Σκοτάδι

Sorry 😱😱😱 

Tibo InShape
Εγγραφή 13M
προβολές 6M
99% 301 000

Διασκέδαση

Δημοσιεύτηκε στις

 

19 Νοέ 2023

Κοινοποίηση:

Κοινοποίηση:

Κατεβάστε:

Φόρτωση.....

Προσθήκη σε...:

τη λίστα αναπαραγωγής μου
Παρακολούθηση αργότερα
Σχόλια    
@EliasHorsfall-vd8eu
@EliasHorsfall-vd8eu Πριν 10 ημέρες
The official wtf button 👇
@Ronamessi_edits11
@Ronamessi_edits11 Πριν 9 ημέρες
Fr
@Yusif-tv1xs
@Yusif-tv1xs Πριν 8 ημέρες
FR
@mr.ohioOfficial
@mr.ohioOfficial Πριν 7 ημέρες
Here
@user-ps1jb8gl9d
@user-ps1jb8gl9d Πριν 7 ημέρες
Wtf ???
@TURKISH69947
@TURKISH69947 Πριν 7 ημέρες
FR wtf
@TheUglyGooseling
@TheUglyGooseling Πριν ημέρα
I’ll pay for everyone’s therapy. 10,000 seats left. ⬇️
@Mmpc7114
@Mmpc7114 Πριν 19 ώρες
💺
@ramyaappu-kw8rb
@ramyaappu-kw8rb Πριν 19 ώρες
Give me da seat 💺 I'll 10000 robux💀
@eltrucc9091
@eltrucc9091 Πριν 17 ώρες
I’m early so here
@GregamerYTB
@GregamerYTB Πριν 17 ώρες
Stocks are not about to collapse! 🤣
@MDD_OFFICIAL
@MDD_OFFICIAL Πριν 14 ώρες
Me dê uma
@Leo_cool777
@Leo_cool777 Πριν 22 ώρες
👇Therapy Button only 10000 seats left
@Dead1y_Sh0rts
@Dead1y_Sh0rts Πριν 11 ημέρες
"Thats enough internet for today" 💀💀💀
@user-xq8db4gy2o
@user-xq8db4gy2o Πριν 11 ημέρες
Agree
@Athina_edw
@Athina_edw Πριν 11 ημέρες
Agree 💯 too
@user-hy1dq4ve7s
@user-hy1dq4ve7s Πριν 11 ημέρες
me to 💯☠️💀
@peerless_senpai
@peerless_senpai Πριν 11 ημέρες
Agreed 🗿
@user-ez1hk8hw2d
@user-ez1hk8hw2d Πριν 11 ημέρες
Me too
@dead_point6012
@dead_point6012 Πριν 2 ημέρες
Blind people: 💀 My cat: 💀 The fbi: 💀 My brother: 💀 My barber: 💀 Me: 💀
@NationalBereauOfInvestigation
@NationalBereauOfInvestigation Πριν 34 λεπτά
As The Fbi Im Traumatized
@parimalkadu34
@parimalkadu34 Πριν ημέρα
Ima report button ( official) 👇👁️👄👁️
@EllaHASSOUL
@EllaHASSOUL Πριν ημέρα
Ban delilahmoonx Bc She is the one that did it
@Lua_8_Friends
@Lua_8_Friends Πριν 12 ώρες
Ye not this dude
@veramotusic2975
@veramotusic2975 Πριν ώρα
I in croatia
@ioananedelcu9641
@ioananedelcu9641 Πριν 10 ημέρες
👇Who miss old ELvids
@Mr.Sakyii
@Mr.Sakyii Πριν 9 ημέρες
At least he makes better videos than you
@JoelHedman-bl9we
@JoelHedman-bl9we Πριν 9 ημέρες
@@Mr.Sakyiidamm
@ThaiG.o.d
@ThaiG.o.d Πριν 8 ημέρες
​@Mr.Sakyii bruh he dont have videos and he mean that woman not the man
@zed199
@zed199 Πριν 8 ημέρες
You just joined this year lil bro
@Unstoppable_
@Unstoppable_ Πριν 2 ημέρες
I’ll pay for everybody’s therapy💀
@jakubpavlata6712
@jakubpavlata6712 Πριν 10 ώρες
The “she should go to jail button” 👇
@rolandojaso8679
@rolandojaso8679 Πριν 11 ημέρες
My Brain:WTF 👁️👄👁️
@khadimndaw3996
@khadimndaw3996 Πριν 10 ημέρες
😂
@yowaspey3290
@yowaspey3290 Πριν 10 ημέρες
Nah really?
