Σκοτάδι

Which Feature Is Better? 

Sambucha
Εγγραφή 7M
προβολές 3,5M
50% 1

Get Merch:
bucha.shop
Become a Member:
/ @sambucha
Follow me here:
Instagram ► / sambuchalul
Twitter ► / sambucha
#shorts #features #technology #feature #iphone #apple #google #microsoft #phone #TV #sambucha

Παιχνίδια

Δημοσιεύτηκε στις

 

28 Οκτ 2023

Κοινοποίηση:

Κοινοποίηση:

Κατεβάστε:

Φόρτωση.....

Προσθήκη σε...:

τη λίστα αναπαραγωγής μου
Παρακολούθηση αργότερα
Σχόλια : 2,3K   
@Shadow-bg9tv
@Shadow-bg9tv Πριν 4 μήνες
"Once you go dark, you never go back" Alright alright, I'll check the comments 💀
@truecarman
@truecarman Πριν 3 μήνες
My same mind set 💀
@Yliu1234YT
@Yliu1234YT Πριν 3 μήνες
Same bro 💀💀💀💀
@ashdroidgamer3878
@ashdroidgamer3878 Πριν 3 μήνες
Ikr 😭
@Deucy2525
@Deucy2525 Πριν 3 μήνες
What about Michael Jackson?
@BaboonFoonBoonBaFoon
@BaboonFoonBoonBaFoon Πριν 3 μήνες
Samme
@abirgupta9936
@abirgupta9936 Πριν 3 μήνες
‘Gives you a sense of privacy, which is huge when browsing’ -Sam 2023
@AymanPlaysBS
@AymanPlaysBS Πριν 3 μήνες
Only the kids that don’t want there parents to see their search history would use it
@MiniCrew11
@MiniCrew11 Πριν 3 μήνες
​​​@@AymanPlaysBSno I need to download games for freeeeeeeeee
@K4in33
@K4in33 Πριν 3 μήνες
@@AymanPlaysBSnah I just go on incognito when im edging
@iDoArtFR
@iDoArtFR Πριν 3 μήνες
​@@AymanPlaysBSlmao bro doesn't use it. Be proud of keeping it
@arthurramirez5665
@arthurramirez5665 Πριν 3 μήνες
Why do I need incognito? I am an adult and I own my device. I can search what I want.
@ItsMeCFD
@ItsMeCFD Πριν 3 μήνες
“one you go dark you never go back” bro knows what hes doing 💀😭
@Skokes-
@Skokes- Πριν 3 μήνες
sthu bot
@SolarIsUniversal
@SolarIsUniversal Πριν 3 μήνες
@@Skokes-the hell did he do
@SoftBlade7
@SoftBlade7 Πριν 3 μήνες
​@@Skokes-🤖
@everyoh6922
@everyoh6922 Πριν 3 μήνες
@Skokes-Lil bro thinks he’s on to something. 🤖
@ItsMeCFD
@ItsMeCFD Πριν 3 μήνες
i didnt do anything?@@Skokes-
@cherryappleproductions5822
@cherryappleproductions5822 Πριν 4 μήνες
“Once you go dark you never go back” That didn’t stop Michael Jackson
@craze9073
@craze9073 Πριν 3 μήνες
Damn, now that’s a TRUE dark joke
@hellhound9351
@hellhound9351 Πριν 3 μήνες
🔥💀💀💀💀💀💀
@explodamite2
@explodamite2 Πριν 3 μήνες
Wouldn't that be in reverse?😊
@cherryappleproductions5822
@cherryappleproductions5822 Πριν 3 μήνες
@@craze9073 Unlike him
@btsforlife336
@btsforlife336 Πριν 3 μήνες
I was trying to find this comment 😂
@Flapjack0210
@Flapjack0210 Πριν 3 μήνες
“Call it what you want as long as you’re doing it” -Sambucha 2023
@user-hz3of1qi2x
@user-hz3of1qi2x Πριν 3 μήνες
like your mom?
@V4V7_GOAT
@V4V7_GOAT Πριν 3 μήνες
The sideways charleston
@N30Nst4r
@N30Nst4r Πριν 3 μήνες
I call it your mom
@ii_MnBCT
@ii_MnBCT Πριν 3 μήνες
COPIED MY COMMENT
@V4V7_GOAT
@V4V7_GOAT Πριν 3 μήνες
​@ii_MnBCT its a fckn quote many people r gonna pick up on it
@muhammadshameer3442
@muhammadshameer3442 Πριν 3 μήνες
"Once you go dark,you never go back." This man is onto something💀
@Skokes-
@Skokes- Πριν 3 μήνες
you cannot be real
