Σκοτάδι

The 10.3 Billion Year Gear 

Vsauce
Εγγραφή 21M
προβολές 16M
50% 1

Over 90% sold out! Save 25% on remaining inventory with code 25OFF: www.CuriosityBox.com

Διασκέδαση

Δημοσιεύτηκε στις

 

14 Νοέ 2023

Κοινοποίηση:

Κοινοποίηση:

Κατεβάστε:

Φόρτωση.....

Προσθήκη σε...:

τη λίστα αναπαραγωγής μου
Παρακολούθηση αργότερα
Σχόλια : 9K   
@DangHippiesPlease
@DangHippiesPlease Πριν 3 μήνες
I wish that Vsauce would just send me 100 carrots
@arealdummyonyoutube
@arealdummyonyoutube Πριν 3 μήνες
Only 100 carrots?
@masonjones2898
@masonjones2898 Πριν 3 μήνες
Me too
@Thebestuserever
@Thebestuserever Πριν 3 μήνες
Same
@netheritederp123
@netheritederp123 Πριν 3 μήνες
How about 500?
@bgoodpeople
@bgoodpeople Πριν 3 μήνες
I do know a good place to store them
@uwasattheclub
@uwasattheclub Πριν μήνα
Putting an alarm for 10.3 billion years
@Notfiveo0
@Notfiveo0 Πριν μήνα
The value placed on gem quality diamonds has absolutely nothing in common with the value of tiny uncut and unpolished industrial diamonds.
@gumslice
@gumslice Πριν 28 ημέρες
​@@Notfiveo0I think it was meant to be a social commentary
@10-VOLKS-01
@10-VOLKS-01 Πριν 9 ημέρες
Short nap
@EdLrandom
@EdLrandom Πριν 2 μήνες
the torque must be very good on that last gear
@hataritv8983
@hataritv8983 Πριν 2 μήνες
Dude😂😂😂😂😂
@YoinkMyCookie
@YoinkMyCookie Πριν 2 μήνες
could’ve just made it not move and said: „Yeah, you won’t EVER see it move.”
@CoNteMpTone
@CoNteMpTone Πριν μήνα
@@YoinkMyCookie but you will literally not EVER see it move anyways
@reconfromtheshadows3013
@reconfromtheshadows3013 Πριν μήνα
It's estimated to have enough force to lift the weight of the universe💀💯
@skillissue150
@skillissue150 Πριν μήνα
I can see why, if it has an almost infinite torque.
@QuacksDuck
@QuacksDuck Πριν 3 μήνες
10.3 Billion years later: DAD, IT HAPPENED! THE GEAR FULLY SPUN
@AGamer20.
@AGamer20. Πριν 2 μήνες
Spun*
@TopG_OverHeaven
@TopG_OverHeaven Πριν 2 μήνες
​@@AGamer20. Who asked?
@user-jj5no5yn3g
@user-jj5no5yn3g Πριν 2 μήνες
Fr
@thatcooldudeisawesome876
@thatcooldudeisawesome876 Πριν 2 μήνες
Son: Oh wait you died 10.3 billion years ago lmao my bad.
@subhash12122007
@subhash12122007 Πριν 2 μήνες
Son: wait I should also be dead
@ailefy9898
@ailefy9898 Πριν 2 μήνες
Vsauce: *Spins it the other way around* Me: "how the heck has a blackhole spawned on earth?"
@mikerood7193
@mikerood7193 Πριν 2 μήνες
It would take more than all the energy in the entire universe to move the last gear. Moving it would literally immediately annihilate the entire universe.
@parismonzon
@parismonzon Πριν 2 μήνες
@@mikerood7193why you on every comment saying the same foolishness?
@TibialPlace
@TibialPlace Πριν 2 μήνες
​@@mikerood7193can you explain why
@Analyst
@Analyst Πριν μήνα
One year later...
@johanneseloff6219
@johanneseloff6219 Πριν μήνα
@@mikerood7193Seems like vsauce can do that tho.
@internetmax
@internetmax Πριν 2 μήνες
What's crazy is the fact that vsauce is the first ever ELvids channel I started watching, I've been here since 2010/2011 in my early childhood 13 years later I'm an adult and even today Micheal is still relevant and I'm glad because I've learned more than enough from him so much so I've pursued mechanical engineering from the influence this man has had over me
@Uttsuckmypp
@Uttsuckmypp Πριν μήνα
Cool.
@dont.ripfuller6587
@dont.ripfuller6587 Πριν μήνα
If you get the chance, can you slip a run on sentence class in there? 😂
@lmaoidgaf
@lmaoidgaf Πριν 3 μήνες
Nobody scares me more than Vsauce
@NinjaKatzKool
@NinjaKatzKool Πριν 3 μήνες
If vsauce gets scared, everyone should be terrified
@thedreadengine
@thedreadengine Πριν 3 μήνες
Same
@miodragpetrovic1447
@miodragpetrovic1447 Πριν 3 μήνες
Hey buddy (⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)
@RainbowFlowerCrow
@RainbowFlowerCrow Πριν 3 μήνες
I dunno.. ChubbyEmu scares me so much that I'm afraid that I could die from eating any random food
@createvideo561
@createvideo561 Πριν 3 μήνες
I dare you remove the first 's'
@SunLake-pr1di
@SunLake-pr1di Πριν 2 μήνες
That last gear can even rotate the sun. So much torque!
