Σκοτάδι

World Leader Or My Friends Dad 🤔 - Hasan Minhaj  

Hasan Minhaj
Εγγραφή 1,6M
προβολές 25M
99% 1 300 000

Δημοσιεύτηκε στις

 

15 Ιαν 2023

Κοινοποίηση:

Κοινοποίηση:

Κατεβάστε:

Φόρτωση.....

Προσθήκη σε...:

τη λίστα αναπαραγωγής μου
Παρακολούθηση αργότερα
Σχόλια : 6K   
@realmadrid6744
@realmadrid6744 Πριν 10 μήνες
I can't believe Comedy Central still looking for a new host for the daily show Hasan is overqualified for the job
@nyaradhiambo
@nyaradhiambo Πριν 10 μήνες
Have you considered the possibility that he declined
@misslyss9270
@misslyss9270 Πριν 10 μήνες
Has to be Hasan!!!
@Vianeigh863
@Vianeigh863 Πριν 10 μήνες
I mean they May be doing the whole guest host with the goal to ultimately give him the job
@geneseekleman5385
@geneseekleman5385 Πριν 10 μήνες
The daily show has a high ass standard and I feel like this guy might make the cut
@hahano9586
@hahano9586 Πριν 6 μήνες
"how do you plan on justifying your job to your kids?" The paycheck sir, that's all that matters
@m0hsalim
@m0hsalim Πριν 5 μήνες
What do you mean? He’s entertaining and publicly covers amazing topics so well that he gets to interview iconic figures in history. It’s not the paycheck but the job itself that justifies it.
@hahano9586
@hahano9586 Πριν 5 μήνες
@@m0hsalim You didn't actually watch the short did you?
@tiagocarrico6503
@tiagocarrico6503 Πριν 5 μήνες
@@hahano9586 you didn't actually watch Patriot Act did you?
@alightened
@alightened Πριν 4 μήνες
He’s interviewing world leaders. That’s a pretty solid job
@a.f.2330
@a.f.2330 Πριν 2 μήνες
Not when one of them happens to be Justin Trudeau
@Utsav_Nayak
@Utsav_Nayak Πριν μήνα
You literally have to rethink what is like being a "world leader" !
@Rikorage
@Rikorage Πριν 10 μήνες
"Did you talk to my dad before this interview?" Class-act, much respect.
@paveldemchenko6752
@paveldemchenko6752 Πριν 10 μήνες
His dad Castro??
@ThatoneCanuck
@ThatoneCanuck Πριν 9 μήνες
@@paveldemchenko6752 the interviewers dad. Not Justins dad, one of our greatest PMs. If only Justin could live up to half of Pierre's legacy.
@melodyconte
@melodyconte Πριν 9 μήνες
Yo, Trudeau was out of pocket with that comment and Hassan handled it with CLASS 👏👏👏👏
@alfredhitchcook4996
@alfredhitchcook4996 Πριν 9 μήνες
He only talked to Hasan’s dad to ask for his son’s hand in marriage
@christinelarsen9113
@christinelarsen9113 Πριν 9 μήνες
That made me laugh so hard. It made me think of how he talked about his dad in his stand-up.
@dcgurer8353
@dcgurer8353 Πριν 5 μήνες
Canadian Ecuadorian relations just went back 50 years
@chalke007
@chalke007 Πριν μήνα
that is how justinder rolls
@hassu6755
@hassu6755 Πριν μήνα
​@@chalke007I am voting for Justin Trudeau and 1,000,000 new immigrants per year.
@zack2804
@zack2804 Πριν 25 ημέρες
@@hassu6755 Bold of you to assume immigrants even vote for him.
@aardvarkbiscuit2677
@aardvarkbiscuit2677 Πριν 6 μήνες
Trudeau asking someone to justify their job is priceless. EDIT: 20K likes? I just noticed this huge number. If only my Twitch was the same.
@thegermansherlock9845
@thegermansherlock9845 Πριν 6 μήνες
This is exactly what I thought!😂
@TitusArsole
@TitusArsole Πριν 6 μήνες
I think that was just Trudeau thinking out loud
@lolseagull
@lolseagull Πριν 6 μήνες
@@TitusArsole literally
@dustinl620
@dustinl620 Πριν 6 μήνες
Came here for that comment 😂😂
@cakeisavegatable
@cakeisavegatable Πριν 10 μήνες
The “thoughtful guy” to “currently going through a sex scandal” killed me. Love you Hasan
@kuldoxy5637
@kuldoxy5637 Πριν 10 μήνες
😂
@mamiluisamia
@mamiluisamia Πριν 10 μήνες
When a corrupt politician is concern about justification of...NOT HIS OWN job...
