Σκοτάδι

Terry Bradshaw ROASTS His Daughters Boyfriend! 🤣 | Celebrity Family Feud  

Versus
Εγγραφή 126K
προβολές 36M
99% 1 600 000

Terry Bradshaw ROASTS His Daughters Boyfriend! 🤣 | Celebrity Family Feud #shorts
Steve Harvey cracks ups!
#steveharvey #familyfeud #funny

Δημοσιεύτηκε στις

 

1 Νοέ 2023

Κοινοποίηση:

Κοινοποίηση:

Κατεβάστε:

Φόρτωση.....

Προσθήκη σε...:

τη λίστα αναπαραγωγής μου
Παρακολούθηση αργότερα
Σχόλια : 13K   
@alliknoispain7162
@alliknoispain7162 Πριν 18 ημέρες
Steve Harvey understood everything he said as a father 🤣🤣🤣
@angelarodriguez_04
@angelarodriguez_04 Πριν 18 ημέρες
I just know he was thinking the same thing when Michael B was with Lori 😂
@alexanderj8297
@alexanderj8297 Πριν 17 ημέρες
And he understood the part about maybe having a son he doesn’t know about because he cheated on his wife 😂😂😂
@JameGoFast
@JameGoFast Πριν 17 ημέρες
it's wasn't hard he spoke pretty clear
@ZZ-dy6xy
@ZZ-dy6xy Πριν 17 ημέρες
They broke up and she married an nfl player.
@mrdisaster5880
@mrdisaster5880 Πριν 17 ημέρες
@@angelarodriguez_04 what about the others? Because she have being sleeping around.
@osbertkanyehamye6597
@osbertkanyehamye6597 Πριν 2 ημέρες
Steve with the last nail "why's he here" 😂😂😂😂 and that hysterical laughter
@Korihiji-icefire
@Korihiji-icefire Πριν ημέρα
I heard that in an african accent and it only gets funnier🤣🤣
@05wil72
@05wil72 Πριν 2 ημέρες
"I made him fly coach" hit hard... 😂😂😂
@agabamoses7533
@agabamoses7533 Πριν ημέρα
The meaning of this statement -?
@marcoscasado8698
@marcoscasado8698 Πριν ημέρα
​@@agabamoses7533I want to know also 😂
@Duolingo_Is_Always_Watching
@Duolingo_Is_Always_Watching Πριν ημέρα
​@@marcoscasado8698 the rest of the family flew first class (the expensive seats) while the boyfriend flew in coach (where everyone else who can't afford first class sits)
@Duolingo_Is_Always_Watching
@Duolingo_Is_Always_Watching Πριν ημέρα
​@@agabamoses7533 the rest of the family flew first class (the expensive seats) while the boyfriend flew in coach (where everyone else who can't afford first class sits)
@dipanshuagrawal8535
@dipanshuagrawal8535 Πριν ημέρα
​@@agabamoses7533talking about economy coach
@Joker0wnu
@Joker0wnu Πριν 10 ημέρες
Just two father speaking father language.❤
@Bodhioc
@Bodhioc Πριν 8 ημέρες
only one of em is a father 😂
@spongebobsquarepants2981
@spongebobsquarepants2981 Πριν 7 ημέρες
​@@Bodhiocbruh Steve Harvey has like 7 kids
@cam1k578
@cam1k578 Πριν 6 ημέρες
@@spongebobsquarepants2981probably meaning Steve is a dead beat
@mattmay4112
@mattmay4112 Πριν 6 ημέρες
@@cam1k578damn you’re a hater 😂
@cam1k578
@cam1k578 Πριν 4 ημέρες
@@mattmay4112 hey I’m just saying what they mean 😂
@micahtimberlake2543
@micahtimberlake2543 Πριν ημέρα
He’s lowkey his favorite in terms of dad talk 😂😂
@Grunt-vn4gt
@Grunt-vn4gt Πριν 9 ώρες
If you get roasted like this, you definitely the favorite
@sheilamesidor6631
@sheilamesidor6631 Πριν 3 ώρες
He loves him already 😂😂😂
@kalebbrown2830
@kalebbrown2830 Πριν ημέρα
"He ain't in the circle yet.....LOL ....Bradshaw always delivers....He even had Steve cracking up!!!!
@scapegoat1313
@scapegoat1313 Πριν ημέρα
He's already been in her circle
@jamesdolan3053
@jamesdolan3053 Πριν 21 ημέρα
Just two men that speak each others comedic language. A beautiful thing.