@DangerClose13E
@DangerClose13E Πριν 2 μήνες
Imagine the torque that last gear has!
@mikerood7193
@mikerood7193 Πριν 2 μήνες
It would take more than all the energy in the entire universe to move the last gear. Moving it would literally immediately annihilate the entire universe.
@awesomehotwheels9717
@awesomehotwheels9717 Πριν μήνα
​@@mikerood7193how would it annilate the universe? just curious.
@laserdiode
@laserdiode Πριν μήνα
​@@mikerood7193 It's just a piece of plastic. Moving the last gear would only annihilate the teeth on that gear. If it was made out of something unbreakable it would be true that it would take more energy that there is in the universe but it would just mean that it would be impossible without using more energy that there is in the universe.
@vintage-radio
@vintage-radio Πριν 26 ημέρες
​@@mikerood7193how would a piece of plastic annihilate the universe
@zorilaz
@zorilaz Πριν 22 ημέρες
​@@mikerood7193loooool bullshit. Stupid. First of all if you try to spin that wheel with a lot of force you will just break it. The universe will collapse. Loool. Go for a walk in the park mate you're going insane
@BossOfAllTrades
@BossOfAllTrades Πριν 3 μήνες
This isnt an ad, *THIS IS A THREAT*
@eddieactivesky
@eddieactivesky Πριν 3 μήνες
😂😂😂😂😂
@ilikewoIves
@ilikewoIves Πριν 3 μήνες
1.5k likes and 1 reply? let me fix that
@jordanhackner4676
@jordanhackner4676 Πριν 3 μήνες
​@@ilikewoIveshow dare you
@axa6503
@axa6503 Πριν 3 μήνες
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
@Playertya5
@Playertya5 Πριν 3 μήνες
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
@h3llosammanGamingRoblox
@h3llosammanGamingRoblox Πριν 2 μήνες
How long my dad will come back with the milk:
@charlesdufresne907
@charlesdufresne907 Πριν 26 ημέρες
dark 😅
@chillinwithchivs
@chillinwithchivs Πριν 2 μήνες
What if I spin the last gear, will the sun explode?
@mikerood7193
@mikerood7193 Πριν 2 μήνες
It would take more than all the energy in the entire universe to move the last gear. Moving it would literally immediately annihilate the entire universe.
@laserdiode
@laserdiode Πριν μήνα
​@@mikerood7193It would only annihilate the teeth on that gear
@assarlannerborn9342
@assarlannerborn9342 Πριν 23 ημέρες
@@laserdiode iN ThEorY🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
@MandolinSashaank
@MandolinSashaank Πριν 11 ημέρες
Then the first gear will theoretically move faster than the speed of light.
@BigBrotherMateyka
@BigBrotherMateyka Πριν 3 μήνες
Michael will wait another 10.3 billion years to upload his next Vsauce feature.
@rehaanumaymah
@rehaanumaymah Πριν 3 μήνες
Lol
@Lulu-rw1jc
@Lulu-rw1jc Πριν 3 μήνες
hey vsauce! Michael's great great great great great great great great great great great great great great great great great great great great grandson here!
@dkas2690
@dkas2690 Πριν 3 μήνες
@@Lulu-rw1jc nah you need 50000 more "great" to even get there
@LordMuffinToken
@LordMuffinToken Πριν 3 μήνες
Do we know why it takes so long for an upload?
@KWKKKKEKEKEKEKEKDEKSIWOWROBERT
@KWKKKKEKEKEKEKEKDEKSIWOWROBERT Πριν 3 μήνες
@@dkas2690hey vsauce! Michael's Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great Great grandson here
@johanshadowsmith306
@johanshadowsmith306 Πριν 2 μήνες
I wanna know what will happen with the "fastest" gear if you connect the engine on the "slowest" one and make it roll as fast as the fastest one was rolling here.
@DavidWest2
@DavidWest2 Πριν 2 μήνες
Either nothing happens (too much force required) or the machine breaks under the force.
@TheKilaby
@TheKilaby Πριν 2 μήνες
The exact same thing would happen the model is forward and backwards the same way.
@mikerood7193
@mikerood7193 Πριν 2 μήνες
It would take more than all the energy in the entire universe to move the last gear. Moving it would literally immediately annihilate the entire universe.
@joejoe-hy8xu
@joejoe-hy8xu Πριν 2 μήνες
​@@mikerood7193so what you're basically saying is that a tiny electric motor can produce the same amount of energy that the universe produced with its billions of stars that have been burning for billions of years in somewhat the same amount of time?? That doesn't make sense unless that tiny electric motor has more energy than all the stars combined..
@CadillacDriver
@CadillacDriver Πριν 2 μήνες
​@@mikerood7193idiot spotted.
@Raevn_YT
@Raevn_YT Πριν μήνα
I can't wait for a timelapse vid of it turning once
@Chill1448
@Chill1448 Πριν 3 μήνες
Props to the guy who waited 10.3 billion years to count how long it takes to do 1 spin
@dadoribaudo6460
@dadoribaudo6460 Πριν 3 μήνες
😂😂😂😂
@gregorgiebel1377
@gregorgiebel1377 Πριν 3 μήνες
Honestly I think they just calculated it.