@muhammadshameer3442
@muhammadshameer3442 Πριν 3 μήνες
Why
@adamskah3286
@adamskah3286 Πριν 2 μήνες
Blud gon become a sith lord💀 Blud gon order the clones to genocide the jedi💀
@Robloxian6.0
@Robloxian6.0 Πριν μήνα
Well micheal didn’t listen..
@Jrmxn
@Jrmxn Πριν 4 μήνες
“Once you go dark, you never go back.”-Sambucha 2023 Edit: 6.4k in 3 days 😲
@Adolph_Rizzler
@Adolph_Rizzler Πριν 4 μήνες
Many black guys have heard this statement before
@LESedits09
@LESedits09 Πριν 3 μήνες
@@Adolph_Rizzlerayo wtf is ur pfp and username
@Adolph_Rizzler
@Adolph_Rizzler Πριν 3 μήνες
@@LESedits09 I get asked this question a lot and for my username it wouldn’t let me use the actual thing and for the pfp it is just for fun
@DeSabta8989
@DeSabta8989 Πριν 3 μήνες
​@@Adolph_Rizzlermy brotha, Germany forever!
@DerpMonster
@DerpMonster Πριν 3 μήνες
Michael Jackson did it
@ayihayyy
@ayihayyy Πριν 3 μήνες
"Once you go dark you never come back" Michael Jackson:
@RealEyaad
@RealEyaad Πριν 3 μήνες
“Once you go dark, you never go back” I am shocked he isn’t cancelled by now💀
@Chimpy.
@Chimpy. Πριν 22 ημέρες
how would he be cancelled for that tho
@cortneythomashood1639
@cortneythomashood1639 Πριν 4 μήνες
fun fact of the day: incognito mode doesn’t hide your search history
@robotstar3876
@robotstar3876 Πριν 3 μήνες
😢
@saul_goodman15
@saul_goodman15 Πριν 3 μήνες
to your internet provider
@GREENGAMER2143
@GREENGAMER2143 Πριν 3 μήνες
me 2 seconds after hearing that:FBI OPEN UP
@yeetskeet691
@yeetskeet691 Πριν 3 μήνες
It doesn't hide it, it just doesn't save it.
@Kanbei11
@Kanbei11 Πριν 3 μήνες
Yep. Private browsing in Firefox makes that very clear
@user-ls2pr2wr5s
@user-ls2pr2wr5s Πριν 2 μήνες
Fun Fact: Your search history is available to your internet provider even in incognito mode. It says it right there too.
@Benuess
@Benuess Πριν 27 ημέρες
"Once you go dark, you never go back" *ammideietly checks the comments* ☠️
@twoguys21
@twoguys21 Πριν 4 μήνες
Petition to ban the sentence “Sam is the type of guy”
@Ryan_attempts_to_do_stuff
@Ryan_attempts_to_do_stuff Πριν 4 μήνες
"Sam is the type of guy" 🤖
@palmbleach
@palmbleach Πριν 4 μήνες
Sam is the type of guy to support this petition
@iceypoppyy
@iceypoppyy Πριν 4 μήνες
Signed
@SoupIsSouppy
@SoupIsSouppy Πριν 4 μήνες
Agreed, ban it for spam
@kinglettace
@kinglettace Πριν 4 μήνες
no
@that_one_guy_with_the_face
@that_one_guy_with_the_face Πριν 3 μήνες
"Once you go dark you can never go back" Michael Jackson: *I know it might seem crazy what im bouta say*
@yeeyeepit69420
@yeeyeepit69420 Πριν 3 μήνες
When he said, "Once you're dark, you never go back." I immediately checked the comments.
@Pirouxy
@Pirouxy Πριν 4 μήνες
Sam is the type of guy to say "Once you go dark, you never go back".
@quantumzx6132
@quantumzx6132 Πριν 4 μήνες
Wow , what gave you that idea
@MrBugl17
@MrBugl17 Πριν 4 μήνες
*Black
@inkworth
@inkworth Πριν 4 μήνες
L comment
@5432g
@5432g Πριν 4 μήνες
Pirouxy is the type of guy to say "Sam is the type of guy to say "Once you go dark, you never go back"."
@Pirouxy