@plantjunkie69
@plantjunkie69 Πριν 10 μήνες
Lmao and the look he gave
@Friek555
@Friek555 Πριν 10 μήνες
He said "his government" is going through a sexual harassment scandal. That doesn't mean the guy is involved personally. I looked him up on Wikipedia and there is no mention of a scandal involving him
@isabelwoolf
@isabelwoolf Πριν 10 μήνες
This made me LOL 😂😂😂
@kylerstorm9260
@kylerstorm9260 Πριν 6 μήνες
“how are you planning on justifying your job to your kids later?” “by paying for their fucking college”
@GuilhermeOliveira-mi4xw
@GuilhermeOliveira-mi4xw Πριν 3 μήνες
The fact that you Americans have to make such an effort to save money to pay for college is both hilarious and sad
@coolpras26
@coolpras26 Πριν 2 μήνες
I think drug lords, terrorists and prostitutes can say the same. So....
@rzblde
@rzblde Πριν 2 μήνες
​@@GuilhermeOliveira-mi4xwThe so called "land of freedom." Lmfao.
@GuilhermeOliveira-mi4xw
@GuilhermeOliveira-mi4xw Πριν 2 μήνες
@@rzblde Sure is the land of freedom, they just don't tell you freedom to whom to do what
@liammeech3702
@liammeech3702 Πριν 6 μήνες
His bank-account is gonna be frozen 💀
@ganiti_314
@ganiti_314 Πριν 5 μήνες
I don't think so. The president is an almost cool guy.
@jugnuchacha4893
@jugnuchacha4893 Πριν 4 μήνες
I don't see him littering Ottawa though.
@shleemlington699
@shleemlington699 Πριν 4 μήνες
@@ganiti_314you’re joking right
@mjrussell414
@mjrussell414 Πριν 4 μήνες
@@ganiti_314The president of what? In Canada we have Prime Ministers.
@Hidden-Kard
@Hidden-Kard Πριν 10 μήνες
"hes a thoughtful guy" "his government is going through a sexual scandal" lmaooo just love it
@DanteGrey
@DanteGrey Πριν 10 μήνες
The fact that he watched his country fall to the Taliban from the sidelines plus this is just gravy
@nathanielcowan3971
@nathanielcowan3971 Πριν 10 μήνες
​@@DanteGreydon't worry, he made sure to take all the country's wealth before it fell
@Hidden-Kard
@Hidden-Kard Πριν 10 μήνες
@@nathanielcowan3971 *USA smells oil* "time to enact some manifest destiny plans"
@thodarundhupayanam5423
@thodarundhupayanam5423 Πριν μήνα
2 comedians one table 😂
@Laizig
@Laizig Πριν 2 μήνες
“When you meet Lenin it’ll be super awkward for you Mr Prime Minister” 😂😂😂😂
@jay-quell-in
@jay-quell-in Πριν 10 μήνες
Did you talk to my dad before this interview? ☠️
@AmandaMarieBrinkley
@AmandaMarieBrinkley Πριν 10 μήνες
Exactly
@megnelli
@megnelli Πριν 10 μήνες
BRUTAL
@soscobra
@soscobra Πριν 10 μήνες
No, he was your dad (almost) several years earlier on Halloween
@britvica
@britvica Πριν 10 μήνες
This was such a great come back
@j4genius961
@j4genius961 Πριν 10 μήνες
​@@britvica He Koed him with that one😂, You know it's good when even the guy trying to diss you laughs
@cwgribbsw
@cwgribbsw Πριν 6 μήνες
The only questions this man will answer legitimately.
@aash456
@aash456 Πριν 2 μήνες
Perfect example of You do you I'll do You one better 😂
@dogminister
@dogminister Πριν 10 μήνες
Never heard Trudeau actually speak like a human, wow.
@hospitalsgivingpatientsdan8894
@hospitalsgivingpatientsdan8894 Πριν 10 μήνες
He isn’t
@romulas-cushmanproject3273
@romulas-cushmanproject3273 Πριν 10 μήνες
Wait he’s human?
@brianstabile165
@brianstabile165 Πριν 10 μήνες
@@romulas-cushmanproject3273 I thought he was a defund the navy machine
@seanmounce
@seanmounce Πριν 10 μήνες
Don’t let him trick you.
@amok00
@amok00 Πριν 6 μήνες
Trudeau’s PR team is trying so hard to get him likable 💀
@McOwnage
@McOwnage Πριν 3 ημέρες
That's impossible.