@1stlady707
@1stlady707 Πριν 20 ημέρες
WYS🗣🗣🗣
@hasandelgado7237
@hasandelgado7237 Πριν 20 ημέρες
Comedic language? Lmao they being real
@user-ez4lc4jp4i
@user-ez4lc4jp4i Πριν 20 ημέρες
This is dad humour alot ov men are like this 😅
@MovieSoCrass
@MovieSoCrass Πριν 19 ημέρες
@@hasandelgado7237 yes, comedic language. Not every comedy special is made up stories. You know that right?
@VegazParrelli1981
@VegazParrelli1981 Πριν 2 ημέρες
Terry is hilarious. Him Steve together is comedy gold. 😂
@simplemoney1833
@simplemoney1833 Πριν ημέρα
They should have a show
@logicallyinsane430
@logicallyinsane430 Πριν ημέρα
“Yea he’s right over there” 👉🏾 sent me 🤣🎯🎯
@aceboogie1362
@aceboogie1362 Πριν 5 ώρες
☠️😂
@sampathtravel6911
@sampathtravel6911 Πριν 28 ημέρες
father in law with a good sense of humor 😂😂😂
@Newholland1982
@Newholland1982 Πριν 26 ημέρες
That is Terry Bradshaw,,4 time super bowl winning quarterback
@Phoenix-rc2wx
@Phoenix-rc2wx Πριν 25 ημέρες
Haha 😂..
@Lion-mx9wu
@Lion-mx9wu Πριν 25 ημέρες
he's the best father
@luissolares7007
@luissolares7007 Πριν 24 ημέρες
He doesn’t have a choice but to take it… pretty cute daughter .
@threefour7570
@threefour7570 Πριν 24 ημέρες
Priceless! For everything else, there's Mastercard
@Lies_Vaughan_Login_About
@Lies_Vaughan_Login_About Πριν 13 ώρες
Steve Harvey understood everything he said as a father 🥳🥳
@mckeallyons3657
@mckeallyons3657 Πριν 2 ημέρες
😂😂😂 Terry roasted the shit outta that man
@IceKoldKilla
@IceKoldKilla Πριν 8 ημέρες
He was definitely a good father. I'm glad they had him around. Happy for em
@royalvibes4433
@royalvibes4433 Πριν 7 ημέρες
Why did you write “was”? 🤦🏽😂
@Probity100
@Probity100 Πριν 6 ημέρες
He IS a good father & still ALIVE !
@hallmarkaddict8455
@hallmarkaddict8455 Πριν 6 ημέρες
​@@Probity100they probably said that because he has cancer although he's still alive
@guaporeturns9472
@guaporeturns9472 Πριν 5 ημέρες
Yeah you definitely know what kind of father he is don’t you? 🤦‍♂️ 🤡
@hanneslindner8669
@hanneslindner8669 Πριν 5 ημέρες
good father ? treating his grown up daughter like its his property ?
@juanitoeshimak8790
@juanitoeshimak8790 Πριν 2 ημέρες
It’s Steve’s laugh for me , I swear that laugh makes everything funny asf . Gotta love that dude !
@pampermenetwork
@pampermenetwork Πριν 3 ημέρες
Terry Bradshaw should be a comedian. He is funny as hell. haha
@johngibson6597
@johngibson6597 Πριν 28 ημέρες
Disrespected? Nah, you gotta pass the test boy!
@BrainFoodCafe
@BrainFoodCafe Πριν 27 ημέρες
​@@cybercop3108like how?
@williamletarte2481
@williamletarte2481 Πριν 26 ημέρες
​@@cybercop3108what does that even mean?
@kay-dt2ir
@kay-dt2ir Πριν 26 ημέρες
@@cybercop3108 once you become a daddy girl you'll do what his doing
@williamletarte2481
@williamletarte2481 Πριν 26 ημέρες
@@cybercop3108 first off they're not married, second off they never said they were engaged either. They are dating. It was a joke, that everybody including the guy was laughing about. You take things way too serious. Try laughing and enjoying life rather than taking everything so literal and serious.
@DreamChaser1252
@DreamChaser1252 Πριν 26 ημέρες
​@@cybercop3108he didn't say anything bad about the guy just that he's still new to the family and u gotta earn trust in any new family circle! Regardless of your gender trust is earned
@sphelolo4541
@sphelolo4541 Πριν ημέρα
Watched this almost 20 times😂🤣This fatherly bond is so beautiful😂🤣And that laughter at the end Steve Harvey gave😂🤣😂
@Veeapatra1510
@Veeapatra1510 Πριν 12 ώρες
Yep about 20 times for me as well ... Steve 😂😂
@cgtucker2337
@cgtucker2337 Πριν 3 ημέρες
I love Terry Bradshaw. He’s awesome.