@Pirouxy Πριν 4 μήνες
@@5432gi do be that kind of girl indeed
@GavinIreland14
@GavinIreland14 Πριν 3 μήνες
I got a smart fridge with a water dispenser😎
@PuffyfishRBX
@PuffyfishRBX Πριν 3 μήνες
lucky i so badly want those
@the_mariocrafter
@the_mariocrafter Πριν μήνα
Show it
@GavinIreland14
@GavinIreland14 Πριν μήνα
@@the_mariocrafter why and how
@IamAExpertKid
@IamAExpertKid Πριν 20 ώρες
All the fridges that we've had for the 13 years I've been alive always had a water dispenser and ice
@pixe_l443
@pixe_l443 Πριν 3 μήνες
"once you go dark you never go back"
@ii_MnBCT
@ii_MnBCT Πριν 4 μήνες
You will never know why I have so many likes.
@PickleDillGaming
@PickleDillGaming Πριν 4 μήνες
Michael Jackson: u sure?
@bluecontroller6857
@bluecontroller6857 Πριν 4 μήνες
​@@PickleDillGamingso funny 😂
@KorpyRL0
@KorpyRL0 Πριν 4 μήνες
Reverse Michael Jackson
@Yoooo.duck.quack.
@Yoooo.duck.quack. Πριν 4 μήνες
"They work the best" -👴
@ii_MnBCT
@ii_MnBCT Πριν 4 μήνες
y’all don’t get it lol
@parihans2871
@parihans2871 Πριν 3 μήνες
bro summoned a whole fandom by just on line 'Call It Want You Want'
@Just_A_Person911
@Just_A_Person911 Πριν 3 μήνες
"once you go dark you never go back" -sambucha 2023
@legostopmotion888
@legostopmotion888 Πριν 3 μήνες
“Incognito mode is the best thing ever -Sambucha 2023 Edit: Yoooooo just screenshotted probably the most popular I will ever be
@Jovon-_-
@Jovon-_- Πριν 3 μήνες
🌚
@Question-mark21
@Question-mark21 Πριν 3 μήνες
🤨Hmm
@CampChikin
@CampChikin Πριν 3 μήνες
⬛️🟧
@eVCANN
@eVCANN Πριν 3 μήνες
Incognito mode is definitely not private btw. All it does is saves you the trouble of manually deleting your history, but your activity is still visible to your ISP
@sheeshmesa4271
@sheeshmesa4271 Πριν 3 μήνες
@@eVCANN😨
@adomadiko4382
@adomadiko4382 Πριν 3 μήνες
“Once you go dark you can never go back” Sighs and opens comments 😢
@cocowargaming2880
@cocowargaming2880 Πριν 3 μήνες
Yeah, everyone is commenting the same thi😢
@torandoesgaming6597
@torandoesgaming6597 Πριν 3 μήνες
"Once you go dark, you never go back" Sam knew what he was doing there
@Sam665
@Sam665 Πριν 4 μήνες
“Once you go dark you’ll never go back”💀💀
@Vatsal2014
@Vatsal2014 Πριν 2 μήνες
"Once you go dark mode you never come back" ........True
@mathieuhage4747
@mathieuhage4747 Πριν 3 μήνες
“I can’t wait to have my license on my phone” Bro just take a picture of your license💀💀
@ZurxGT
@ZurxGT Πριν 4 μήνες
"Once you go dark you can't go back" ain't no way 😭💀
@joemama-qh8wr
@joemama-qh8wr Πριν 3 μήνες
Happy birthday Nigace (Nigace)
@Gutssqid09
@Gutssqid09 Πριν 3 μήνες
“Once you’re dark you’ll never go back” Michael Jackson: “challenge accepted”
@Djdncidbdnd
@Djdncidbdnd Πριν 4 μήνες
SAM REALLY SAID "once you go dark you can't go back🌚" WITH NO EXPRESSION HE DIDN'T EVEN REALIZE THAT 💀
@I_exterminate_therians
@I_exterminate_therians Πριν 28 ημέρες
"apple pay is the greatest thing apple has created" also apple: *buys random things without verification*
@GraySky.
@GraySky. Πριν 2 μήνες
“Once you go dark you can never go back”-that’s not what Michael Jackson said