@Ihate-yall
@Ihate-yall Πριν 10 ημέρες
Fr
@stefancdf2491
@stefancdf2491 Πριν 10 ημέρες
Same
@Luffeeeeee
@Luffeeeeee Πριν 4 ημέρες
Same 👀
@aizaayo5185
@aizaayo5185 Πριν 5 ημέρες
Uhhh what the fu- Im paying for everyones therapy Therapist: $1000000000000000000000000000000000+ Me: $1000000000000000000000000000000000-
@aadaminecrafter
@aadaminecrafter Πριν ημέρα
Bro got traumatized for life 😂
@SamiSTEK
@SamiSTEK Πριν 6 ημέρες
"This Video Needs To Be Deleted" Button 👇 Edit: IMA FOKING POPULAAAAA-
@sergiu9460
@sergiu9460 Πριν 5 ημέρες
PELE
@sergiu9460
@sergiu9460 Πριν 5 ημέρες
PLEASE
@guatemala8949
@guatemala8949 Πριν 2 ημέρες
No, but the video of the ghost has to be delete also
@-Funafide
@-Funafide Πριν 2 ημέρες
The original video has to be deleted
@user-oi6iu1tt3q
@user-oi6iu1tt3q Πριν 3 ημέρες
the ban button pls 👇 👇 👇
@Skibidi_Scientist_Real
@Skibidi_Scientist_Real Πριν ημέρα
System Wipe Button 👇
@purpleguyofficial
@purpleguyofficial Πριν 9 ημέρες
"Time for sleep i think!"💀💀💀
@gustavomaldonado3283
@gustavomaldonado3283 Πριν 8 ημέρες
Nope time for por-
@RvlbloxYT
@RvlbloxYT Πριν 6 ημέρες
​@@gustavomaldonado3283"o no-"
@haidytamka6809
@haidytamka6809 Πριν 6 ημέρες
Sleep tight:)
@purpleguyofficial
@purpleguyofficial Πριν 6 ημέρες
Thank you sleep tight too:)
@LeRandom_CC
@LeRandom_CC Πριν 5 ημέρες
That’s enough ELvids shorts for today 💀💀
@pizzytheradvr_YT
@pizzytheradvr_YT Πριν 5 ημέρες
Congratulations to everyone that lost all of their braincells.
@edenmenga1796
@edenmenga1796 Πριν 10 ημέρες
"What do you love about me?" "Your eyes ..."
@aurelou7537
@aurelou7537 Πριν 10 ημέρες
😂😂
@Alex_Calcio_Edit
@Alex_Calcio_Edit Πριν 10 ημέρες
😂😂
@user-gn5fh5de1h
@user-gn5fh5de1h Πριν 9 ημέρες
😂😂😂😂😂😂
@FlvffyCinn
@FlvffyCinn Πριν 9 ημέρες
😂😂
@lumturijehamiti3710
@lumturijehamiti3710 Πριν 9 ημέρες
ajo
@ImanMashriqi267
@ImanMashriqi267 Πριν 2 ώρες
I know yall gonna watch that video more than once 😂
@the_cat_team2.