@bradleysanford5105
@bradleysanford5105 Πριν 19 ώρες
And a real quarterback when he played. Not a wuzzy pro madamas like they are now. Man, could he take a hit.😁💥
@ToyaG86
@ToyaG86 Πριν 12 ημέρες
It's the way he happily pointed him out in the audience "He's right over there" 😅
@benjamittmorgan9905
@benjamittmorgan9905 Πριν 8 ημέρες
Swear!!!😮😂😂😂
@fdm2155
@fdm2155 Πριν 5 ημέρες
Also I made him ride in coach! 😆😆 Bradshaw to REAL pleasure in that.
@lkgloki4986
@lkgloki4986 Πριν 5 ημέρες
That part!😂😂😂 hilarious
@lalakbrown
@lalakbrown Πριν 2 ημέρες
This is the comment. 😂 Talking like he’s not there but he’s right there
@SarahLibogomalove
@SarahLibogomalove Πριν 2 ημέρες
.... that's how much he ain't in the circle😂 #3months
@NativeAmericanSwag
@NativeAmericanSwag Πριν ημέρα
That flying coach joke hits different!😭🤣🤣
@lamontedixon9059
@lamontedixon9059 Πριν 2 ημέρες
This is one of the most funniest celebrity family feud games show with Terry Bradshaw 🤣
@bennygallagher9482
@bennygallagher9482 Πριν 10 ημέρες
"I made him fly coach" resulting in Steve becoming a hyena 🤣🤣🤣🤣
@JasonweedQ3
@JasonweedQ3 Πριν 8 ημέρες
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
@alexisgreig
@alexisgreig Πριν 7 ημέρες
😂😂😂😂Perfect
@karenwoods6881
@karenwoods6881 Πριν 6 ημέρες
Funny✔️
@abegailudenwa1960
@abegailudenwa1960 Πριν 6 ημέρες
😂😂😂
@ericthegreat9571
@ericthegreat9571 Πριν 6 ημέρες
Rafreaky from lion king
@marztitus3472
@marztitus3472 Πριν 3 ημέρες
Imagine having a father like this #Iconic 😂
@frogsoda
@frogsoda Πριν 18 ώρες
Imagine dating Terry Bradshaw's daughter! 😂
@Audra-mz6gi
@Audra-mz6gi Πριν 3 ημέρες
Steve your laugh is contagious and it's awesome 😂😂😂 Not only is Terry Bradshaw a great quarterback but also a comedian 😂😂😂🎉
@BeFitWithAzad
@BeFitWithAzad Πριν 6 ημέρες
He is one of the coolest and funniest fathers 😂
@linushedwall9838
@linushedwall9838 Πριν 2 ημέρες
Wanted to like this comment but it's at 1337
@williamfinamore4623
@williamfinamore4623 Πριν ημέρα
Terry Bradshaw is a class act . You gotta Love him.
@omar21574
@omar21574 Πριν ημέρα
After that show, he made sure he was in her circle
@Infanantegod2000
@Infanantegod2000 Πριν 11 ημέρες
“You don’t even have a foot on the line yet boy!”🤣🤣💀
@Jayro951
@Jayro951 Πριν 10 ημέρες
Forget the circle. He's in that blonde.
@chrispatton1758
@chrispatton1758 Πριν 9 ημέρες
​@@Jayro951right lol he's in that circle alright.
@youtubeuser3182
@youtubeuser3182 Πριν 8 ημέρες
Oh but that boy’s third foot is all up in his daughters lines out of wedlock and that’s what’s really got pops feeling some type of way
@hhbkutta3
@hhbkutta3 Πριν 8 ημέρες
Better not cross da gun line
@sheikhs2601
@sheikhs2601 Πριν 2 ημέρες
He cracked me with, “i made him fly couch though”. 😂
@sheanikawilson6046
@sheanikawilson6046 Πριν ημέρα
That man is hilarious, I bet his family really adores him
@m47kr3nt0n
@m47kr3nt0n Πριν 24 ημέρες
Dad's bantering him around means he's already liked the guy.
@Jkh808
@Jkh808 Πριν 23 ημέρες
Too bad he didn’t last, she just married an older guy earlier this year
@crocodilebiscuit49
@crocodilebiscuit49 Πριν 23 ημέρες
​@@Jkh808is this a joke
@Kdija89
@Kdija89 Πριν 23 ημέρες
I hope so. I felt bad for him.
@victordavalos6198
@victordavalos6198 Πριν 23 ημέρες
@@Jkh808???