@jamesevans9386
@jamesevans9386 Πριν 3 μήνες
"Call it what you want as long as you're doin it." take that out of context
@0verthr0wnG0d33
@0verthr0wnG0d33 Πριν 13 ημέρες
"Once you go dark, you never go back" 💀💀💀💀💀💀💀
@TheKiwiNPC
@TheKiwiNPC Πριν 11 ημέρες
"Once you go dark you don't go back" Michael Jackson would beg to differ
@louisfontanarosa-yq2in
@louisfontanarosa-yq2in Πριν 4 μήνες
Sam is the type of guy to use incognito on a daily basis
@TheGold3agle
@TheGold3agle Πριν 4 μήνες
Fr
@osbeast7710
@osbeast7710 Πριν 4 μήνες
No, Heisenbergfam is the type of guy to use incognito on a daily basis
@MarreNysman
@MarreNysman Πριν 4 μήνες
Fr
@Maxivity
@Maxivity Πριν 4 μήνες
But all my searches are in incognito mode
@migueltoledo1884
@migueltoledo1884 Πριν 4 μήνες
That’s every guy, though.
@Cyrogon510
@Cyrogon510 Πριν 3 μήνες
“Once you go dark, you never go back” Michael Jackson:
@Ayush_kak
@Ayush_kak Πριν 3 μήνες
Introduce UPI to this man 😂
@zackaryvr_47
@zackaryvr_47 Πριν 3 μήνες
"Once you go dark, you never go back" Man Michael Jackson should of followed that advise
@kool.J.M.12
@kool.J.M.12 Πριν 4 μήνες
Bros the type of guy to go dark and never come back
@Randomswissguy
@Randomswissguy Πριν 4 μήνες
Wait till you realize no one thinks this is funny 😐
@kool.J.M.12
@kool.J.M.12 Πριν 4 μήνες
@@Randomswissguy wait till you realize you can ignore things 💀💀
@Wonystari
@Wonystari Πριν 4 μήνες
@@kool.J.M.125 year old
@user-aknskq55
@user-aknskq55 Πριν 3 μήνες
​@@kool.J.M.12and your name is Kool jm 12 💀
@arjunchickering1085
@arjunchickering1085 Πριν μήνα
"once you go dark, you never go back" -.The kardashian family
@Log_Ty
@Log_Ty Πριν 3 μήνες
Every video he always makes an out of pocket comment😂
@littlebigcubing6062
@littlebigcubing6062 Πριν 3 μήνες
Bro really said “once you go black, you never go back” 💀
@imtherealdevilish
@imtherealdevilish Πριν 3 μήνες
he said dark instead of black
@leighannfranklin3632
@leighannfranklin3632 Πριν 3 μήνες
Bruh you just made it racist when it wasn't
@confidential837
@confidential837 Πριν 3 μήνες
​@@leighannfranklin3632cry more.
@luisdiaz8474
@luisdiaz8474 Πριν 3 μήνες
@@leighannfranklin3632how is it racist?
@leighannfranklin3632
@leighannfranklin3632 Πριν 3 μήνες
@@luisdiaz8474 Because he changed "dark" to "black" which everyone knows that with this context it means the race kind of black
@NightStarEditz
@NightStarEditz Πριν 5 ημέρες
“Once you go dark, you never come back.” That is true
@Figure_youtuber
@Figure_youtuber Πριν 8 ημέρες
Once your dark you never go back I tried changing my phone to light mode but it’s too bad I’m going back to dark
@jjtrejo4125
@jjtrejo4125 Πριν 3 μήνες
i just got a fridge that doesn’t have the window because i KNOW i’ll break it, and it has the water thing on the inside 😂
@MoustafaAbdelghani-gb1lw
@MoustafaAbdelghani-gb1lw Πριν 19 ημέρες
"Once you dark you can't go back" *instantly opening comments*
@Coldwat
@Coldwat Πριν 4 μήνες
Sam is the type of guy to buy the IPhone 15 pro and say its different to the IPhone 14