@TheVictorLai
@TheVictorLai Πριν 3 μήνες
Igbal always introduces himself in every text. Ding! “Hello this is Iqbal. I hope you are doing well.” 😂CLASSIC!
@thinlion01
@thinlion01 Πριν 10 μήνες
That look he gave when he brought up the sexual harassment lol
@galvanizedgnome
@galvanizedgnome Πριν 10 μήνες
It's cool how they make this tyrant cute and relatable. Many will pass because of his efforts.
@gentlydown41
@gentlydown41 Πριν 10 μήνες
@@galvanizedgnome talk to people more
@wabdih
@wabdih Πριν 10 μήνες
Lol he had to prevent an issue of diplomacy by staying neutral
@17lyra777
@17lyra777 Πριν 10 μήνες
He likes kids so he don't care
@rushvilledude
@rushvilledude Πριν 6 μήνες
It’s good to see a dictator show his funny side. Keep up the hard work there, Justin. The wold needs more dictators like you.
@Orto4956
@Orto4956 Πριν 6 μήνες
“How do you plan on justifying your job to your kids later?” You have no room to speak Justin.
@phobi3545
@phobi3545 Πριν 6 μήνες
wdym dude is literally the PM
@DeadAndAliveCat
@DeadAndAliveCat Πριν 6 μήνες
@@phobi3545 You must not read the news.
@maitemardomingo272
@maitemardomingo272 Πριν 25 ημέρες
His bank-account is gonna be frozen
@xyz-mn6qw
@xyz-mn6qw Πριν 10 μήνες
Hassan is such a genuinely good and funny guy. He’s too good for Comedy Central, 100%
@darkside20b90
@darkside20b90 Πριν 10 μήνες
Are you being serious
@boinomas1558
@boinomas1558 Πριν 10 μήνες
Didn't even laugh at all
@WilliamBruhhh
@WilliamBruhhh Πριν 10 μήνες
He is not. Comedy Central and similar orgs like the tonight show are turning to more subpar and “safe” choices for their comedy. Guys who aren’t funny in the slightest but are good for pr and won’t say anything offensive. He’s also a great choice for some virtue signaling here and there when it’s necessary. He did plenty of that on the patriot act, which is a show pushing woke bs with a comedy sticker slapped on it. I know cuz I had to watch numerous episodes for a communication class. If you want real comedy, stand up is your best bet. Even then you’ll find yourself sifting through some trash.
@lmoore3567
@lmoore3567 Πριν 6 μήνες
Show Trudeau a pic of Castro.... "World leader, or your dad?"
@radixdol
@radixdol Πριν 2 μήνες
He should have replies "honest, humble and void of nepotism" at the end
@CamEraFitnessChannel
@CamEraFitnessChannel Πριν 10 μήνες
These are harder questions than most "journalists" ask him funnily enough.
@CamEraFitnessChannel
@CamEraFitnessChannel Πριν 10 μήνες
@Arno Breytenbach That's what happens when his Daddy was also a ex PM. They have the system rigged.
@lacudafrost
@lacudafrost Πριν 10 μήνες
I still remember when a journalist asked him to explain quantum computing and he gave a legitimate answer, I'm assuming your leader elect of your choice would just say "ah yes, the quantum, it's YUGE, and, uh, you just gotta grab it by the bits"
@darksideoftheforce7801
@darksideoftheforce7801 Πριν 10 μήνες
​@@lacudafrost ask him about why bank accounts of the tractor and truck protestors were seized and ask him if the truckers problems were resolved "Democratically".
@zombiesl4yer499
@zombiesl4yer499 Πριν 4 μήνες
Trudeau questioning the value of someone's job is peak irony.
@wheeljunction
@wheeljunction Πριν 2 μήνες
Well Iqbal uncle just texted me in the middle of this short
@cas6359
@cas6359 Πριν 10 μήνες
love that we don’t just get “it’s my friend’s dad” we get lore and fun facts
@donovanlocust1106
@donovanlocust1106 Πριν 8 μήνες
It's essential
@carolinecameron4840
@carolinecameron4840 Πριν 8 μήνες
Fucking lore 😂
@jennyboda8421
@jennyboda8421 Πριν 6 μήνες
Yeah! A name can’t be the only thing that validates sharing someone’s story.