@the_cat_team2. Πριν 6 ημέρες
Phone yeeted Holy water needed Therapist greeted
@Sofia-rb7iq
@Sofia-rb7iq Πριν 10 ημέρες
... That's enough internet for today 😅
@veraborrego7745
@veraborrego7745 Πριν 10 ημέρες
Stop coping
@labrecquemickael9461
@labrecquemickael9461 Πριν 10 ημέρες
Franche vidéo
@jdrjustdoresearch3863
@jdrjustdoresearch3863 Πριν 10 ημέρες
Ikr
@Welovefazerug
@Welovefazerug Πριν 10 ημέρες
Fr I’m gone
@slowglf4416
@slowglf4416 Πριν 10 ημέρες
🤓🤓🤓
@BrocolilukasStefan
@BrocolilukasStefan Πριν 5 ημέρες
"Thats enough youtube for this year💀"
@Cristy_1432_
@Cristy_1432_ Πριν 5 ημέρες
Ghost dancing in my house at 3am😂😂
@brouser5635
@brouser5635 Πριν 11 ημέρες
- what do you love about me? - your beautiful eyes...
@archanadixit8838
@archanadixit8838 Πριν 11 ημέρες
The eyes: 👀
@BRUH.._.
@BRUH.._. Πριν 11 ημέρες
The eyes swing more than a cricket ball👀
@user-sj4vc8ll5t
@user-sj4vc8ll5t Πριν 11 ημέρες
♥️😍😍😍😍😍💋👩‍❤️‍💋‍👨😁😁😜
@D_A_R_K_SAYAN
@D_A_R_K_SAYAN Πριν 11 ημέρες
نايص
@m.g.6432
@m.g.6432 Πριν 18 ώρες
This is the official "I need a therapie" button ⬇️
@LevinotAckerman482
@LevinotAckerman482 Πριν 6 ημέρες
"1 more short before go to sleep" the short:💀
@Idc-nv2wd
@Idc-nv2wd Πριν 10 ημέρες
I will watch one more short then I am going to bed The short:
@user-jz5uz8yj9f
@user-jz5uz8yj9f Πριν 9 ημέρες
😆😆😆
@MSKiller-mb9vv
@MSKiller-mb9vv Πριν 9 ημέρες
I'm doing it right now
@pulse5387
@pulse5387 Πριν 5 ημέρες
Also you: 1 video from the hub then sleep
@Idc-nv2wd
@Idc-nv2wd Πριν 5 ημέρες
@@pulse5387 NO 🤮
@mishahjafar5998
@mishahjafar5998 Πριν 5 ημέρες
Same here
@Mr_Banane4579
@Mr_Banane4579 Πριν 23 ώρες
Who miss the old ELvids? 👇
@HaydenDelorme-ie7tf
@HaydenDelorme-ie7tf Πριν 5 ημέρες
Report button 👇
@user-he8qb5jb4i
@user-he8qb5jb4i Πριν 6 ημέρες
Wtf was that button 👇
@GamingProPeace-1234
@GamingProPeace-1234 Πριν 20 ώρες
HELPP
@guilhgkkpkermerodrigues9821
@guilhgkkpkermerodrigues9821 Πριν 16 ώρες
Help
@crazychris9082
@crazychris9082 Πριν 13 ώρες
It's a real video sorry
@bardylozins
@bardylozins Πριν 11 ώρες
I’m paying for therapy 300 spots left
@jeromeboudjemline2896
@jeromeboudjemline2896 Πριν 3 ημέρες
😂😂moi:"HaN cHuIs ChOqUé"😂 Tibo faut toquer et soinon sa ouvre pas tu deconce la porte😂😂
@enidd1863
@enidd1863 Πριν 11 ημέρες
-How long have you been surfing the Internet today? -Yes
@MariaHerrera-lf5ei
@MariaHerrera-lf5ei Πριν 10 ημέρες
😮😋
@ultraplays123
@ultraplays123 Πριν 10 ημέρες
​@@MariaHerrera-lf5ei 😍❤️
@skullfire819
@skullfire819 Πριν 12 ώρες
My parents were in the room💀🤣😭
@ovidiuberki2988
@ovidiuberki2988 Πριν 20 ώρες
The oficial wtf Button👇
@sigmachadroblox
@sigmachadroblox Πριν 7 ημέρες
Cringe femme bouton 👇
@Sindhy_lovesu
@Sindhy_lovesu Πριν 13 ώρες
The wtf did I just saw button 👇
@BottleFlippingdrip
@BottleFlippingdrip Πριν 13 ώρες
Free therapy 1000 seats left 👇
@cruffy1
@cruffy1 Πριν 10 ημέρες
Rule num. 1: STAY FOCUSED!!! Edit: Wth guys 500 likes😨
@nald_dave_p_basilio
@nald_dave_p_basilio Πριν 10 ημέρες
WHAT DO YOU MEANN!!!