@iTechPro143
@iTechPro143 Πριν 3 μήνες
Yea everyone says that because the 15 Pro is significantly better than the base model 14
@sneakerking364
@sneakerking364 Πριν 3 μήνες
"Once you go dark, you never go back" Michael Jackson: And I took that personally
@Randomswissguy
@Randomswissguy Πριν 4 μήνες
“Once you go black, you can never go back” blackface been real quiet since this dropped 💀
@amigoRBLX
@amigoRBLX Πριν 4 μήνες
Michael Jackson would disagree
@SD-cz7ep
@SD-cz7ep Πριν 4 μήνες
As a European I want to point out that I've never heard of blackface
@amigoRBLX
@amigoRBLX Πριν 4 μήνες
@@SD-cz7ep it's a really racist act that was done to amuse white people. You'd get a white guy, paint his face balck and be a stereotypical and racist to african-americans.
@slugman0510
@slugman0510 Πριν 3 μήνες
"Once you go dark you can't go back" *Michael Jackson has entered the chat*
@mikledapikle1650
@mikledapikle1650 Πριν 3 μήνες
“Once you go dark you never go back” Michael Jackson has entered the chat
@ColdonVR
@ColdonVR Πριν 3 μήνες
Once you go dark you never go back -MJ
@user-qq5qf6hl3y
@user-qq5qf6hl3y Πριν 3 μήνες
"Once you go dark, you never go back." Michael Jackson would say otherwise
@govindmandhan5430
@govindmandhan5430 Πριν 3 μήνες
Which is better Apple Pay or Tap To Pay... All Indians in one voice - "Hold our UPI"
@calossalcoast568
@calossalcoast568 Πριν 4 μήνες
"once you go dark, you never go back" -Sambucha
@Dearly_Dino
@Dearly_Dino Πριν 3 μήνες
"tanning"
@iTechPro143
@iTechPro143 Πριν 3 μήνες
Phemononultramicroscipicsilicovolcanoconiosis
@Bad-girl-Coven
@Bad-girl-Coven Πριν 2 μήνες
"Once you go dark, you never go back" *sighs and opens the comments*
@BoroPhil7
@BoroPhil7 Πριν 4 μήνες
When it comes to light and dark mode, I just roll with whatever the default is
@ranjeetaranjan7253
@ranjeetaranjan7253 Πριν 3 μήνες
Roblox has light mode on default Well It's more greyish too and most of the things are even darker. Who even plays roblox? _Me?_
@swagubirk
@swagubirk Πριν 3 μήνες
Psychopath
@goddammit21
@goddammit21 Πριν 2 μήνες
"once you go black, you never go back" ~ tristan tate
@fazesyphon
@fazesyphon Πριν 16 ημέρες
alright he’s trolling with the charger
@notyourdad773
@notyourdad773 Πριν 4 μήνες
Sams the type of guy to say " once you go dark you never go back" then say "pretty cool right"☻️💀
@SNM_M4TT
@SNM_M4TT Πριν 3 μήνες
But your picture is literally Donald Trump
@b2od_
@b2od_ Πριν 3 μήνες
@@SNM_M4TTPretty cool right ?
@Lfctekkerz
@Lfctekkerz Πριν 3 μήνες
So cringe
@notyourdad773
@notyourdad773 Πριν 3 μήνες
@@Lfctekkerz pretty cool right?
@TapGameTwo
@TapGameTwo Πριν 3 μήνες
People who don't know Vs people who know the secrets of incognito mode 💀
@CantCatchUpOnZzz..
@CantCatchUpOnZzz.. Πριν 3 μήνες
I said to myself: “It’s just a day, you can use light mode for just a day!” No… no I couldn’t….
@AdamPruett
@AdamPruett Πριν 4 μήνες
Sam is the type of guy to get a card chip in his hand for "convenience" while shopping.
@leinadis6210
@leinadis6210 Πριν 3 μήνες