@manolososadavinci1937
@manolososadavinci1937 Πριν 6 μήνες
Duh you can’t just bring them up you have to branch off conversations and in the end follow up by what we’re we talking about after falling down a rabbit hole of stories and 99 current tabs open 😅😅
@ders972
@ders972 Πριν 6 μήνες
Hello this is Ders972, I really identify with Iqbal
@ReyNick3000BC
@ReyNick3000BC Πριν 6 μήνες
This dude would be perfect for the daily show
@Total_DuDe
@Total_DuDe Πριν 6 μήνες
My grandmother also ends ALL of her texts with “okay?”.
@bethsebaaureliaarengh1771
@bethsebaaureliaarengh1771 Πριν 25 ημέρες
😂😂
@calcifur
@calcifur Πριν 10 μήνες
Man I miss Hasan, not afraid to ruffle feathers and a quick wit. One of Jon's best.
@Haburg
@Haburg Πριν 10 μήνες
1.8k likes but no reply?
@velocirshtr3756
@velocirshtr3756 Πριν 10 μήνες
Jon fathered many of these quick witted feather rufflers, so much so, they moved on to bigger and better careers (Colbert, Minhaj, Oliver, etc).
@ayushshete4314
@ayushshete4314 Πριν 10 μήνες
​@@Haburg I think that's because no one miss him
@thebohemiancowboy2805
@thebohemiancowboy2805 Πριν 10 μήνες
@@ayushshete4314 3.7k people disagree
@taylorheninger5631
@taylorheninger5631 Πριν 6 μήνες
That is such a good response to any lighthearted jab! I'm going to use this
@DNPMSW
@DNPMSW Πριν 6 μήνες
Trudeau is awful
@durrr1007
@durrr1007 Πριν 5 μήνες
Why
@mayank7158
@mayank7158 Πριν 11 ημέρες
​@@durrr1007Because he does everything to protect Khalistani terrorists but nothing about Graduate Youth unemployment
@brutheius1054
@brutheius1054 Πριν 10 μήνες
He held in soooooo hard saying "how are you going to justify yours?" Back at him
@click8708
@click8708 Πριν 10 μήνες
He didn't want to commit suicide tomorrow so he kept quiet
@ahmadfarhan1460
@ahmadfarhan1460 Πριν 10 μήνες
​@@click8708yep
@WATCHMYCLIPSZ
@WATCHMYCLIPSZ Πριν 10 μήνες
That's projecting but alright 😭
@TessG9107
@TessG9107 Πριν 10 μήνες
@@click8708 It's worrying how I understood this immediately
@trajictempr8574
@trajictempr8574 Πριν 10 μήνες
fr
@doug2496
@doug2496 Πριν 4 μήνες
Would have been great if he had a friend whos dad was a world leader aswell
@Chris24_
@Chris24_ Πριν μήνα
There were so many emotional truths.
@friendlybane
@friendlybane Πριν 10 μήνες
Hi this is Iqbal. I'm coming to visit you. - Iqbal
@Futuresex100
@Futuresex100 Πριν 10 μήνες
New phone. Who dis?
@josettelecoquette8997
@josettelecoquette8997 Πριν 10 μήνες
@@Futuresex100 😂
@anonymousone9699
@anonymousone9699 Πριν 10 μήνες
😂😂😂
@iqbalchouhdury342
@iqbalchouhdury342 Πριν 10 μήνες
Hi Iqbal, this is Iqbal. Looking forward to meeting you - Iqbal
@varunkamal91
@varunkamal91 Πριν 10 μήνες
Hi Iqbal, my name is Iqbal too. I visit myself everyday when I'm off my meds. Are you me?
@nicholasvenet1003
@nicholasvenet1003 Πριν 4 μήνες
Watching world leaders be funny is the greatest thing ever
@mihirraj6382
@mihirraj6382 Πριν 7 ημέρες
Hasan is full of humor 😅😅 I love his way of questioning things in his favour.
@tonytomato100
@tonytomato100 Πριν 10 μήνες
Remember when he grilled Trudeau on selling weapons to Saudi Arabia? Litteraly the hardest interview he's ever had
@fdsajklre
@fdsajklre Πριν 10 μήνες
look at this canadian trying to take American's job lol.
@dearuniverse111
@dearuniverse111 Πριν 10 μήνες
@@fdsajklre 👁️👄👁️
@naninuna7440
@naninuna7440 Πριν 10 μήνες
imma need a link
@zakmartin718
@zakmartin718 Πριν 10 μήνες
​@@fdsajklre they took our joooobsss
@Iris-nj1zd
@Iris-nj1zd Πριν μήνα
“ how do you plan on justifying your job to your kids? “ Bro looking for an answer deadly serious after that 🤣
@jmmariano5529
@jmmariano5529 Πριν 4 μήνες
He's both a world leader and his dad's friend.