@iamchickennuggetperson2525
@iamchickennuggetperson2525 Πριν 10 ημέρες
Rule 34: ;)
@jiabaoloo3010
@jiabaoloo3010 Πριν 10 ημέρες
NNN module is still active in my brain.
@mitalidutta3673
@mitalidutta3673 Πριν 10 ημέρες
​@@nald_dave_p_basilio😅
@azanothakro2425
@azanothakro2425 Πριν 8 ώρες
who loves god 👇
@Olef2115
@Olef2115 Πριν 5 ημέρες
My brain:👁️👄👁️
@user-lq7jv5ld7w
@user-lq7jv5ld7w Πριν 10 ημέρες
" That's enough for ELvids for today💀 "
@cesarlamutay7260
@cesarlamutay7260 Πριν 9 ημέρες
Mtwo
@ThunderVillager2
@ThunderVillager2 Πριν 8 ημέρες
I'am started now 💀
@haidytamka6809
@haidytamka6809 Πριν 6 ημέρες
Mhm
@biancoroberto2981
@biancoroberto2981 Πριν 6 ημέρες
Mais pk il y a que des anglais, Tibo c'est un youtubeur exceptionnel français, du coup dégager
@TeraCapyChadOFFICIAL
@TeraCapyChadOFFICIAL Πριν 7 ώρες
Paying for peoples therapy! 10000000000 seats left!
@Ryan.1630
@Ryan.1630 Πριν 3 ημέρες
the official wtf button 👇
@goodmoodwithgianandmigo
@goodmoodwithgianandmigo Πριν 11 ημέρες
Phone:Yeeted ELvids:Deleted Therapist:needed
@mackejanson9072
@mackejanson9072 Πριν 10 ημέρες
This dude needs an Oscar
@jayneglass8909
@jayneglass8909 Πριν 10 ημέρες
Hehehehe
@foxdonut2410
@foxdonut2410 Πριν 10 ημέρες
Omg yes
@Sebis920
@Sebis920 Πριν 10 ημέρες
I know right
@Thekiller-se3py
@Thekiller-se3py Πριν 10 ημέρες
Words of a legend
@giathinhluong5423
@giathinhluong5423 Πριν ώρα
Bro really said “nah wrong house”
@ARandomGuyFromBrazil
@ARandomGuyFromBrazil Πριν 2 ημέρες
"i saw too much of the halloween tricks 💀"
@yahiagaming3500
@yahiagaming3500 Πριν 11 ημέρες
Brother is traumatised 💀💀💀💀💀💀
@NOIR-VERSE
@NOIR-VERSE Πριν 10 ημέρες
Where is the party 🤤 Tell me, I need to know
@YESSSSS5673
@YESSSSS5673 Πριν 10 ημέρες
Nah me
@miferes
@miferes Πριν 10 ημέρες
​@@NOIR-VERSE.......
@luki_av
@luki_av Πριν 10 ημέρες
​@@NOIR-VERSEbro ya good? 💀
@Chad_302
@Chad_302 Πριν 6 ώρες
Enough internet today
@Adelyna33
@Adelyna33 Πριν 9 ημέρες
“sorry internet”😊
@user-iz6xy8hk4v
@user-iz6xy8hk4v Πριν 4 ημέρες
👽
@itz.cuyyyy
@itz.cuyyyy Πριν 5 ημέρες
imma pay for funerals AND therapy who needs it? 👇
@itscooledits12
@itscooledits12 Πριν 13 ώρες
me: I JUST GOT FLASH BANGED my friend when my mom is next to us: HOLY SHI-
@Zyphlarex
@Zyphlarex Πριν 10 ημέρες
I have officially lost my 5 remaining braincells😭💀
@BarathraamKannan
@BarathraamKannan Πριν 8 ημέρες
Exactly
@kaigaming2516
@kaigaming2516 Πριν 8 ημέρες
Did you even have 1?