@dennishaughton4554
@dennishaughton4554 Πριν ημέρα
Terry is super funny. He seems like such a great guy.
@joshschneider9766
@joshschneider9766 Πριν 2 ημέρες
I don't think I've ever seen Steve Harvey so genuinely happy 😂
@sschumer23
@sschumer23 Πριν 15 ημέρες
Terry and Steve talking like two old friends that's known each other their whole lives! 😂😂😂
@tima.478
@tima.478 Πριν 15 ημέρες
That's how us old skools roll, LOL!
@micaretakersuxaz
@micaretakersuxaz Πριν 14 ημέρες
​@@tima.478💀nah it's like that in the south lol old head nun it's southern hospitality
@shelbymosely9931
@shelbymosely9931 Πριν 14 ημέρες
😮😊😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😂😂😂😂❤❤
@lesserfall8575
@lesserfall8575 Πριν 13 ημέρες
true LOL
@Chrc_
@Chrc_ Πριν 2 ημέρες
Steve harvey is one of the best human beings ever!.
@Ironmike2233
@Ironmike2233 Πριν 2 ημέρες
they need to have a show together Terry and Steve
@lukeangeles7149
@lukeangeles7149 Πριν 16 ημέρες
He’s literally initiating bro into the family right there. So cool. papa got love for that guy for sure.
@southDemon16s
@southDemon16s Πριν 16 ημέρες
No dad initiates a guy twice daughter has been dating only 3 months 😂😅
@BowForGlory
@BowForGlory Πριν 16 ημέρες
He is not initiating he's making fun of him dude lol
@lowcountryadventures5549
@lowcountryadventures5549 Πριν 16 ημέρες
@@BowForGlory u don’t get It then. If the dad makes fun of u, u are in the family. If the dad acts polite and acts all fake then he doesn’t like u
@mm-vg1ld
@mm-vg1ld Πριν 16 ημέρες
​@@lowcountryadventures5549it depends on the person to person.
@mags2847
@mags2847 Πριν 16 ημέρες
I love these random assumptions people make in any video of someone being made fun of. How the hell would you know??? He could hate the guy’s guts and you’re over here saying nonsense like this
@leilaabouzeenni3580
@leilaabouzeenni3580 Πριν 3 ημέρες
All his daughters are beautiful, so is his wife
@user-rb4rb2jg3o
@user-rb4rb2jg3o Πριν 3 ώρες
Such a lucky man to have lovely daughters, You can see the happiness in his Face..
@Milqie_Look_At_My_About
@Milqie_Look_At_My_About Πριν 13 ημέρες
Steve's hyena laugh at the end. What a job!😂
@momagic383
@momagic383 Πριν 13 ημέρες
Your hyena laugh comment was almost as good as the short 😁
@aragonsdick5170
@aragonsdick5170 Πριν 12 ημέρες
Hyena laugh 😂😂😂😂.. now I can't unhear it 😂😂
@peterhoffman9326
@peterhoffman9326 Πριν 11 ημέρες
Michael b Jordan in a costume
@mseswedde4416
@mseswedde4416 Πριν 11 ημέρες
Hyna laugh that’s epic😂😂😂
@sylvester4784
@sylvester4784 Πριν 11 ημέρες
Hyena laugh 🤣🤣. Busy trying it
@ADDwithJTC
@ADDwithJTC Πριν 17 ώρες
He was an amazing quarterback, and a damn good comedian!
@fizzypop1249
@fizzypop1249 Πριν 7 ώρες
That dad is a born comedian. I never tire of seeing this. Hilarious 😂
@twinflamegirl9901
@twinflamegirl9901 Πριν 25 ημέρες
These two men need a talk show together!
@bengigi7337
@bengigi7337 Πριν 25 ημέρες
They are the same 😂😂😂😂
@CameshaCamz
@CameshaCamz Πριν 25 ημέρες
Yes!😂
@Mma-Guy
@Mma-Guy Πριν 25 ημέρες
Haha he's the white Steve Harvey, forsure 😄
@samairanicole
@samairanicole Πριν 25 ημέρες
Steve N Terry
@julianprasaja2227
@julianprasaja2227 Πριν 24 ημέρες
Talkshow? They need a Road Trip show together!
@dlc8130
@dlc8130 Πριν 17 ώρες
Terry Bradshaw is hilarious!! His whole family are wonderful!!!!!
@ruantristancarlinsky3851
@ruantristancarlinsky3851 Πριν 17 ημέρες
"You got any sons?" "No, that that I know of" 😂😂😂
@alannorris3819
@alannorris3819 Πριν 15 ημέρες
I use the same answer when asked if I have kids.
