Σκοτάδι

Rain On Window with Thunder SoundsㅣHeavy Rain for Sleep, Study and Relaxation

Relaxing Ambience ASMR
Εγγραφή
προβολές 538
97% 17 000 458

We are staying at a cozy hotel in the mountains. The gentle rain and thunder is soothing us to sleep.

Equipment:
FujiFilm X-T3
Zoom H2N Handy Recorder

Created & Edited with After Effects and Premier Pro

Support us on Patreon - www.patreon.com/relaxambience
Buy us a cup of coffee - www.ko-fi.com/relaxingambience🔴ELvids REVIEW TEAM PLEASE READ:🔴
With the help of @ELvidsLiaison Matt Koval our channel is re-monetised after we have explained to Matt Koval how we make our videos.
On top of that we also got in touch with ELvids Partner Support [7-0994000030814] who after reviewing our channel wrote:
"On our last email we discussed that an appeal was sent to our specialists to take a look at your concern wherein your channel was demonetized. A decision has been made regarding that appeal and I've got some good news for you.
Based on the review, your channel now follows ELvids's Monetization Policies and has been approved to monetize."

Relaxing Ambience is a team of creative videographers around the world. We do not add commentary throughout our calming nature videos as it can detract from the relaxation experience.

We create all of our own content. Videos and Audio are recorded out in the nature. Sometimes we will combine our videos/photos in After Effects to create something different and unique.

🎥Here is us showing how we make our videos: www.youtube.com/watch?v=AfZ8E...

We edit, mix, & master audio in Adobe Audition & edit video with Adobe After Effects 7 Premier Pro. We currently film with a Sony a6000, Fujifilm X-T2 & X-T3, GoPro Hero 7 Black. We record audio with a Zoom H2N.

Each video typically takes at least 24 hours to create. This includes:
☑️ Filming video & recording audio on location
☑️ Editing the video & audio
☑️ Final edit & master


🔴DISCLAIMER:

Please note that loud sounds can potentially damage your hearing. When playing one of our recordings, if you cannot have a conversation over the sound without raising your voice, the sound may be too loud for your ears. Please do not place speakers right next to a baby’s ears. If you have difficulty hearing or hear ringing in your ears, please immediately discontinue listening to the white noise sounds and consult an audiologist or your physician.

The sounds provided by this ELvids channel are for entertainment purposes only and are not a treatment for sleep disorders or tinnitus. If you have significant difficulty sleeping on a regular basis, experience fitful/restless sleep, or feel tired during the day, please consult your physician.

All material in this video is original and personally recorded by us.
© Relaxing Ambience, 2020. All rights reserved. Any reproduction or republication of all or part of this video/audio is prohibited.

Κοινοποίηση:

Κοινοποίηση:

Κατεβάστε:

Φόρτωση.....

Προσθήκη σε...:

τη λίστα αναπαραγωγής μου
Παρακολούθηση αργότερα
Σχόλια
Επόμενο
Hermitcraft 8: Episode 9 - THE MOUNTAIN
22:44
προβολές 1 991 854
Simply Three - Rain (Original Song)
4:28
προβολές 43 914 796
FLY LO - ALI BABA (Official Music Video)
3:06
Game Recap: Bucks 105, Suns 98
3:19
προβολές 567 991
MEF - DIVA (Official Music Video)
2:46
προβολές 90 462