@ethanmaxwell2235
@ethanmaxwell2235 Πριν 3 μήνες
@@gregorgiebel1377nah my buddy Eric waited
@michapaul9286
@michapaul9286 Πριν 3 μήνες
​@@gregorgiebel1377NO WAY
@govisun
@govisun Πριν 3 μήνες
what if you spin the 10b year gear
@MiniMrMello
@MiniMrMello Πριν 2 μήνες
Michel: "I fear nothing, but them.. they scare me" The Vsause Team:😈
@coolguy14006
@coolguy14006 Πριν μήνα
Now I can tell my mom “I’ll do it when the last gear spins.”
@dinamiteurdinamiteur2324
@dinamiteurdinamiteur2324 Πριν 3 μήνες
Now rotate the last one by hand and watch the first one breaking the speed of light and going back in the past
@notmuchgd9842
@notmuchgd9842 Πριν 3 μήνες
i think someone's tried that, couldn't move it, apparently you need a whole lot of force
@fahimnabeel606
@fahimnabeel606 Πριν 3 μήνες
Yeah that takes more energy than the energy in the entire universe bro
@temporary_name_is_repule
@temporary_name_is_repule Πριν 3 μήνες
Disappointed ☹️
@Hoggan788
@Hoggan788 Πριν 3 μήνες
Yeah it will just break🙃
@dinamiteurdinamiteur2324
@dinamiteurdinamiteur2324 Πριν 3 μήνες
Now i want to see a video of someone who try and remove one by one the gears ultil he can.
@Mecha21YT
@Mecha21YT Πριν 2 μήνες
Aliens: KEEP THIS MACHINE ALIVE
@SharkChilLag
@SharkChilLag Πριν μήνα
but the teeth of the gears wear out while the last one makes 1 revolution
@Subquatinaut
@Subquatinaut Πριν 3 μήνες
Vsauce: “team, I want a hand grenade that has the force of a supernova.” His team: “on it boss.”
@thefutureismeaninglessthep7364
@thefutureismeaninglessthep7364 Πριν 3 μήνες
"Make me a combustible lemon." His team: "...God, not again."
@alexplosion_ITA
@alexplosion_ITA Πριν 3 μήνες
​@@thefutureismeaninglessthep7364"when life gives you lemons don't make lemonade, GET MAD, get life to take the lemons back! I don't want your damn lemons!" -Cave Johnson
@thataintfalc0
@thataintfalc0 Πριν 3 μήνες
The power of the sun.. in the palm of my hand
@thegreatlordcthulhu9852
@thegreatlordcthulhu9852 Πριν 3 μήνες
​@@alexplosion_ITA"Demand life's manager!" -Cave Johnson (Karen mode)
@Subquatinaut
@Subquatinaut Πριν 3 μήνες
@@thataintfalc0 is that a ATSV reference “the power of the multiverse in the palm of my hand.”
@simonnading
@simonnading Πριν μήνα
Having received this, I must say, it is really flipping loud!
@chadquigley227
@chadquigley227 Πριν μήνα
For those who don’t know , he means subscribers of the curiosity box. Not ELvids subscribers
@mlyw7918
@mlyw7918 Πριν 3 μήνες
The first gear will not survive long enough to spin the last gear
@Kanpuriye
@Kanpuriye Πριν 3 μήνες
Real fact bro 😂
@jwalker7567
@jwalker7567 Πριν 3 μήνες
Precision machine them from steel, encase in aluminium enclosure, fill with synthetic oil and an oil filter, change oil every 10k miles… cough… I mean 10k rotations
@outu296
@outu296 Πριν 3 μήνες
​@@jwalker7567it runs at 86 rps so aprox. 120 sec for 10000 rotation..
@Tideki_
@Tideki_ Πριν 3 μήνες
@@jwalker7567it still wouldn’t last 10.3 billion years bro😂
@infinitevoid227
@infinitevoid227 Πριν 3 μήνες
⁠@@Tideki_I would think ideally, humanity would be evolved enough to have left the solar system in the span of 10 billion years
@justinbowes5390
@justinbowes5390 Πριν μήνα
Time is precious.
@KTheAlphabetArtist
@KTheAlphabetArtist Πριν 13 ημέρες
Imagine if you waited for 10.3 billion years only for that gear to actually be broken💀
@A2431A
@A2431A Πριν 3 μήνες
That last gear finishes it's revolution before we're getting GTA 6
@Jnan._.
@Jnan._. Πριν 3 μήνες
Good news is a trailer for it is coming this early December.. so it's definitely releasing in our lifetime. Edit: Trailer was released at the time I'm typing this and it looks immaculate. Releasing in 2025. Just 2 more years guys.
@tremendousstuffs880
@tremendousstuffs880 Πριν 3 μήνες
​@@Jnan._. but, many games r announced years before release dates so who knows 💀💀
@GamingDudeSUS
@GamingDudeSUS Πριν 3 μήνες
​@@tremendousstuffs880 geometry dash 2.2 for example
@cynomyS
@cynomyS Πριν 3 μήνες
its
@alleninfinity9978
@alleninfinity9978 Πριν 3 μήνες
2.2 is coming out rlly soon 🎉
@JagBallz
@JagBallz Πριν 2 μήνες
That is absolutely insane.