@luigirossi490
@luigirossi490 Πριν 7 ημέρες
😂😂😢❤
@Zyphlarex
@Zyphlarex Πριν 6 ημέρες
@@kaigaming2516 I lost them
@victormarin8883
@victormarin8883 Πριν 18 ώρες
Pov:when mom decide to watch shorts with u
@user-pv6tz4xp2y
@user-pv6tz4xp2y Πριν 10 ημέρες
Rip mon innocence😭😂😂😂
@SilvanaSilvanadellojoio-dl5zz
@SilvanaSilvanadellojoio-dl5zz Πριν 10 ημέρες
Eccezionale
@Shauwn_Frost
@Shauwn_Frost Πριν 9 ημέρες
C'est quoi sa mdr
@user-pv6tz4xp2y
@user-pv6tz4xp2y Πριν 9 ημέρες
@@Shauwn_Frost jsp🤣
@user-pv6tz4xp2y
@user-pv6tz4xp2y Πριν 9 ημέρες
@@Shauwn_Frost mais je te vois souvent dans les commentaires
@La-fan-de-roblox
@La-fan-de-roblox Πριν 9 ημέρες
@@Shauwn_Frostça veut dire on est choqué donc on dit sa
@user-xv2zc6ht5b
@user-xv2zc6ht5b Πριν 10 ώρες
I will pay for everyone therapy 👇
@sukhwinderpal2015
@sukhwinderpal2015 Πριν 2 ημέρες
The report button looking hungary
@AlexLovesSeals9
@AlexLovesSeals9 Πριν 8 ημέρες
official ban button 👇
@RedaGaouar
@RedaGaouar Πριν 2 ημέρες
Bro…. Its just a joke 🫤
@dilfuzaormonova8294
@dilfuzaormonova8294 Πριν ημέρα
offical 💀
@EllaHASSOUL
@EllaHASSOUL Πριν ημέρα
Dont ban Him ban delilahmoonx
@borka5103
@borka5103 Πριν 2 ώρες
Free therapy 670 chairs remain 👇🏼
@totallynotus
@totallynotus Πριν 6 ώρες
She needs to go to jail who agree? 👇
@grainlight1306
@grainlight1306 Πριν 9 ημέρες
This music 😂😂😂 ... 3 seconds later:
@mahirmammadzade3653
@mahirmammadzade3653 Πριν 2 ημέρες
Oh😮😮😮😮
@Titan-cameraman818
@Titan-cameraman818 Πριν ημέρα
Bro got traumatized💀
@IX_GRIL_544
@IX_GRIL_544 Πριν 4 ημέρες
Enough ELvids for today ☠️🔪
@shrockle
@shrockle Πριν 11 ημέρες
Wife: "what am i gonna be for halloween?" Husband walks in on her trying on costumes:
@davitrajebashvili6168
@davitrajebashvili6168 Πριν 3 ημέρες
My brain is deleted 😂😂😂😂
@Elpixelclub
@Elpixelclub Πριν 2 ημέρες
Video:👍 Passageway:☠️
@Sara1134
@Sara1134 Πριν 10 ημέρες
"Thats enough internet for today kids 💀 "
@84macsays
@84macsays Πριν 6 ημέρες
Deaf people ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️💀💀💀💀💀💀💀 Blind people : 😮😮😮
@weiying4830
@weiying4830 Πριν ημέρα
Ironiquement... Mon copain me l'a montrer en ce marrent avant de me lâcher un " tu le fait l'année prochaine le costume ? " Et ma réponse sa, à été en riant " et mon cul je te déguisé en dinde aussi tant qu'on y est ? " ba sa a fini en fou rire entre nous 😂😂😂
@fahimatasnia6084
@fahimatasnia6084 Πριν 10 ημέρες
- What are you looking at? - Your eyes are beautiful
@Idc-nv2wd
@Idc-nv2wd Πριν 10 ημέρες
You basically copied the comment above you
@Deadcyber_0