@BOHICA_
@BOHICA_ Πριν 15 ημέρες
@@alannorris3819 I have been giving that answer for a long time and there is one universal truth about it is that women don't think it's funny, but I keep trying.
@yanicyoda4762
@yanicyoda4762 Πριν 12 ημέρες
A bet he got a couple he doesnt know of 😜😂.A Lott of us do 😉
@apophis259
@apophis259 Πριν 10 ημέρες
I feel like during his NFL years he might have produced a bastard or two
@apophis259
@apophis259 Πριν 10 ημέρες
​@@yanicyoda4762that's not the flex you think it is 😅
@jinaedinisci159
@jinaedinisci159 Πριν 21 ώρα
I LOVE that Dad. He's absolutely hilarious 😂 😂😂😂😂😂😂😂😂
@ruthslater6364
@ruthslater6364 Πριν ημέρα
Ya gotta love terry bradshaw nobody can say it like terry.
@jackwhaley4691
@jackwhaley4691 Πριν 20 ημέρες
That man and wife have made some stunning daughters fr
@Corapaslemagasin
@Corapaslemagasin Πριν 19 ημέρες
Yes they are stunning but there is a lot of plastic surgery (not the last one stunning and naturally).
@RNBisDOD
@RNBisDOD Πριν 19 ημέρες
Did you touch yourself well?
@RNBisDOD
@RNBisDOD Πριν 19 ημέρες
​@@Corapaslemagasinare u the plastic surgeon? 😮
@jadevernon8903
@jadevernon8903 Πριν 19 ημέρες
Absolutely STUNNING! And they seem to be pretty humble as well. Love that! 🥰
@user-xn2zu3fn6d
@user-xn2zu3fn6d Πριν 8 λεπτά
Terry Bradshaw is one of the funniest people in the world.
@gilligan106
@gilligan106 Πριν ημέρα
I love Terry Bradshaw because he doesn't mince words. You know where you stand with him.
@W4ABN
@W4ABN Πριν ημέρα
Best interaction ever on this show. Terry and Steve are both awesome.
@kuldoxy5637
@kuldoxy5637 Πριν 2 ημέρες
Steve's face after she says they've been dating three months.😂 Two fathers that connect.😂👏🏿
@AllenVick82093
@AllenVick82093 Πριν 19 ημέρες
“You don’t even have a foot on the line yet boy 👨‍🦳” 😂😂😂 Terry a legend
@loj62
@loj62 Πριν 18 ημέρες
You darn tooting 🤣🤣🤣🤣🤣👏🏿👏🏿👏🏿
@jodianneloveless3297
@jodianneloveless3297 Πριν 18 ημέρες
Yessir... Classic 😂
@user56nuts
@user56nuts Πριν 3 ημέρες
That dad just became America's favorite Dad😂😂😂😂
@noellebatista3896
@noellebatista3896 Πριν ημέρα
lmoa dying laughing at Terry! The daughter is drop-dead gorgeous, too!!
@harrimat100
@harrimat100 Πριν 19 ημέρες
Dang, mom has some strong genes.
@Silverzon1
@Silverzon1 Πριν 19 ημέρες
More damn that’s a lot of makeup
@elizabethromo6879
@elizabethromo6879 Πριν 19 ημέρες
They Are Beautiful Women❤ 😊
@TheCodgod1996
@TheCodgod1996 Πριν 19 ημέρες
​@elizabethromo6879 we have the most diversity so it's not surprising!
@green-sc2wg
@green-sc2wg Πριν 19 ημέρες
The mom here is only bio mom to one daughter here . The one who’s new bf is getting roasted , she has admitted to plastic surgery. Beautiful nonetheless but not completely genetic
@AndresMartinez0130
@AndresMartinez0130 Πριν 19 ημέρες
She literally said copy paste😂
@johnfleming3147
@johnfleming3147 Πριν ώρα
Sheeeeesh, he's brutally honest. Dude probably was one demotion away from flying in the luggage area!😂
@diegomax9575
@diegomax9575 Πριν 3 ημέρες
Bruh why’d her left eye do that!?! Right after Steve say “how long
@jaimiedm
@jaimiedm Πριν 3 ημέρες
The eyes are still freaking g me out
@2l8te
@2l8te Πριν 3 ώρες
Freaked me out too
@XxZigonxX
@XxZigonxX Πριν 2 ώρες
I dont see it? What? I'm on mobile though maybe looks different on pc 🖥
@MoneAY56G
@MoneAY56G Πριν ώρα
Dat mug glitched real quick didn’t it!!!