@criticalerrorgaming1896
@criticalerrorgaming1896 Πριν 7 ημέρες
*slightly touches last gear* *entire multiverse spontaneously combusts*
@therealtaco7328
@therealtaco7328 Πριν 3 μήνες
Now rotate that last gear and watch the first one break the speed of light
@miscellaneousposts
@miscellaneousposts Πριν 3 μήνες
I could see that happen
@AgentshadowXD
@AgentshadowXD Πριν 3 μήνες
Son, no breaking the speed of light right now it’s time for bed you can do it tomorrow.
@marioflores2079
@marioflores2079 Πριν 3 μήνες
Friction would destroy that thing at the slightest touch.
@A2431A
@A2431A Πριν 3 μήνες
the torque required to spin the last gear is so high that these lillte plastics cant withstand that, u cant rotate it
@NotGarbageLoops
@NotGarbageLoops Πριν 3 μήνες
That will require a greater than infinite amount of force. In short, you'll just break the gear and nothing will spin
@therook6198
@therook6198 Πριν μήνα
Damn, i dont need to use the Bird and Diamond mountain method to measure when the first second of eternity passes. Thanks Micheal.
@notanarchitect1
@notanarchitect1 Πριν 2 μήνες
Petition to get this in a space museum so one day in 10.3 BILLION years it would have fully rotated 👇
@Bmoreflow
@Bmoreflow Πριν 3 μήνες
Spin the wheel manually and hell breaks loose
@Churro0eating0sam
@Churro0eating0sam Πριν 2 μήνες
you wouldnt even be able to because of the torque required to turn it
@luigigaming2717
@luigigaming2717 Πριν 2 μήνες
​@@Churro0eating0samwell you technically could but it definitely wont be intact after enough tries
@Churro0eating0sam
@Churro0eating0sam Πριν 2 μήνες
@@luigigaming2717 the force required to turn the gear would be physically impossible to produce.
@Churro0eating0sam
@Churro0eating0sam Πριν 2 μήνες
@@luigigaming2717 gear ratio is proportional to the torque. i cant even imagine how massive this gear ratio is, the torque would be somewhere in the trillion-quadrillion Nm range.
@luigigaming2717
@luigigaming2717 Πριν 2 μήνες
@@Churro0eating0sam but the force required to brake a plastic gear definitely is possessed by a lot of humans.
@Thookudhurai
@Thookudhurai Πριν μήνα
Stress and strain through billion years : Ok..let me play my part 🗿
@kettu192
@kettu192 Πριν 2 μήνες
What happens if you spin the last one 100 rounds per second💀💀💀
@SmolTerribleTornado
@SmolTerribleTornado Πριν 3 μήνες
"What happens if you put the motor on the other si-" **supernova noises**
@Barbaratio
@Barbaratio Πριν 3 μήνες
The gearbox would just bind up and blow apart.
@rinyotsu2.0
@rinyotsu2.0 Πριν 3 μήνες
​@@Barbaratiolet us have our fantasies! 😂
@Laszer271
@Laszer271 Πριν 3 μήνες
wouldn't it be like impossible to move?
@rinyotsu2.0
@rinyotsu2.0 Πριν 3 μήνες
@@Laszer271 not at all. Something will snap eventually.
@IAmDead-idk
@IAmDead-idk Πριν 3 μήνες
"shut it down! attempting shut down... it's not, it's not shutting down AAAAAAAAA-"
@Andre-and-stuff
@Andre-and-stuff Πριν μήνα
the gear spining fully would make for a good movie plot imagine
@artfashionfood7378
@artfashionfood7378 Πριν μήνα
The fact that Vsauce is scared of his own genius and his ability to create it is just insane
@AeroQC
@AeroQC Πριν 3 μήνες
"How much do you value your time?" "100 Carats an hour." *visible confusion *
@LordBrittish
@LordBrittish Πριν 3 μήνες
I see what you did the- …wait, what? 😜
@electric-xerg
@electric-xerg Πριν 3 μήνες
Time is money so I spend it on allot😂😂😂
@user-ch9dh7qi8e
@user-ch9dh7qi8e Πριν 2 μήνες
That is super cool and I want one! I appreciate the idea really interesting 👍
@mesauce
@mesauce Πριν 2 μήνες
Yes Micheal, it scares me too.
@birbmaster5252
@birbmaster5252 Πριν 3 μήνες
props to the dude that took his time to watch the last gear rotate fully so we could know how long it takes
@SelfHealersNutrition
@SelfHealersNutrition Πριν 3 μήνες
LMFAO keep being such a gullible easily manipulated person. Keep believing the fantasy’s and indoctrination lmfao ☠️
@lexinime
@lexinime Πριν 3 μήνες
He is not done watching
@kishorraika6411
@kishorraika6411 Πριν 3 μήνες
I hope youre joking, but theres a formula for it
@SelfHealersNutrition
@SelfHealersNutrition Πριν 3 μήνες
@@kishorraika6411 he spreads tons of indoctrination bs science. They’re called theory’s for a reason. Not fact
@notmbr
@notmbr Πριν 3 μήνες
@@kishorraika6411u smart enough to know it has a formula but not enough to tell op was clearly joking?
@Ruggedystim
@Ruggedystim Πριν 2 μήνες
Those diamonds will eat that glass before too long
@AlexMuseMatrix
@AlexMuseMatrix Πριν μήνα
Me: Turns the gear with my finger.