@Deadcyber_0 Πριν 10 ημέρες
Eh no🤢🤢🤢🤮🤮🤮🤮🤮
@PedroVictorNunesBarbosa
@PedroVictorNunesBarbosa Πριν 10 ημέρες
Copia que só a porra
@fahimatasnia6084
@fahimatasnia6084 Πριν 9 ημέρες
​@@Idc-nv2wdi didnt copied and im not a copycat
@GamingDogeTristan
@GamingDogeTristan Πριν 3 ημέρες
BGAHHAHAHA HELPPP I DIDN'T EXPECT THAT😭
@Ego_0
@Ego_0 Πριν 5 ημέρες
Fun fact, someone at Halloween, a grown 24 year old women wore that, guess what happened in front of the whole street, she flashed herself. 😂
@azuria1014
@azuria1014 Πριν 10 ημέρες
Y'a que des commentaires en anglais je suis morte de rire 🤣🤣 Ah oui qui paye la therapie ☠️
@raissadianjangb
@raissadianjangb Πριν 10 ημέρες
Moi aussi
@colatamere
@colatamere Πριν 10 ημέρες
Gros les anglais sont trop nombreux 😂😂
@YukoLaVrai
@YukoLaVrai Πριν 10 ημέρες
😂
@emma12148
@emma12148 Πριν 10 ημέρες
Ta vue wsh 😂😂😂
@ayaha798
@ayaha798 Πριν 10 ημέρες
Moi aussi mdr 😂😂
@sarabakhtiar1847
@sarabakhtiar1847 Πριν ημέρα
The official ohio wtf button 👇
@Bobo_phett
@Bobo_phett Πριν ημέρα
most normal shorts before night:
@GloveZaMan
@GloveZaMan Πριν 8 ημέρες
The 'Wtf did I just watched' button 👇👇
@emma7596
@emma7596 Πριν 17 ώρες
C'est quel genre de dinguerie même 😂😂
@samuelemarchini1659
@samuelemarchini1659 Πριν 2 ημέρες
who has seen the original😂😂😂🤣 👇
@alinakishta
@alinakishta Πριν 5 ημέρες
Bro why you open a door 👇
@PhucHo-hb3rg
@PhucHo-hb3rg Πριν 24 λεπτά
The last video of November 💀💀💀
@user-hd6pz1ip2c
@user-hd6pz1ip2c Πριν 11 ημέρες
Oh brother, no worries, I accepted your apology.
@Tajinchavez
@Tajinchavez Πριν 10 ημέρες
😢
@Slink348
@Slink348 Πριν 5 ημέρες
POV: Me floating from my bed being paralized💀
@zekyakito6505
@zekyakito6505 Πριν 5 ημέρες
" where can i get a good therapist "
@sunfungamingyt08
@sunfungamingyt08 Πριν 5 ημέρες
VIDEO LIKE THESE COME UP WHEN MY MOM IS BESIDE ME💀😂
@the_meme_around
@the_meme_around Πριν 11 ημέρες
Welcome to the new episode of wtf did i just watch
@SatoruBanik2001
@SatoruBanik2001 Πριν 11 ημέρες
Me to Wtf did I just watch😭
@user-cm3up6hc9f
@user-cm3up6hc9f Πριν 10 ημέρες
تبا لامك لا أنا العب فقط اعدرني
@user-pg8xm2fp2n
@user-pg8xm2fp2n Πριν 5 ημέρες
"It's just a ghost moving its eyes ELvids 💀"
@leonstarsls5463
@leonstarsls5463 Πριν 9 ημέρες
Tibo tu atire les anglais j'ai jurer 😂😂 édite1:merci pour les 8like ÉDITÉ 2 MERCI POUR LES 10 LIKES ! Édité 3: WESH MERCI BEAUCOUP POUR LES 35 LIKES J'AI JAMAIS EU AUTANT, WESH MERCI POUR LES 68 LIKES OMGGGGGG
@juliend.604
@juliend.604 Πριν 6 ημέρες
😂 mdr😂🤣
@pravinaabbana5469
@pravinaabbana5469 Πριν 5 ημέρες