@okumagbesaja9937
@okumagbesaja9937 Πριν 6 ημέρες
Steve Harvey just killed me with that, "why is he here?" Hilarious 🤣🤣🤣🤣
@user-nr9sr8ky6h
@user-nr9sr8ky6h Πριν 2 ημέρες
Bro can you just explain me what does it mean : I made him fly coach ? Am just trying to learn English .
@riadhifrzn
@riadhifrzn Πριν 2 ημέρες
Maybe it is the low cost airline that has famous not nice experience while all the family fly with premium one
@oradsincesar90
@oradsincesar90 Πριν 2 ημέρες
​@user-nr9sr8ky6h it means that on the airplane he was in the cheap seats (coach) while the others were on the more expensive seats (first class).
@michaelvance4936
@michaelvance4936 Πριν ημέρα
These two should make a movie together 😅😂😅😂
@franoi8901
@franoi8901 Πριν 16 ώρες
Yeah I’m gonna be the same if I have daughters in the future. You ain’t getting in the circle until I see you’re worth it. Love this !! 😂
@panza381
@panza381 Πριν 14 ημέρες
I love the fact that he apologized to his prospective son-in-law for roasting him. He's a great guy! ❤
@mocktubelol3355
@mocktubelol3355 Πριν 14 ημέρες
LOL he was cheating on her during this and caught shortly after
@rocccostudios
@rocccostudios Πριν 14 ημέρες
@@mocktubelol3355proof?
@kevinbazarek
@kevinbazarek Πριν 14 ημέρες
​@@mocktubelol3355what sort of claim is that bro
@JS-rv3et
@JS-rv3et Πριν 14 ημέρες
he said sorry to the crowd for interrupting the show and making steve peel over
@PersonTP
@PersonTP Πριν 3 ώρες
This is so funny and cute. It’s more like, “I like you enough to joke about but I speak truth” than anything malicious!
@mertellatait9050
@mertellatait9050 Πριν 3 ημέρες
😅😅😂😂he is so funny. I love him as a dad.
@Xtremeproducts
@Xtremeproducts Πριν 21 ημέρα
He was on a roll, he couldn’t stop. “I let him fly coach though.”
@YAMAHAMD2020
@YAMAHAMD2020 Πριν 20 ημέρες
He's definitely drinking again
@Xtremeproducts
@Xtremeproducts Πριν 20 ημέρες
@@YAMAHAMD2020 I can tell too
@DeityCloud
@DeityCloud Πριν 20 ημέρες
Can you explain what that means lol? English isn’t my first language.
@dibsdibs3495
@dibsdibs3495 Πριν 20 ημέρες
@@DeityCloudthey took a plane to be on the show. The most expensive seats on the plane are called “first class,” and the cheapest seats on a plane are called “coach.” He’s saying that he made his daughter’s boyfriend sit in the back of the plane in a bad seat.
@doppies2000
@doppies2000 Πριν 20 ημέρες
​@@DeityCloudvery low/cheap Class, no Service. also known as Economy Class. or, these days rather "Basic Economy Class" ! where you pay for everything extra on the Flight, including your Luggage !
@lakehousefor2
@lakehousefor2 Πριν 2 ημέρες
I love Terry Bradshaw! He is the real thing!
@angelaedwards5124
@angelaedwards5124 Πριν 12 ώρες
Hahaha..My husband and I ate cracking up! God knew not to give us daughters...Yup...3 boys!!😂😂
@sirey76
@sirey76 Πριν 18 ημέρες
Every family gathering will be so much fun with this dad 😂
@deadshot4245
@deadshot4245 Πριν 17 ημέρες
yep legit there some hellacious genes in that family lol
@andylymbo
@andylymbo Πριν 17 ημέρες
That's hall of fame QB Terry Bradshaw not some random dad lol.
@sirey76
@sirey76 Πριν 17 ημέρες
@@andylymbo even better gathering 🤣👍🏼👍🏼
@andylymbo
@andylymbo Πριν 17 ημέρες
@@sirey76 hell ya man. Bradshaw is a legend and a great commentator to honestly.
@snpro21
@snpro21 Πριν 17 ημέρες
not when u are his daughter boyfriend.
@stephjane9073
@stephjane9073 Πριν ημέρα
This clip will never not make me smile
@ramqueen09
@ramqueen09 Πριν 22 ώρες
When Terry Bradshaw roasts you, you better damn well take it 🤣
@oneburner
@oneburner Πριν 24 ημέρες
The boyfriend got a good sense of humour. He will definitely get in the circle.
@invincible946
@invincible946 Πριν 23 ημέρες
Nope. She married her childhood friend
@victordavalos6198
@victordavalos6198 Πριν 23 ημέρες
@@invincible946where do you get that from?