@cherylpendleton994
@cherylpendleton994 Πριν 10 μήνες
“Did you talk to my dad before this interview?” ask Hassan to Canadian PM
@hanisgirl
@hanisgirl Πριν 10 μήνες
I feel like this is a question Trudeau may have heard a lot from someone or others...
@ThomasSawyers
@ThomasSawyers Πριν 10 μήνες
​@@hanisgirl desperate snowflake much?
@2GoatsInATrenchCoat
@2GoatsInATrenchCoat Πριν 10 μήνες
being the one thousandth like was pure ecstasy. I unliked this comment so someone else could experience that joy
@hanisgirl
@hanisgirl Πριν 10 μήνες
@@ThomasSawyers troll much?
@DoomJoy666
@DoomJoy666 Πριν 10 μήνες
​@thomasshannon1073 ah yes a meme from 2007
@leodawn5913
@leodawn5913 Πριν 3 μήνες
Oh, thank God he’s back I was in a great comedy desert, and he was nowhere to be found. Hasan is like rain.
@tourelevant364
@tourelevant364 Πριν 5 μήνες
Hasan representing his hometown!
@maygreene5436
@maygreene5436 Πριν 10 μήνες
hasans comedic reflexes are so sharp wtf theyre admirable af
@iamapokerface8992
@iamapokerface8992 Πριν 10 μήνες
what u mean
@South4153
@South4153 Πριν 10 μήνες
@@iamapokerface8992 that he can give a funny response without thinking for a long time
@Emil-sh6sq
@Emil-sh6sq Πριν 10 μήνες
Check out craig fergusson if you enjoy quick witted comedians
@alexwu358
@alexwu358 Πριν 10 μήνες
Hey nice to meet you
@TONI__KROOS
@TONI__KROOS Πριν 10 μήνες
​@@alexwu358 lol
@Jojo-yy6kl
@Jojo-yy6kl Πριν 5 μήνες
There ought to be a game called "Black Man or Trudeau in Black Face"
@Egalitariat-likesecretariat
@Egalitariat-likesecretariat Πριν 4 μήνες
Mr. Iqbal introducing himself by name in every text is the most adorable boomer phone behavior I've ever seen. What a gentleman, it speaks to his kindness and manners.
@felixdogan6776
@felixdogan6776 Πριν 10 μήνες
Bro's face when he said sexual harassment
@retiredrebel
@retiredrebel Πριν 9 μήνες
Pricele$$
@azraelmariani1110
@azraelmariani1110 Πριν 9 μήνες
😂😂😂
@osamabinliftin8632
@osamabinliftin8632 Πριν 7 μήνες
He wanted in 😂
@Steve-vc1nm
@Steve-vc1nm Πριν 6 μήνες
😂😂
@captainrex9646
@captainrex9646 Πριν 6 μήνες
HIS NAME IS JUSTIN
@thegoodthebadthebeard2907
@thegoodthebadthebeard2907 Πριν 6 μήνες
Yea lets humanize a dictator, daily show or just america in general is lost, we are platforming a psychotic dictator
@HearMeRawls
@HearMeRawls Πριν 6 μήνες
what? :D
@foxybalanza1315
@foxybalanza1315 Πριν 3 μήνες
He smiled with his twinkling eyes innocent but deadly face 😅
@zregory
@zregory Πριν 9 μήνες
"Did you talk to my dad before this interview?" is comedic genius...... it takes the legs out of Trudeau's jab
@alexandradelliou
@alexandradelliou Πριν 6 μήνες
Absolute CLEAN SWEEP
@broKen73484
@broKen73484 Πριν 6 μήνες
You know this isn't a real interview right? It's just stitch together it's a skit
@zregory
@zregory Πριν 6 μήνες
@Carlos Spicyweiner only interviews that aren't Stitched together are unedited ones.......
@broKen73484
@broKen73484 Πριν 6 μήνες
@@zregory but he isn't actually interviewing him.