My grandma thinks that if someone follows you on facebook they have your constant location🤣
@SilentPanther-ok2jx
@SilentPanther-ok2jx Πριν μήνα
OK, but he was actually cooking this time 💀
@kingofthemaps1056
@kingofthemaps1056 Πριν 3 μήνες
Once you go dark, you never go back What do you mean-
@ShinyDitto64
@ShinyDitto64 Πριν 3 μήνες
“Incognito mode is the single greatest invention ever” And why may that be Sam?
@VinnieBruhhh
@VinnieBruhhh Πριν 3 μήνες
"once you go dark you never go back" Me using discord light mode: yeah sure buddy
@Vanquish_er
@Vanquish_er Πριν 4 μήνες
Sam is the type of guy to call a water dispenser a bad boy
@supremecat2000
@supremecat2000 Πριν 3 μήνες
Sambucha is the only one not afraid of being cancelled
@Jake_Broer
@Jake_Broer Πριν 3 μήνες
You're gonna need that license for driving, man.
@justzaxy3156
@justzaxy3156 Πριν 4 μήνες
Sam is the type of guy that is the type of guy
@keplerbeer
@keplerbeer Πριν 4 μήνες
Npc
@crwth001
@crwth001 Πριν 3 μήνες
🤖
@justzaxy3156
@justzaxy3156 Πριν 3 μήνες
@@crwth001 bruh
@mba27
@mba27 Πριν 3 μήνες
"face id is better than touch id" identical twins:
@harshitpradhan5088
@harshitpradhan5088 Πριν 3 μήνες
"Incognito mode gives you a sense of privacy" ISP and FBI: I am about to end this man's whole career
@lemono5954
@lemono5954 Πριν 3 μήνες
Using your phone at all is literally impossible if ur wearing gloves
@Joshua_Edits
@Joshua_Edits Πριν 3 μήνες
“Once you go dark your never go back” “Tell that to Micheal Jackson”
@cat_sandwich
@cat_sandwich Πριν 3 μήνες
"Once you go dark, you can never go back" 👴🏻
@LycannCrimson-io7sp
@LycannCrimson-io7sp Πριν 3 μήνες
Incognito only dismissed the history that's all. But the company and government can still see yours history😅
@legacytwilight
@legacytwilight Πριν 3 μήνες
"Once you go dark, you never go back" " **Sigh** , ok, let's check the comments"
@MattRobloxYT1
@MattRobloxYT1 Πριν 4 μήνες
Sam is the type of guy to have a iphone with lightning.
@MichaelSmith-zs9qj
@MichaelSmith-zs9qj Πριν 4 μήνες
And sams commenters are the type of guy to say "Who asked" to the judge after the judge tells them that they are getting to life in prison without parole.
@iLoveBread260
@iLoveBread260 Πριν 4 μήνες
Sam is the type of guy to put his phone outside while it's raining to see if a lighting hits the phone so it could charge
@user-aknskq55
@user-aknskq55 Πριν 4 μήνες
😐😐😐😐
@scl-edits
@scl-edits Πριν 4 μήνες
you and that Newcastle kid are such npc
@iLoveBread260
@iLoveBread260 Πριν 4 μήνες
@@scl-edits maybe you should stop being a hater and go outside
@user-aknskq55
@user-aknskq55 Πριν 4 μήνες
​​​@@iLoveBread260maybe you should stop being such an NPC and go outside instead of spamming the type of guy comments
@MasterOogwaysStudent2
@MasterOogwaysStudent2 Πριν 4 μήνες
​@@user-aknskq55 What are u on about spamming, bro its a traditon at this point 😂
@pularis1629
@pularis1629 Πριν 3 μήνες
“Apple has invented” Credit cards left the chat
@_maloo_5665
@_maloo_5665 Πριν 3 μήνες
Police won't accept a Driver's License on Apple Wallet, it needs to be physical