@ricardocruz4235
@ricardocruz4235 Πριν 3 μήνες
Don’t be shy… put the motor on the other end
@xKuukkelix
@xKuukkelix Πριν 3 μήνες
it would require so much torque to even move it a micrometer that the gears would just instantly shatter
@tsabbitdama2006
@tsabbitdama2006 Πριν 3 μήνες
put Koenigsegg Jesko engine
@theunderstatement6842
@theunderstatement6842 Πριν 3 μήνες
when you accidentally get sucked into a time machine of your own creation and teleport to a time where the sun has devoured the solar system, don't say i didn't warn you
@auvikahmedchowdhuryauvik1122
@auvikahmedchowdhuryauvik1122 Πριν 3 μήνες
Even if that was made out of titanium it would shatter in no time if you want to move it like a centimetre
@ricardocruz4235
@ricardocruz4235 Πριν 3 μήνες
All of you in the replies are sounding kinda shy 🙈
@exposingproxystalkingorgan4164
@exposingproxystalkingorgan4164 Πριν 13 ημέρες
This novelty toy marketing is very good. This guy could be a new billionaire if he takes his company to the top. 😂
@just_violet
@just_violet Πριν 9 ημέρες
Not to mention the torque of that last gear. It would probably be enough to lift the whole Universe
@claytonbatt1613
@claytonbatt1613 Πριν 3 μήνες
The urge to spin the slow one so quick that it accelerates the fast one untill it explodes is killing me
@jarradblair1793
@jarradblair1793 Πριν 2 μήνες
If you were strong enough to move it, and if those tiny plastic gear box splines were strong enough..... 1 tenth of a millimetre would be enough rotation to throw shrapnel everywhere😂😂😂
@claytonbatt1613
@claytonbatt1613 Πριν 2 μήνες
@@jarradblair1793 still gonna 😎
@GuslanYoyowpo
@GuslanYoyowpo Πριν 2 μήνες
Literally "killing me (you)"
@zanesc01
@zanesc01 Πριν 2 μήνες
only vsauce is strong enough for that
@hormig45438
@hormig45438 Πριν 2 μήνες
​@@zanesc01but not because he is strong, even though he is
@Keny752
@Keny752 Πριν 25 ημέρες
Literally "Time is money"
@SashaNaranovych-gg7pk
@SashaNaranovych-gg7pk Πριν 17 ημέρες
This man is the best salesman ever
@Pyrokess
@Pyrokess Πριν 3 μήνες
One day vsauce is going to develop time travel by thinking about what to put in the next curiosity box
@KimiR16
@KimiR16 Πριν 3 μήνες
diluc?
@EcarlMemes
@EcarlMemes Πριν 3 μήνες
Using a super fast gear 😂
@yurijia1894
@yurijia1894 Πριν 3 μήνες
What if you do it reverse? You try to do one spin from the last gear
@ShameCobra
@ShameCobra Πριν 3 μήνες
Lmao so true!
@theperfecttroller
@theperfecttroller Πριν 3 μήνες
@@KimiR16diluc translates to a long time ago
@thesunpraiser461
@thesunpraiser461 Πριν 2 μήνες
So if i spin the last gear with my hand the first one will surpass the speed of light?
@NickoTyn
@NickoTyn Πριν μήνα
I can barely spin the 3rd gear with my hand. I can't move the fourth one.
@trevorcurrie4774
@trevorcurrie4774 Πριν μήνα
If you've got enough torque lol
@Yonatan-jv8mv
@Yonatan-jv8mv Πριν 23 ημέρες
Today I learned that something can actually scare vsauce
@andrewschab1816
@andrewschab1816 Πριν 3 μήνες
At this point he should just become a modern artist
@sleepyjoe1942
@sleepyjoe1942 Πριν 3 μήνες
Facts
@dewilew2137
@dewilew2137 Πριν 3 μήνες
He kinda is. Art doesn’t become art, or cease being art, just because of what someone calls it.
@chrismofer
@chrismofer Πριν 3 μήνες
He is
@DreadNawght
@DreadNawght Πριν 3 μήνες
modern artists wish they were michael tbf
@MrIcenice44
@MrIcenice44 Πριν 3 μήνες
He is 🤨
@jakegentry5214
@jakegentry5214 Πριν 2 μήνες
I wish Vsauce would set it down on a table for like 10 seconds so we could stare at it
@marcelotapia5685
@marcelotapia5685 Πριν 18 ημέρες
Props to the person who waited 10.3 Billion years just to verify it works
@iack901
@iack901 Πριν 3 μήνες
We need a 10 hour Timelapse. Edit: I mean a Timelapse just to see it spin not the 10 billion years to see the last gear
@mn3io
@mn3io Πριν 3 μήνες
basically just a picture
@man-from-2058
@man-from-2058 Πριν 3 μήνες
10 hours vs 10 bilion years is nothing
@BoBo-pl3ww
@BoBo-pl3ww Πριν 3 μήνες
It wouldn't move. On an atomic level, yes, but with your eyes, no. Even if you watched a 100 year or even 1,000 year timelapse, the final gear won't appear to have changed. A million year timelapse would probably move it a milimeter or two
@CaptRageALot
@CaptRageALot Πριν 3 μήνες
Bro you're asking this of the Vsauce Channel. The guy who counted to like a million in prime numbers and one continuous live stream the dude will just put up 10 unedited hours of footage
@ophic
@ophic Πριν 3 μήνες
I'm sure we could calculate the theoretical time taken for the circumference to move 1 Planck length
@kanivea
@kanivea Πριν μήνα
Vsauce, I would do pretty close to anything for one of those gear boxes. I find time so fascinating.