@hustlecoder159
@hustlecoder159 Πριν μήνα
He really have axed his own leg
@conorsmyth9963
@conorsmyth9963 Πριν 3 μήνες
“He’s currently in the middle of a sexual harassment scandal” Trudeau: I know something about that
@ShakirahIbaad
@ShakirahIbaad Πριν 7 μήνες
Uncle Iqbal seems like a fun uncle 😂 I love that Hassan included little facts about him 😂
@weaponizedglitter69
@weaponizedglitter69 Πριν 5 μήνες
Showing the text was perfect
@cyancrepe8877
@cyancrepe8877 Πριν 4 μήνες
I thought it was Gautam Adani😂
@celestec4809
@celestec4809 Πριν 4 μήνες
​@@cyancrepe8877Same! 🤣
@goldenG978
@goldenG978 Πριν 3 μήνες
Also good at planting bombs
@KanishQQuotes
@KanishQQuotes Πριν 4 μήνες
I am glad that the collective IQ in the room has finally reached double digits
@AyushSoni91
@AyushSoni91 Πριν μήνα
Show him Narendra modi photo, i want to see his expression 😂
@prateekdhingra292
@prateekdhingra292 Πριν μήνα
Justin will shit his pants then. Justinder😂
@CoffeeBacon
@CoffeeBacon Πριν 10 μήνες
“How are you planning on justifying your job to your kids” brave words Mr Trudeau
@RoastedPheasant
@RoastedPheasant Πριν 10 μήνες
I wonder how he's gonna justify the brownface to HIS kids.
@youtubeisproCCP
@youtubeisproCCP Πριν 10 μήνες
Ah yes, the thing that happened in the clip. Typing it out . Ah yes. Interesting
@boofgremlin
@boofgremlin Πριν 10 μήνες
Yeah kind of ironic
@mattbryant8320
@mattbryant8320 Πριν 6 μήνες
Ugh Trudeau. The absolute worst.
@Bobspineable
@Bobspineable Πριν 4 μήνες
People always say x leader is the worst when their lives are just fine. People complain about Trump and Biden and yet nothing happens, how about complain about someone actually terrible
@mattbryant8320
@mattbryant8320 Πριν 4 μήνες
@@Bobspineable I did. His name is Trudeau lol. Have you been living under a rock?
@user-tg3vq6qf6h
@user-tg3vq6qf6h Πριν 2 μήνες
​@@Bobspineablebro he is one of the worst presidents of all time
@janneellison7205
@janneellison7205 Πριν 17 ημέρες
​​@@mattbryant8320 Okay let's say he's terrible and you did complain. Did your life change because of him ? Did your daily habits changed because of him ? Did your mentality change because of him ? If you can answer these 3 questions correctly then he absolutely changed your way of living. Edit: And it's worth the time complain about him.
@joshuakely9237
@joshuakely9237 Πριν 6 μήνες
You could tell trudeau was already thinking of that question. I hope he asks himself that every morning
@andreablanco5687
@andreablanco5687 Πριν 10 μήνες
if Hasan becomes host of the daily show I will have to start watching it, fill the void patriot act left
@farzana6676
@farzana6676 Πριν 10 μήνες
Nah we don't need another affirmative action appointee.
@anjalisingh-bh1gi
@anjalisingh-bh1gi Πριν 10 μήνες
Why don't we just go in the comments section of the DAILY SHOW and demand for Hasan Minhaj? Each comment will count, hopefully.
@joelgeorgesam7982
@joelgeorgesam7982 Πριν 10 μήνες
How about Andrew Tate hosting it 😅
@cybervoid8442
@cybervoid8442 Πριν 10 μήνες
@@joelgeorgesam7982 yeah, from jail right?
@1193mike
@1193mike Πριν 6 μήνες
So this is the type of question that Justin decides to answer. Makes a lot of sense.
@alexpeters8510
@alexpeters8510 Πριν 10 μήνες
He's the last guy to be talking about what he is doing at his job....
@primetimeneon4886
@primetimeneon4886 Πριν 10 μήνες
Right. He’s a f-n joke!
@JohnnyBoy-sy8jt
@JohnnyBoy-sy8jt Πριν 10 μήνες
@@primetimeneon4886 And then you have Pierre Poilievre who's the whole circus 🤡
@ItsTemplate
@ItsTemplate Πριν 10 μήνες
Bro had to make it political
@abigailgrove6174
@abigailgrove6174 Πριν 10 μήνες
🤓🤓🤓
@radiohead2206
@radiohead2206 Πριν 10 μήνες
​@@ItsTemplate Seriously Have a laugh. Can we just be Canadians and have fun together. 🇨🇦
@annieakram5181
@annieakram5181 Πριν 8 ημέρες
"He has three hard boiled eggs every morning and he also introduces himself by name on every text" I am started to like your friend's dad 😅😂
@bucket6386
@bucket6386 Πριν 3 μήνες
DUDE THATS SAVAGE I LOVE JUSTIN LMAO "have you thought about justifying your job to your kids" 💀 💀 best president ever
@yannicklokur2679
@yannicklokur2679 Πριν 2 μήνες
nah not after what he did to my country india
@dissident1337
@dissident1337 Πριν 10 μήνες
"How do you plan on justifying your job to your kids later?" "I stumped the Prime Minister of Canada on a list of world leaders."