@PapaLu08
@PapaLu08 Πριν 23 ημέρες
He's gonna get in the circle eventually but first he gotta get in that box 😉
@THEREALBIGCHIVO2023
@THEREALBIGCHIVO2023 Πριν 20 λεπτά
Now those two need to make a talk show or a movie😂
@JaySiow007
@JaySiow007 Πριν 9 ώρες
Terry gets more hilarious by the year😂😂😂
@rockroll3065
@rockroll3065 Πριν 23 ημέρες
Man I’ve never seen anyone to make Steve Harvey laugh like a horse 😂
@BlackguynamedMason
@BlackguynamedMason Πριν 22 ημέρες
Never seen him speak?
@Egalitarianism_Secularism
@Egalitarianism_Secularism Πριν 22 ημέρες
Donkey off Shrek 😂😂😂
@RanjitSingh-cp1vl
@RanjitSingh-cp1vl Πριν 22 ημέρες
​@@BlackguynamedMasonis😊
@muamalahconsulting5906
@muamalahconsulting5906 Πριν 22 ημέρες
Or like a demented ram
@kaystar3434
@kaystar3434 Πριν 22 ημέρες
That was his "Massa" laugh.
@chuckst98
@chuckst98 Πριν 20 ώρες
This is the funniest thing I’ve seen in all of 2023!!!!🤣🤣🤣🤣🤣
@Airikanako1234
@Airikanako1234 Πριν ημέρα
I love when funny people are naturally funny and just everytime they say more they add more funny things and it’s just constantly hilarious you cry with laughter 😂😂😂
@junaidusmany636
@junaidusmany636 Πριν 24 ημέρες
Father in law with sense of humour is blessing.
@Heytherebuds
@Heytherebuds Πριν 23 ημέρες
You know who that is right?
@tanfenguyroger7415
@tanfenguyroger7415 Πριν 22 ημέρες
So true
@junaidusmany636
@junaidusmany636 Πριν 21 ημέρα
love y'all
@duffal0
@duffal0 Πριν 17 ημέρες
Terry is funny asf
@markm011369
@markm011369 Πριν 6 ώρες
I absolutely love Terry Bradshaw!😂
@mylynequesada3292
@mylynequesada3292 Πριν 3 ημέρες
The way, Steve laughs. I’m sure Steve and Terry will be good friends if they were to hang out more.
@markusmaier2325
@markusmaier2325 Πριν 25 ημέρες
The kind of dad you hate first and then love 😂👍
@imcownow3032
@imcownow3032 Πριν 25 ημέρες
As long as your favorite college team isn’t Alabama your okay in my experience 😂
@WordzBig
@WordzBig Πριν 24 ημέρες
Yes and Mother's too.. I had to earn my girls Mother and 103 yr old Great Grandmother's respect 🙏 And I was successfully accepted as family in 7yrs... God test!
@truthseeker7322
@truthseeker7322 Πριν 22 ημέρες
​@@WordzBigseven years to earn a spot bhahahaa that's ridiculous bro
@specialise3305
@specialise3305 Πριν 21 ημέρα
​@@truthseeker7322Yea thats way too fking long lol
@Nunyabiz665
@Nunyabiz665 Πριν 18 ημέρες
​@@WordzBig...Sometimes it be like that in families. Mothers, and grandmother's are the real test. 😂
@ahleighiacartercroom7559
@ahleighiacartercroom7559 Πριν 11 ώρες
That family sounds so fun 😭. Also that girl is gorgeous
@sharroncummings3064
@sharroncummings3064 Πριν 36 λεπτά
He has beautiful girls but yall this made my day.These 2 was too funny 😂😂😂lmao.
@lastbornlegacy2573
@lastbornlegacy2573 Πριν 20 ημέρες
Loved the way he pointed at that dude and the way the dude laughed 😂😂😂.. very genuine people
@selwyn13
@selwyn13 Πριν 19 ημέρες
If I was her boyfriend I would have been pissedddd. That shit would b sooo embarrassing
@nathanhaley1353
@nathanhaley1353 Πριν 19 ημέρες
You never woulda made it into the circle my guy.
@whocares2626
@whocares2626 Πριν 19 ημέρες
Only thing he could do was laugh…. And be cheery about it Cause what he gone do Nothing
@s5005
@s5005 Πριν 19 ημέρες
​@@whocares2626not laugh! At the least but he sweet! Not dumb if he wants that paper also!