1 minute que je cherche un comantaire français
@leonstarsls5463
@leonstarsls5463 Πριν 5 ημέρες
@@pravinaabbana5469 mdrr
@clemencedebayle
@clemencedebayle Πριν 3 ημέρες
​@@pravinaabbana5469pareil mdr 😂
@gajeel9662
@gajeel9662 Πριν 2 ημέρες
Tout les gens qui on regardé plusieurs fois 👇
@mathieu5523
@mathieu5523 Πριν 19 ώρες
Tibo Inshape se dit :Je vais me passer les yeux à l'eau de Javel
@ThanhAni
@ThanhAni Πριν 11 ημέρες
Witches have never been so literal.😂😂😂
@user-ly9qy5oq4t
@user-ly9qy5oq4t Πριν 11 ημέρες
😂sus
@Mallik653
@Mallik653 Πριν 11 ημέρες
🥚🍌🥚
@lilshermellow471
@lilshermellow471 Πριν 2 ημέρες
The worst part is is that I’ve seen the original
@TreeMonkeyYT
@TreeMonkeyYT Πριν 17 ώρες
I'm 11. And my dad and mom was behind me 💀
@user-ol7bb4ny3j
@user-ol7bb4ny3j Πριν 10 ημέρες
La piba:🥵💃 El pibe:🌚💀
@Santiyt547
@Santiyt547 Πριν 9 ημέρες
😢
@Santiyt547
@Santiyt547 Πριν 9 ημέρες
😢
@Santiyt547
@Santiyt547 Πριν 9 ημέρες
😢
@Titantvman412
@Titantvman412 Πριν 9 ημέρες
Que eran los ojos 😧
@__gaby___5636
@__gaby___5636 Πριν 8 ημέρες
Re turbio
@user-cw2nj8vj7m
@user-cw2nj8vj7m Πριν 5 ημέρες
the official internet💀😭
@Love_u860
@Love_u860 Πριν 2 ημέρες
Moi dans ma tête avant la vidéo: oh tien c’est tibeau je vais regarder. 👁👄👁 Moi après la vidéo: wtf jai rien vu 💀
@eclairfoudroyant
@eclairfoudroyant Πριν 10 ημέρες
Comme dirait un certain Billy : "Comment ça mon reuf ?" 😂
@sumandofuerzasleonelyleont3178
@sumandofuerzasleonelyleont3178 Πριν 10 ημέρες
Xd
@ArkRULE1
@ArkRULE1 Πριν 5 ημέρες
Ppl who reported the original 👇
@arifHasen-si6xl
@arifHasen-si6xl Πριν 11 ημέρες
bro that's enough internet for today
@leonermoneit9445
@leonermoneit9445 Πριν 10 ημέρες
U stole the comment
@Tayalwaysplays
@Tayalwaysplays Πριν 10 ημέρες
Ya... I think I'll just sleep now
@Mohamed-po6bb
@Mohamed-po6bb Πριν 10 ημέρες
Fr ill even unfollow him
@Tayalwaysplays
@Tayalwaysplays Πριν 10 ημέρες
Nah don't he walked in he's fine bro
@Mohamed-po6bb
@Mohamed-po6bb Πριν 10 ημέρες
My brain was SHOCKED when i saw that
@KingJasonRM
@KingJasonRM Πριν 5 ημέρες
Therapist service: 10k seats left claim ur spots now 👇
Επόμενο
TOQUEL, Lila - Allou (Prod. by Beyond)
03:12
Le permis AM : mode d’emploi
1:04
προβολές 20K
Alerte plagiat...
14:10
προβολές 74K
24H POUR FAIRE UNE PIÈCE SECRÈTE !
14:21
Weird 😱😱😱
0:21
προβολές 259K
Kiss cam 😔😔
0:16
προβολές 228K
Car 😂😂
0:29
προβολές 399K
Wow 😱😱
0:17
προβολές 241K
Stop me 😂😂
0:11
προβολές 381K
Soda can cucumber slicer
0:48
προβολές 6M
When It’s Your BIRTHDAY🎂
0:57
Was it a lesson for him?
0:20
προβολές 14M