@-Rogue_
@-Rogue_ Πριν 2 μήνες
Michael is the only person who could think to create a gadget that will outlive the human race
@josiahkeller427
@josiahkeller427 Πριν 3 μήνες
**Spins the last wheel manually** "I have become Death, Destroyer of Worlds"
@Foxy_AR
@Foxy_AR Πριν 3 μήνες
**jumps 10.3 billion years into the future**
@MUIbloxianOriginal
@MUIbloxianOriginal Πριν 3 μήνες
Fr
@Mohamed-bd3zl
@Mohamed-bd3zl Πριν 3 μήνες
I think you can't. You'll need a great amount of energy to spin the last one and you'll break it before you can even spin it
@josiahkeller427
@josiahkeller427 Πριν 3 μήνες
@@Mohamed-bd3zl "I have become Death, Destroyer of Gears"
@themaidenlesswretch7819
@themaidenlesswretch7819 Πριν 3 μήνες
Necron moment
@markironside9818
@markironside9818 Πριν 2 ημέρες
“The fact my team can take any idea I have and turn it into reality scares me” me to Vsauce
@hoanglongchanel7349
@hoanglongchanel7349 Πριν 2 μήνες
Me: *spins the final wheel* Someone: Some men just want to watch the world burn.
@mikerood7193
@mikerood7193 Πριν 2 μήνες
It would take more than all the energy in the entire universe to move the last gear. Moving it would literally immediately annihilate the entire universe.
@ashleyduckworthyt3224
@ashleyduckworthyt3224 Πριν 3 μήνες
This is a very fun way to conceptually describe time
@EEEEEEEE
@EEEEEEEE Πριν 3 μήνες
E‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
@theamazonbois7970
@theamazonbois7970 Πριν 3 μήνες
You take billion of years to turn?
@NobaraEatingAMelon
@NobaraEatingAMelon Πριν 3 μήνες
​@@theamazonbois7970I think OP is talking bout denser gravity and space and time whatever = slower time because bending something something idk I forgot what it was correct me if I'm wrong
@theamazonbois7970
@theamazonbois7970 Πριν 3 μήνες
@@NobaraEatingAMelon correcting
@bravercookie15
@bravercookie15 Πριν 3 μήνες
Time is valuable
@voiddistortion7937
@voiddistortion7937 Πριν 25 ημέρες
Nobody will ever be able to tell if that last gear works properly
@Gabethedoggo
@Gabethedoggo Πριν 4 ημέρες
now break the 10 billion gear and use your hands to spin it.
@ShiftyShiftyHL2
@ShiftyShiftyHL2 Πριν 3 μήνες
Now put the motor on the other side and you will have a death machine
@gavint5524
@gavint5524 Πριν 3 μήνες
that would be insane lol
@mr.wrench3284
@mr.wrench3284 Πριν 3 μήνες
It probably wouldn't be able to drive the gear and you would just damage the motor or plastic gears
@dawurzelsepp1473
@dawurzelsepp1473 Πριν 3 μήνες
Would be, if you could turn it, haha 😅😅
@agent8gamingandvlogs496
@agent8gamingandvlogs496 Πριν 3 μήνες
Oh God yes
@titanayrum
@titanayrum Πριν 3 μήνες
a small black hole would form and consume our sun, thus being right on both sides of the death machine
@AlexSeqRoStudio
@AlexSeqRoStudio Πριν 5 ημέρες
VSauce: The fact that they can make any goofy thing I imagine scares Also VSauce: Make me a 100 pound bond that will detsroy everything
@SkyBlu_Playz
@SkyBlu_Playz Πριν 2 μήνες
How'd i get this in an ad 💀
@rifqihatta
@rifqihatta Πριν 3 μήνες
Me and the immortal snail will see the last gear spin when the earth is long gone
@b_the_penetrator
@b_the_penetrator Πριν 3 μήνες
Nice reference
@bben31
@bben31 Πριν 3 μήνες
I get that one lol nice reference
@tobiash.523
@tobiash.523 Πριν 3 μήνες
The gearbox is definitely broken beforehand
@enlightenedstream
@enlightenedstream Πριν 3 μήνες
Oh yeah the snails are immortal 😂😂😂
@willeveryday8986
@willeveryday8986 Πριν 3 μήνες
​@@b_the_penetratorthe story that goes on forever?
@ArchiveInContext
@ArchiveInContext Πριν 11 ημέρες
Me: spins the last gear by hand The first gear: explodes The sun: explodes
@gookduck1003
@gookduck1003 Πριν 2 μήνες
"Rotates whole gearbox"
@xxanilavo
@xxanilavo Πριν 3 μήνες
Turn the last gear manually, the first gear will break the law of causality.
@hsvr
@hsvr Πριν 3 μήνες
You can’t turn it without breaking it
@richardmillhousenixon
@richardmillhousenixon Πριν 3 μήνες
​@@hsvrBet.