@mattkelly9000
@mattkelly9000 Πριν 10 μήνες
To be honest a shinny object can stump Justin trudeau.
@haroldschaefer
@haroldschaefer Πριν 10 μήνες
I had no idea who the white guy was till this comment. Not all heroes wear capes, mon ami
@JohnSmithAnythingChannel
@JohnSmithAnythingChannel Πριν 10 μήνες
​@@haroldschaefer What is that? My love?
@JohnSmithAnythingChannel
@JohnSmithAnythingChannel Πριν 10 μήνες
​@@mattkelly9000 *shiny And I agree
@petercms1381
@petercms1381 Πριν 5 μήνες
"Did you talk to my dad before this interview! "
@ericwong4213
@ericwong4213 Πριν 16 ημέρες
Nice guy, good leader, very productive. We all nominate him when we were in Washington.
@teedr6149
@teedr6149 Πριν 10 μήνες
Surprised he didn't just flee to the Bahamas when it got awkward.
@bobbye7353
@bobbye7353 Πριν 10 μήνες
Flee back to Epstein island*
@boland73
@boland73 Πριν 10 μήνες
Cause he’s not from Alberta or Saskatchewan 😂😂😂
@voidroad
@voidroad Πριν 10 μήνες
too busy with davos rn he needs dady shwab's order before he can fly out
@YewrinePish
@YewrinePish Πριν 6 μήνες
Trudeaus dad is Castro lol
@aud9931
@aud9931 Πριν 10 μήνες
Hasan literally made the surprised pikachu face at the end I’m-
@CH-ni6vp
@CH-ni6vp Πριν 4 μήνες
He should've asked turdy for advice on that last question. Probably had some really good insight
@vikasbishnoi6681
@vikasbishnoi6681 Πριν μήνα
That's an ironic question to ask someone justifying your job when you are not doing anything 😂
@Jah_LEASE_yah
@Jah_LEASE_yah Πριν 10 μήνες
The fact that Trudeau fully dunked on Hasan is hilarious.
@TheTiredPirate
@TheTiredPirate Πριν 10 μήνες
Yeah he fully dunked on Canada too
@Nawalta
@Nawalta Πριν 10 μήνες
Dude these are always pre-written jokes.
@user-oh6xq8lx3z
@user-oh6xq8lx3z Πριν 10 μήνες
Hoping y’all have a safe week. Jesus died for our sins and resurrected three days later. God rose Him back to life. God bless.
@jboxy6021
@jboxy6021 Πριν 10 μήνες
The fact that a 10 year old can dunk on Trudeau is hilarious
@matthewhines7290
@matthewhines7290 Πριν 10 μήνες
@@jboxy6021 WWhat is your issue with Trudeau? Why don't the majority of Canadians share your views?
@dhxxgqqi6257
@dhxxgqqi6257 Πριν 5 μήνες
I can't believe Hasan would interview Tucker Carlson like that
@mayaraj981
@mayaraj981 Πριν 4 μήνες
Hasan got stumped by his question :D
@matthewerme8590
@matthewerme8590 Πριν 10 μήνες
I believe it’s Trudeau who will need to justify his job to his kids later.
@nathanielbellmore
@nathanielbellmore Πριν 10 μήνες
His kids will be coddled and taken care of, they likely wont care about anything other than their own pursuit of pleasure while ignoring the expense it puts on others.
@edofluit6568
@edofluit6568 Πριν 10 μήνες
@@nathanielbellmore same for you
@harveyspecter111
@harveyspecter111 Πριν 10 μήνες
Why? What'd he do?
@ChristopherCricketWallace
@ChristopherCricketWallace Πριν 4 μήνες
That Canadian clapback was vicious 😂
@Goblinkatie
@Goblinkatie Πριν 4 μήνες
That was actually a great comeback. Damn.
@cedricdavis513
@cedricdavis513 Πριν 10 μήνες
Surprised he didn't freeze his bank account for this
@MUSHROOMAN4
@MUSHROOMAN4 Πριν 10 μήνες
That’s the Castro family way
@doncorleone2713
@doncorleone2713 Πριν 10 μήνες
That or arrest him for rona blasphemy.
@LeslieHarvey607
@LeslieHarvey607 Πριν 10 μήνες
Or just arrest him for no reason
@ernestinaamiteye5872
@ernestinaamiteye5872 Πριν μήνα
Those puppy eyes when he said "did you talk to my dad before this interview" 😂
@oliverbehzadi1791
@oliverbehzadi1791 Πριν 6 μήνες
Not often I comment but that was hilarious 😂😂😂
@YouTubecanfuckagoat
@YouTubecanfuckagoat Πριν 10 μήνες
The hubris of Justin Trudeau asking someone to justify “their” job.