@PuffyfishRBX
@PuffyfishRBX Πριν 3 μήνες
in dennmark you can actully do it it depends
@onniruusunen9444
@onniruusunen9444 Πριν 3 μήνες
“Once you go black, you never go back". - Andrew Tate
@adommicaih3513
@adommicaih3513 Πριν 3 μήνες
Actually 😏🤓🤓👆 Tristan Tate said that
@supersayian50009
@supersayian50009 Πριν 3 μήνες
"Once you go dark, you never go back" i said pause out loud then went to the comments 😂
@garimaupadhya370
@garimaupadhya370 Πριν 3 μήνες
"Once you go dark, you never go back" -sam bucha 2023
@orBzONEIL28
@orBzONEIL28 Πριν 4 μήνες
Petition to stop #samisthetypeofguy 👇
@kevikhoy7817
@kevikhoy7817 Πριν 3 μήνες
Once you go dark you never go back, I knew that was coming💀💀
@VerstappenVortex
@VerstappenVortex Πριν 3 μήνες
"once youre dark, you never go back" micheal jackson: nuh uh
@toastbud32
@toastbud32 Πριν 3 μήνες
in incognito mode your ISP can still track what sites your visiting. im surprised people dont know this
@Binbows67
@Binbows67 Πριν μήνα
YES!! So many people think that incognito masks all your history. Your browsing is still viewable through your ISP.
@aidenc7563
@aidenc7563 Πριν μήνα
Da hell is isp💀
@jannovotny4797
@jannovotny4797 Πριν μήνα
​@@aidenc7563internet service provider
@AllisonRodriguez066
@AllisonRodriguez066 Πριν 3 μήνες
Once you go dark you never go back' Michael Jackson: are you fully sure?
@adzkebabz7278
@adzkebabz7278 Πριν 3 μήνες
"Call it what you want as long as you're doing it" Meanwhile Instagram reels comments: 🗿🍷
@azarine
@azarine Πριν 4 μήνες
“once you go dark you can never go back” yeah ok sam 💀💀
@Matth_fr
@Matth_fr Πριν 4 μήνες
Once you go black you never go back 😏
@-M-o-N-s-T-3-R
@-M-o-N-s-T-3-R Πριν 3 μήνες
"sam is afraid of cancellation, cancellation is afraid of sam"
@McWrapper
@McWrapper Πριν 3 μήνες
"Once you go dark, you never go back" Yeah, especially when talking about you burning
@BuiHieuDong
@BuiHieuDong Πριν 4 μήνες
Light mode users trying to explain why opening their phones on full brightness at 3am is a good idea:
@iTechPro143
@iTechPro143 Πριν 3 μήνες
Your the type of guy to say that 3am is a scary time 3am facts ⚠️ WARNING ⚠️ Viewer descression is advices for sensitive users Most people die in their sleep at this time Your are most tired at this time
@darkelfslayer0930
@darkelfslayer0930 Πριν 3 μήνες
I really thought he was gonna say "once you go black, you never go back"😂
@swifty255wastaken
@swifty255wastaken Πριν 4 μήνες
I ain’t emo, I’m using light mode.
@Harithecurry25
@Harithecurry25 Πριν 3 μήνες
“Once you go dark, you never go back” Me checking the comments 💀
Επόμενο
Can I Draw A Perfect Circle?
30:12
προβολές 7M
Videos To Watch When You’re Bored
28:02
I Found Every Hidden YouTube Secret
21:22
Can I Create Life In 1 Hour?
22:07
προβολές 946K
Can I Beat The Password Game?
41:32
I bought the CHEAPEST Tech in India!
37:49
I Tried Every YouTuber Product
24:58
προβολές 909K
This Will Ruin Your Childhood
9:29
προβολές 1,4M
I WON THE SOLO CASH CUP🐐💰
0:47
#missileattack #tank #airstrike
0:16
🐀🐀🐀
0:18
προβολές 24K