@TheFryPo
@TheFryPo Πριν 3 μήνες
Good luck finding enough torque to turn it
@Somb9dy
@Somb9dy Πριν 3 μήνες
Even if you could and the gears were indestructible the first gear would be just under the speed of light
@xarsx1
@xarsx1 Πριν 3 μήνες
First gear go brrrrr 💨
@idunno6844
@idunno6844 Πριν 2 μήνες
Plot twist: the slow one actually never moves
@realsnakeeye4866
@realsnakeeye4866 Πριν 2 μήνες
vsauce do you ever feel burdened by the immense knowledge you possess
@Vamp_the_vampire_dragon
@Vamp_the_vampire_dragon Πριν 3 μήνες
Don’t be shy, spin the last gear
@KKKYS_NIGA69
@KKKYS_NIGA69 Πριν 3 μήνες
you cant ive tried its like twisting a broken valve
@tgmtf5963
@tgmtf5963 Πριν 3 μήνες
It would crash the simulation
@user-jn7bq8wh1e
@user-jn7bq8wh1e Πριν 3 μήνες
Are u nuts...the sun would die faster!
@realdeal1HD
@realdeal1HD Πριν 3 μήνες
​@@user-jn7bq8wh1eoh no really 😢
@savageclasher1014
@savageclasher1014 Πριν 3 μήνες
@@tgmtf5963the powers is in my hands muhahaha
@Niltenstein
@Niltenstein Πριν μήνα
Having the most powerful being scared is a big accomplishment by the curiosity box team, although Vsauce probably only pretended to be scared to give them a feeling of superiority and achievment
@user-ze3rp1wu7u
@user-ze3rp1wu7u Πριν μήνα
The last gears torque is literally a power plant capable of absolute cosmic destruction. If isolated time dilation existed it would be like sending your fans a functional Thanos weapon
@meninoesperto2773
@meninoesperto2773 Πριν 3 μήνες
The torque in that gear could split the earth in half
@cock6
@cock6 Πριν 3 μήνες
Fr
@guillermo7168
@guillermo7168 Πριν 3 μήνες
The scariest thing is that it is not far from the truth 💀
@x-cry1036
@x-cry1036 Πριν 3 μήνες
if you're patient.
@nelmatrix3942
@nelmatrix3942 Πριν 3 μήνες
That's not true. Generating a huge amount of torque doesn't necessarily mean that the gear is strong enough to withstand it. It made up of some sort of plastic as we can see from the video.
@zpridgen75
@zpridgen75 Πριν 3 μήνες
Yeah some dog shit plastic injection molded by Chinese orphans will toooooootaly stand up to that task.
@jtcr4199
@jtcr4199 Πριν 4 ημέρες
That thing would have broken down and turned into nothing long before you ever managed a full revolution, even a partial revolution.
@xbrry
@xbrry Πριν 5 ημέρες
imagine being able to spin the last gear
@Anemoia22
@Anemoia22 Πριν 3 μήνες
Bro really said "you could watch this gear turn until the death of the sun, but time is money"
@Math-Football-Chesskid
@Math-Football-Chesskid Πριν 3 μήνες
I’ll just forcefully turn it like the bad little kid I am 🗿😁
@coreflakes
@coreflakes Πριν 3 μήνες
@@Math-Football-Chesskidthat first gear boutta go faster than light
@thecomedypilot5894
@thecomedypilot5894 Πριν 3 μήνες
What?
@Denkin_Donuts
@Denkin_Donuts Πριν 3 μήνες
Lmaoooooo that’s actually genius
@rainbowresorts
@rainbowresorts Πριν 3 μήνες
bars
@PLINKOTHERUSSIANCLOWNOFFICIAL
He's gonna mention the demon core and his lab boys gonna be like " 'ight bet"
@COSLMM
@COSLMM Πριν μήνα
"Alright team, I want a nuclear warhead that can rip through reality, make it happen "
@whyiamexist000
@whyiamexist000 Πριν 3 μήνες
"I wonder what will happen if i spin last gear?" *Big Bang*
@smy1permakecoolvidsfr
@smy1permakecoolvidsfr Πριν 3 μήνες
The first gear has exceeded the speed of light 10000000 time over
@salihyesilmen5580
@salihyesilmen5580 Πριν 3 μήνες
Actually you can't without breaking it. Hard to explain unfortunately
@crazyrobots6565
@crazyrobots6565 Πριν 3 μήνες
​@@salihyesilmen5580it is okay to say you don't understand it.
@PhrozenCPU
@PhrozenCPU Πριν 3 μήνες
​@@crazyrobots6565 I'll give them the benefit-of-doubt and say they DO understand but just don't know how to put it lamens terms. It will most likely break due to the massive amounts of torque being applied on such weak materials. I'm not even sure we have materials strong enough to make this "device" in a feasible size/dimensions that wouldn't break. And there is also the friction from the bearings on top......
@felipesb2
@felipesb2 Πριν 3 μήνες
You may try, but it'll be too "heavy", and probabily gonna break it. Why? Imagine that the relation of "force" and spins is something like this: Fin . Sin = Fout.Sout Sin = Spin in Sout = Spin out Now let's put some values. Imagine that you need 25N to make the input wheel spins 100 times per second. And the output is turning only 0,001 spin/s (1000 seconds to 1 complete spin) 25.100 = 0,001.Fout Fout = 2500000N So, what is happening? this 2500000N is the force you need to apply to turn the output wheel once. If you try to apply direct on the output, it'll break
@hecker5812
@hecker5812 Πριν 18 ημέρες
He just invented a way to time travel… just rotate the slowest lever so it does one spin and we are 10.3 billion years in the feature
@alden1132
@alden1132 Πριν 3 μήνες
And yet the final wheel STILL moves faster than the old lady driving in front of me...