@___the.tigress___
@___the.tigress___ Πριν 17 ώρες
The way he spoke shows that he like his future son in law 😂 he WILL be in the circle soon❤
@constanceomphile4089
@constanceomphile4089 Πριν 2 ημέρες
His honesty makes him ss funny! 😂love me!
@ashwatha3005
@ashwatha3005 Πριν 17 ημέρες
This daddy is the best man.... he is down to earth and happy.😂😂😂
@azaquaticsco-op1083
@azaquaticsco-op1083 Πριν 16 ημέρες
Terry Bradshaw is the best man? From one clip on FF? Do your research and stop being so gullible
@youngwarriorpopocaca
@youngwarriorpopocaca Πριν 16 ημέρες
@@azaquaticsco-op1083😂did he hurt you or something Jesus dude lmao
@unarmed1188
@unarmed1188 Πριν 15 ημέρες
Don’t say daddy, that’s weird asf
@rickybobbydastar6534
@rickybobbydastar6534 Πριν 15 ημέρες
The daughter is a cutie
@praneeth2629
@praneeth2629 Πριν ώρα
His daughter is sooo gorgeous ❤️❤️
@rebeccahherdener2068
@rebeccahherdener2068 Πριν 22 ώρες
😂😂😂 best combo right here... Feel bad for the ladys bf tho... He mustve been reaply embarrassed.😅😂😂😂
@t-dog8440
@t-dog8440 Πριν 2 ημέρες
Terry Bradshaw is hilarious. Always has been. 😂🤣
@Mia-Waiting-For-You
@Mia-Waiting-For-You Πριν 21 ημέρα
Very rare daddy. Can never have a dull moment with such a dad.
@BNNNB
@BNNNB Πριν 20 ημέρες
Ayoo☠️🍆
@0pt1cd4k1d
@0pt1cd4k1d Πριν 20 ημέρες
@@BNNNB😐
@psilosighin
@psilosighin Πριν 20 ημέρες
“Daddy”💅🏾
@miker3583
@miker3583 Πριν 20 ημέρες
No you can't
@sherriehice8539
@sherriehice8539 Πριν 17 ώρες
I have listen 20x it's so funny. Love to hear Steve laugh
@dawnangelo7828
@dawnangelo7828 Πριν ημέρα
I like how he's brutally honest 😂😂
@thuroB30
@thuroB30 Πριν 19 ημέρες
Terry is at that age where he can say ANYTHING and not care.
@lamlady57
@lamlady57 Πριν 18 ημέρες
Age does not allow people to say ANYTHING hey want to say. Respect and consideration for the feelings of others should always prevail
@bigde131
@bigde131 Πριν 18 ημέρες
Maga supporters in a nutshell.
@YJBDanquah
@YJBDanquah Πριν 18 ημέρες
You guys should chill... It's just a joke😂
@Smedleydog1
@Smedleydog1 Πριν 18 ημέρες
Terry has been at that age for fourty years. He never had a filter.
@cliqinheads7545
@cliqinheads7545 Πριν 18 ημέρες
@@lamlady57exactly, dating for only 3 months deserves 0 respect and the old dude has every right to consider that guy as a stranger. Hell I’d say that guy is lucky enough to have had a plane ticket payed for him.
@kadypslon1
@kadypslon1 Πριν ημέρα
This is one of the best TV interactions that I ever saw 😂😂😂
@lindae3107
@lindae3107 Πριν 20 ώρες
Well I hope he makes the "circle". He'll have a great father- in- law! 😂😂😂😂😂😂😂
@intuitivemischief3167
@intuitivemischief3167 Πριν 20 ημέρες
Just a couple of friends shootin the shit... They forgot anyone else was there. 😂😂😂 I love me some Terry.
@miSS.m4yh3m
@miSS.m4yh3m Πριν 19 ημέρες
Swear they thought they was at home or something lol 😂
@larryreyes1064
@larryreyes1064 Πριν 19 ημέρες
Exactly! Lol. Got to love Terry
@kimsanchez6938
@kimsanchez6938 Πριν 2 ημέρες
Steve is soooo funny!!!! N "one trying 2B a son-n-law"!!! Hilarious
@BJ-ib2ub
@BJ-ib2ub Πριν 2 ημέρες
Love me some Terry Bradshaw 😂😂
@Dimmsy
@Dimmsy Πριν 22 ημέρες
Coolest dad on earth.
@goodies7883
@goodies7883 Πριν 21 ημέρα
*Coldest
@gammasmash1924
@gammasmash1924 Πριν 3 ημέρες
"I made him fly coach though." 🤣😂🤣I can't help but wonder if the daughter joined her boyfriend in coach....in solidarity.🤣😂🤣
Επόμενο