@user-ez5bw9tt8y
@user-ez5bw9tt8y Πριν 10 μήνες
Can you tell me why exactly every Canadian hates Trudeau?
@otteration9891
@otteration9891 Πριν 10 μήνες
@@user-ez5bw9tt8y He’s done nothing for us. He’s just a privileged child with a lot of power. Ignores/avoids every question thrown at him and starts spouting nonsense that our Speaker just lets him do. He is the epitome of “Do as I say, but not as I do.”
@qwertyzxcvbn3174
@qwertyzxcvbn3174 Πριν 10 μήνες
Life must be so miserable when you get triggered over everything
@MrBreastGiveMeMoney
@MrBreastGiveMeMoney Πριν 6 μήνες
Even if you hate or love trump, I think him playing this game would be the most hilarious thing in the world
@scrumdiddily6162
@scrumdiddily6162 Πριν 6 μήνες
I like how he asked him the question Justin has to ask him self but instead of children it’s the people of Canada
@Sewblon
@Sewblon Πριν 10 μήνες
Tell your kids that your job is to make people laugh and have fun. Kids understand that.
@erinmac4750
@erinmac4750 Πριν 10 μήνες
Truth! 💜✌️😎🍀
@Ayesha-kHaN97
@Ayesha-kHaN97 Πριν 16 ημέρες
Oh that iqbal text popped up and i was genuinely shocked thinking that he texted me.😂
@RHQ7
@RHQ7 Πριν 4 μήνες
Just two indian guys playing a friendly game 😅😅
@rayh.8456
@rayh.8456 Πριν 10 μήνες
Hasan's unbridled glee pitted against Trudeau's murderous glares made this possibly my favorite interview ever lol
@rayh.8456
@rayh.8456 Πριν 9 μήνες
@@cmartin5295 ?
@Luca-gp1vp
@Luca-gp1vp Πριν 6 μήνες
He saved it with comedy tho
@courtneycollins649
@courtneycollins649 Πριν 6 μήνες
I pose the same question to you Mr Trudeau! How would YOU justify your job to your dad! All that aside this was too funny 😂🤣😂🤣
@MeBeCreepy
@MeBeCreepy Πριν 10 μήνες
THE TEXT!😭😭
@BearChanYT
@BearChanYT Πριν 10 μήνες
I thought I actually got a text 💀💀
@josettelecoquette8997
@josettelecoquette8997 Πριν 10 μήνες
@@BearChanYT me too👀 He got me! 😂
@emmanuellopez1130
@emmanuellopez1130 Πριν 10 μήνες
😅 though I was going insane
@sunshineman5640
@sunshineman5640 Πριν 10 μήνες
Fr lol
@urieluniverse9387
@urieluniverse9387 Πριν μήνα
The end is 😅😅😅 love the comeback
@Bic4Colours
@Bic4Colours Πριν 2 μήνες
I thought I was a clueless guy, then I met Justin Trudeau
@couch.potatooo
@couch.potatooo Πριν 10 μήνες
He genuinely wanted to know if he had talked to his dad 😂
@hermeticascetic
@hermeticascetic Πριν 4 μήνες
"how are you going to justify this to your kids" "Probably going to be easier than you justifying using blackface"
@danjask3053
@danjask3053 Πριν 4 μήνες
Would have been funnier if he held up a pic of Castro 😂
@Mloofylicious
@Mloofylicious Πριν 10 μήνες
Trudeau's burrrn in the end was perfect.
@soulcold1
@soulcold1 Πριν 10 μήνες
Hassan comeback was better
@Mloofylicious
@Mloofylicious Πριν 10 μήνες
@@soulcold1 Trudeau has a disturbing resemblance to Tucker Carlson.
@vanessachiunda7262
@vanessachiunda7262 Πριν 10 μήνες
​@@Mloofylicious oh yeea I see it
@allobove7798
@allobove7798 Πριν 10 μήνες
Yeah he was so butt hurt he got embarrassed.
@sarahparadise9407
@sarahparadise9407 Πριν 10 μήνες
​@@Mloofylicious never realized now I can't unsee!!!
@abab9622
@abab9622 Πριν 25 ημέρες
Hasan looks like a Snapchat filter 😂 I mean it’s not a bad thing.
@KracknCorn
@KracknCorn Πριν 6 μήνες
Cant blame him, its not like other world leaders are running to meet him