@nataliemulby7808
@nataliemulby7808 Πριν 3 μήνες
😂
@wordzmyth
@wordzmyth Πριν 3 μήνες
Dude pretty sure she's parked then.
@alden1132
@alden1132 Πριν 3 μήνες
@@wordzmyth Nah, parked cars move faster.
@avigindratt7608
@avigindratt7608 Πριν 3 μήνες
Get off your phone
@alden1132
@alden1132 Πριν 3 μήνες
@@avigindratt7608 It's okay, the car is on park.
@pugnugger4600
@pugnugger4600 Πριν 2 μήνες
100 carrots? Just make friends with a Buffalo.
@BillOneK
@BillOneK Πριν 2 μήνες
Spin the last gear once and Earth will be shot 10.3 billion years into the future
@Badgerheist
@Badgerheist Πριν 3 μήνες
The MIT Museum in Cambridge has a great version of this gear train where the final gear is encased in a concrete block. The gears are all metal, so they make a great tinkling-type of sound.
@Vsauce
@Vsauce Πριν 3 μήνες
I've seen it and I LOVE it!
@alexrogers777
@alexrogers777 Πριν 3 μήνες
​@@Vsauceunrelated but if you just grabbed the last gear in that set and turned it how fast would it turn the first one? Impossibly fast?
@Badgerheist
@Badgerheist Πριν 3 μήνες
@@Vsauce me too! I love thinking about all that torque, and like the other person said, the result of attempting to drive it in reverse (even though I know something would just break without the speed of light ever being threatened).
@Petr214
@Petr214 Πριν 3 μήνες
​@@alexrogers777I wonder about that exact thing every time I see this machine come by
@silenthell666
@silenthell666 Πριν 3 μήνες
Same installment here in germany in the Phaeno in Wolfsburg.
@711_Camper
@711_Camper Πριν 2 μήνες
Next he's gonna build a nuke that destroys the entire universe and creates 10 bananas after
@cdmalcolm2524
@cdmalcolm2524 Πριν 2 μήνες
Crazy if you spin the last gear, you wouldn’t be able to move it.
@gianmarcoc7186
@gianmarcoc7186 Πριν 3 μήνες
Boys, just give it a spin and we have time travel.
@baconbrother-91
@baconbrother-91 Πριν 3 μήνες
yessir
@johnnyboigames3987
@johnnyboigames3987 Πριν 3 μήνες
You would need insane strength to spin it, no material you use to make the gears would hold up under such pressure.
@Shree_Krishna_thegreat
@Shree_Krishna_thegreat Πριν 3 μήνες
Indeed you are corrct but we can do it by rotating pre- gears can’t we?
@Meanale
@Meanale Πριν 3 μήνες
@@johnnyboigames3987you must be fun at parties
@jacobfuc827
@jacobfuc827 Πριν 3 μήνες
@@johnnyboigames3987I’m turning it with my bare hands
@joeybouten2726
@joeybouten2726 Πριν 2 μήνες
10.3 Billion years later: Hey! Vsauce, Michael here. This gear just had its first birthday...or did it?
@poorpleatlas717
@poorpleatlas717 Πριν μήνα
Me spin the 10.3 billion year gear The other side: *DEMON CORE EXPANDING*
@WolfSpeed210
@WolfSpeed210 Πριν 3 μήνες
Me forcing the last gear to time travel into the future
@Ac201Pr2
@Ac201Pr2 Πριν 3 μήνες
MADE IN HEAVEN
@pixelapix7
@pixelapix7 Πριν 2 μήνες
POV: Aliens discovering this 10.3 Billion years later
@noname4channel
@noname4channel Πριν 2 μήνες
Plot twist: That thing does not turn at all and Vsauce will just blow up the sun In a few billion years cuz he's too powerful.
@Tastymonkeybetter
@Tastymonkeybetter Πριν 3 μήνες
Imagine someone’s just chilling in their room with that, and then the last gear spins
@maddawgzzzz
@maddawgzzzz Πριν 3 μήνες
It’s spins so slow… you’d never know it even spun.
@Learner..
@Learner.. Πριν 3 μήνες
Thts time travel
@jonkyrenbonrenbon7575
@jonkyrenbonrenbon7575 Πριν 3 μήνες
Who cares it spin or it's not working, doesn't really matter.
@fishinwatertv8731
@fishinwatertv8731 Πριν 3 μήνες
Then nothing would happen cuz it's a piece of plastic
@PerryCS2
@PerryCS2 Πριν 3 μήνες
the last gear is already spinning... just really really really really really really really slow...
@slickthegreaser4933
@slickthegreaser4933 Πριν 2 μήνες
“It’ll spin every 10.3 billion years” *guys thinking they will be around to see it*
Επόμενο
The Banach-Tarski Paradox
24:14
προβολές 43M
What Can You Do Without a Brain?
7:56
What Will We Miss?
9:49
προβολές 31M
Spooky Coincidences?
14:45
προβολές 30M
How to Win an Interstellar War
12:35
How High Can We Build?
10:07
προβολές 28M
How Big Can a Person Get?
15:44
προβολές 20M