poosayashwanth5105
@poosayashwanth5105 Πριν 9 μήνες
Why does he have it?
@phannachap5401
@phannachap5401 Πριν 9 μήνες
@@jennyculver1489 SB20m
@user-eq8vv8qz8e
@user-eq8vv8qz8e Πριν 4 μήνες
Bro these guy’s are my favorite you tubers
@jadjad7604
@jadjad7604 Πριν 5 μήνες
He put his hands that’s why he couldn’t hold it😂
@vivianvarghese1980
@vivianvarghese1980 Πριν 10 μήνες
The guards running to the dude tryna show proof of them subscribing 💀👌
@hay_bananas
@hay_bananas Πριν 10 μήνες
Omg lol 🤣
@ItsVickyYT
@ItsVickyYT Πριν 10 μήνες
🤣
@mikeshiaragland5139
@mikeshiaragland5139 Πριν 10 μήνες
Hi
Επόμενο
I Built a SECRET Room in Public!
22:28
🎮🤴❓
00:29
προβολές 7M
I BUILT A $25,000 DREAM DOG HOUSE!!
11:48
I Bought 1,000 Banned Amazon Products!
1:00:13
I Bought 100 Banned Amazon Products!
8:56
EXTREME CAMOUFLAGE HIDE AND SEEK!!
59:50
I Turned my Bed into a Fish Tank!
11:23
Kuruluş Osman 138. Bölüm @atvturkiye
2:14:11
Ο ΜΕΣΙ ΧΩΡΙΖΕΙ;
0:45
προβολές 40K